FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/05/2022

Får man inneha soft air guns och liknande vapen och bära dem på allmän plats?

Hej! Om man bär en airsoft pistol eller låsasvapen som liknar ett riktigt på allmän plats, vad går det under för lag? Var går begränsningarna osv? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt sett kan man säga att det är hur vapnet är konstruerat, vilken slags karaktär den har, som är det centrala för bedömningen. I 1 kap. 1 § vapenlagen står det ”denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen” och i juli kommer paragrafen ändras som så att ammunition och ljuddämpare inkluderas i bestämmelsen. Det är alltså i vapenlagen som reglerna kring skjutvapen och hur man får inneha och bära dem finns. 

Vad är ett skjutvapen i lagens mening?

Enligt 1 kap. 2 § är skjutvapen sådana vapen med vilka ”kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel”. 

Vilka föremål kan jämställas med skjutvapen?

I 3 § finns en lista över vilka sorters föremål som kan jämställas med skjutvapen vilka begränsningarna som finns för skjutvapen också ska gälla för. Några av de föremål som nämns är bland annat ”anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen”, ”obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen” och ”start- och signalvapen som laddas med patroner”. 

Får man inneha skjutvapen och bära dem på allmän plats? 

I regel krävs tillstånd för att få inneha skjutvapen eller ammunition (2 kap. 1 §). Det är dock möjligt att du som privatperson kan få inneha vissa sorters vapen utan licens, nämligen sådana som är att klassa som effektbegränsade vapen. Det kräver att du som innehar vapnet är över 18 år och att vapnet är ”ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning” eller ”ett harpunvapen” (2 kap. 1 § 2 st). Här faller vissa air soft guns och liknande föremål in (dock inte alla!), vilket gör att du då inte behöver licens för att inneha vapnet i fråga. 

Oavsett om vapnet i fråga är ett sådant du behöver tillstånd för eller om det faller in under de kategorin effektbegränsade vapen får du i regel inte bära det på allmän plats. I 5 kap. 6 § framgår det att ”skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat”. Generellt sett finns det få sammanhang då det är befogat att medföra ett skjutvapen på allmän plats, vilket gör att i de allra flesta fall är det alltså förbjudet att bära exempelvis en soft air gun på allmän plats. 


Hoppas det gav svar på dina frågar, hör annars gärna av dig igen! 

Vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare