Kan man få fängelse om man inte betalar tillbaka lån?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man tar lån på banken på 3 miljoner men inte betalar tillbaka. Kan man få fängelse för de. Har hört om en ny lag som säger att man kan få fängelse för det
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din!Inget brott att inte kunna betala tillbaka banklånFör att bli dömd krävs att man begår ett brott. Det är inget brott att göra sig skyldig till att inte betala tillbaka ett lån. Ibland går saker och ting inte riktigt som man planerat och man lyckas inte betala tillbaka skulden.Betalningsanmärkning hos KronofogdemyndighetenDet som sker när du inte betalar tillbaka i tid är att du först får påminnelser om att betalningen är sen. Betalar man inte då skickas ärendet till Inkasso och därefter till Kronofogdemyndigheten där banken kan ansöka om en utmätning. Det innebär att Kronofogden kan ta dina egendomar för att betala av en del eller hela din skuld (4 kap. utsökningsbalken). En konsekvens av detta kommer bli att du får en betalningsanmärkning. Det kommer vara svårt för dig att få ta nya lån, hyra lägenhet, teckna telefonabonnemang samt köpa saker på kredit. Anmärkningen hos Kronofogden finns kvar i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar påKronofogdens hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bevisvärdering i tvistemål

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej Jag har separerat från min sambo. Och vi sparade pengar ihop på hennes konto som stod i hennes namn. Jag brukade swisha över min lön och ev överskott som jag fick från annan inkomst till hennes konto. Efter separationen så vägrade hon betala tillbaka min del på ca 73000.Jag har begärt betalningsföreläggande hos kronofogden som hon har bestridit. Jag undrar hur goda mina chanser är att ta det vidare till tingsrätten. Jag har bevis på alla transaktioner och dessutom en inspelning där hon erkänner att våra sparpengarna fanns på hennes konto för att det var en trygghet för henne.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du vill veta din chans att vinna bifall i en eventuell process mot din före detta sambo. Vad är beviskraven i civilrättsmål?Ett civilrättsmål är när två privatpersoner tvistar om sina mellanhavanden. Exempel kan vara en fastställelsetalan om att ett visst skuldförhållande föreligger. Så som i ditt fall. Beviskrav i civila tvistemål är som huvudregel att ett påstående ska vara styrkt. Det är ett ganska högt beviskrav men inte i närheten av lika högt som bortom rimligt tvivel som används i brottmål. Motpartens uppgift är att motbevisa dina bevis och således styrka att det är mer sannolikt att hennes version stämmer. Utifrån det du skriver kan jag inte ge en bedömning på dina utsikter att vinna en eventuell process. Det kräver ingående arbete och ryms inte inom ramen för vår gratisrådgivning. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via denna länken här.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man säga att en föreskrift är en lag?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om man kan säga att en föreskrift är en lag?Enligt min mening när det gäller t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:arna) anser jag att det är tvingande regler men inga lagar.Ni har haft uppe detta tidigare: Vad är skillnaden på lag, förordning och föreskrift?2018-10-18 i ALLMÄNT OM LAGAR OCH REGLER.Skulle ändå vilja ha svar på om man kan säga att en föreskrift är en lag?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som är gällande rätt i Sverige utgörs av mer än bara lagar. Förutom lag har vi bland annat även förordningar och föreskrifter, som tillsammans reglerar vår rättsordning. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. Lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen, och att andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften (Regeringsformen RF 8 kap § 1). Det är alltså endast riksdagen som kan stifta lagar. Eftersom de har utfärdats av en myndighet stämmer det att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är just föreskrifter och inte lagar.Ibland använder man lite slarvigt "lag" som samlingsbegrepp för lagar, förordningar och föreskrifter. De senare är dock alltså inte lag i den mening som avses i grundlagen (Regeringsformen.)Det stämmer alltså att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte är lag, men de är tvingande regler och del av gällande rätt i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!

Krävs tillstånd för att servera alkoholfri öl på restaurang?

2019-12-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Krävs tillstånd för att servera alkoholfri öl på restaurang som inte säljer alkoholhaltiga drycker?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från alkohollagen (AlkoL).Alkoholfri öl kallas lättdryck i lagtextenAlkoholfri eller dryck som har en alkoholhalt lägre än 2,25% kallas lättdryck (1 kap. 5 § 2 st).Vad krävs för att få servera alkohol?De drycker som kräver tillstånd för att få servera är: Spritdrycker Vin Starköl Andra jästa alkoholdrycker Eftersom lättdryck inte räknas upp i listan (eller räknas till någon av dessa drycker) över de drycker som kräver tillstånd för att få servera så behövs det inget tillstånd för att servera lättdryck (8 kap. 1 § AlkoL).SammanfattningDet krävs inget tillstånd för att servera alkoholfri öl på en restaurang som inte säljer alkoholhaltiga drycker. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vad gäller vid offentlig sammankomst?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Att göra störande ljud under en manifestation kräver tillstånd. Men om man sitter på ett torg i tystnad som greta thunberg med en skylt, gäller samma då?Om man skulle sitta tyst och tända ett ljus för en bekants bortgång, kräver det tillstånd? Att promenera med en pamflett runt i staden och då är promenaden i tystnad, krävs det tillstånd?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du avser att själv eller tillsammans med andra anordna en sammankomst på offentlig plats. Din fråga regleras i ordningslagen (OrdL). Vad avses med allmän sammankomst och allmän plats?Enligt 1 kap. 2 § OrdL är allmän plats i princip allt som inte är privat mark. Således kan du räkna med att en stad till stora delar är allmän plats. Därutöver är en allmän sammankomst en sammankomst på allmän plats som allmänheten har tillgång till eller blir uppmanad att ansluta sig till enligt 2 kap. 1 § ordL. Allmän sammankomst omfattar i princip allt där politik, kultur eller religion utövas.Hur söker man tillstånd?Sådana sammankomster kräver tillstånd enl. 2 kap. 4 § OrdL. Det är polisen som ombesörjer sådana tillstånd (6 § OrdL) och du kan fylla i ansökan digitalt på deras hemsida. Vad bör du göra?Som svar på din fråga har jag valt att belysa att det krävs i regel tillstånd att organisera möten eller dylikt på allmän plats. Det är alltså oberoende av ljudnivån. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad är skillnaden mellan likhets- och objektivitetsprincipen?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan likhetsprincipen och objektivitetsprincipen? När man sätter ord på vad principerna faktiskt innebär hittar jag ingen distinkt skillnad mellan dem. Är den ena principen viktigare än den andra?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Både likhetsprincipen (ibland även kallad likabehandlingsprincipen) och objektivitetsprincipen går att utläsa ur grundlagen. I Regeringsformen (RF), som är en av våra grundlagar, står att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (RF 1 kap § 9.) Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen. Det innebär att lika fall ska behandlas lika. Om omständigheterna i övrigt inte skiljer sig ska man alltså nå samma beslut när man tillämpar en regel. Det ska inte spela någon roll om man döms av en domare i Malmö eller i Kiruna, till exempel.Objektivitetsprincipen innebär att man ska vara saklig och opartisk, och alltså inte ta hänsyn till saker som inte är relevanta för lagen. Om en viss lag till exempel gör skillnad gällande ålder ska man beakta just ålder på personen i fråga, men inte till exempel kön eller hudfärg.Principerna går i varandra, och fyller samma syfte att säkerställa rättvis behandling. Något förenklat kan man säga att skillnaden är att likhetsprincipens kärna är att alla ska vara lika inför lagen, och objektivitetsprincipens kärna är att man inte ska ta hänsyn till irrelevanta faktorer.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under förändring?

2019-12-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är lagstiftning för tillämpning av 1 kap 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under utarbetande?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Är 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under förändring?Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det föreligger någon/några propositioner som avser en förändring av 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen. I dagsläget kan jag inte se paragrafen är under förändring. Detta kan bero på att en ändring av mediegrundlagarna trädde i kraft 1 januari 2019. Bakgrunden till dessa var propositionen 2017/18:49. De ändringar som genomfördes då innebar dels en språklig översyn som både syftade till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda samt innebar ett starkare skydd för den personliga integriteten. Ändringarna innebar också att det blir i möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter. För att detta ska vara möjligt krävs det att de känsliga personuppgifterna finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter eller sexuell läggning. Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att skicka en ny fråga till oss.

Vad är syftet med max antal pass man för ansöka om enligt passlagen?

2019-12-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Min fråga angår det faktum att jag numera inte kan resa som vanligt, då jag inte längre är berättigat ett pass. För två år sen blev jag av med mitt pass. Det var mitt tredje pass under en fem års period. Detta innebär att jag numera inte är berättigad ett nytt pass. Jag har arbetat utomlands och därtill rest mycket, då det är en av mina stora passioner. Olyckligtvis har jag både tappat bort pass och blivit bestulen dem. Detta har blivit anmält både till svensk polis och polis i landet där det blivit borta. Hur kan det vara så att jag blir bestraffad trots att jag inte begått ett brott och numera endast kan resa till vissa delar av världen, på provisoriskt pass? Med vänliga hälsningar,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!Jag förstår det som att du vill få svar på varför regleringen om antal pass man får ansöka om under en viss period ser ut som den gör. Ansökan om vanligt pass ska avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan, (7 a § passlagen). Anledningen till varför lagen ser ut såhär är för att det upptäcktes att svenska pass missbrukades genom att andra personer än de som var rätta innehavare använde sig av svenska passhandlingar för att resa vilket ansågs vara en stor säkerhetsrisk, mer information om syftet finner du i prop. 2015/16:81. Det handlar alltså om säkerhetsskäl och att ha förståelse för att passet är en värdehandling som den rätte innehavaren ska ha god uppsikt över. Därför spelar det tyvärr ingen roll om du har begått ett brott eller inte. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,