FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler29/06/2022

Registreras tilläggsavgift i kollektivtrafik i belastningsregistret?

Ärende handlar om bestrida tilläggsavgift från biljettkontroll Jag fick faktura från biljettkontroll på grund av jag åka tåg utan giltigt biljett Jag bestridat detta och sa det är inte jag och gjört polisanmälan Men biljettkontroll skickade stämningen ansöka till tingsrätten Och domstol beslutade det: Den är beslut så jag vet inte om dem räkna som tvistemål eller domstolsböter Kolla nära beslut (domen) Beslut att utge ett belopp om 1554 kr, jämte ränta därå enligt 4 och 6 §§ Räntelagen, Och erlägga ersättning för kostnader i målet till ett belopp om 60 kr som avser påminnelseavgift. även på rättegångskostnader på sammanlagt 2342 kr, varav 900 kr avser ansökningsavgift stämning samt 1442 kr för ersättning av rättslig rådgivning jämlikt reglerna om rättslig rådgivning i Rättshjälpslagen (1996:1619). Samt betala tredskodom. Så sådan den ärende kommer att registrera i belastningsregistret eller inte Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår det som undrar du om tingsrättens dom kommer att finnas med i ditt belastningsregister. Svaret finns i lagen om belastningsregister. 

I lagen framgår det att belastningsregistret bland annat innehåller uppgifter om den som genom dom eller beslut har fått påföljd för brott, (3 § lagen om belastningsregister).

Till att börja med är de påföljder man i Sverige kan dömas till: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård och samhällstjänst, (1 kap. 3 § brottsbalken). En kontrollavgift är som du själv beskriver en tilläggsavgift och inte en påföljd med anledning av ett brott, (1 § lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik). Av denna anledningen kommer en domstolsbeslutad tilläggsavgift på grund av bristande giltig biljett i kollektivtrafiken inte att finnas med i ditt belastningsregister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra MadsenRådgivare