FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler27/05/2022

Vad har krigsdelegationen för uppgifter?

Håller på att skriva om krigsdelegation åt en gymnasieuppgift och har följande fråga: Får krigsdelegationen ändra, ta bort eller rösta igenom en ny grundlag? Förstått utifrån kap 15 att den inte får utse nya riksdagsval eller ändra lagen kring riksdagsval, framkommer dock inte dess befogenheter rörande grundlagar. Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr besvarar vi inte specifika frågor som hör till skoluppgifter, därför kommer jag fatta mig kort och istället referera dig till användbara källor. 

Som du skriver får krigsdelegationen inte ta beslut om riksdagsval enligt 15 kap. 2, 3 §§ och 11 § första stycket första meningen eller andra eller fjärde stycket Regeringsfomen (RF). Din fråga är dock vilka befogenheter krigsdelegationen har vad gäller grundlagarna. Precis som du, kan jag heller inte finna några specifika bestämmelser i regeringsformen om krigsdelegationen befogenheter kring grundlagarna. Dock, eftersom det krävs två likadana beslut av riksdagen och däremellan ett riksdagsval, för att ändra i en grundlag, tolkar jag det som att krigsdelegationen inte kan ändra grundlagarna eftersom de inte kan besluta om riksdagsval. 

Mer information om krigsdelegationen hittar du som sagt i 15 kap. RF samt på Riksdagens hemsida. 

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller frågor är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Cornelia NilssonRådgivare