Får grundläggande fri- och rättigheter inskränkas?

Hej Jag har läst i Kungörelse ( 1974 ) om beslutad ny regeringsform. I 2 kapitlet om grundläggande fri - och rättigheter, stycket om kroppslig integritet och rörelsefrihet & § står " var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses 4 och 5 §§. " Jag förstår inte formuleringen "gentemot det allmänna" Betyder det att man skyddad mot kroppsliga ingrepp från till exempel en myndighet eller gäller det att man är skyddad mot kroppsliga ingrepp överhuvudtaget. Mats Birgersson Riksbyvägen 8, 168 74 Bromma. matsbirgersson@hotmail.com

Lawline svarar

  

Hej,

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Allmänt gällande regeringsformens konstruktion är att man kan skilja mellan främst två olika kategorier av grundläggande fri- och rättigheter. Nämligen absoluta rättigheter och relativa rättigheter. Det förstnämnda krävs en ändring i grundlagen för att rättigheten ska exempelvis inskränkas medan den relativa kan man inskränka via vanlig lag. För övrigt gäller att vanlig lag är enklare att stifta än att ändra i grundlagarna (jfr 8:14 regeringsformen, RF). 

Paragrafen du nämner är 2:6 RF, som är en relativ fri- och rättighet. Den kan inskränkas enligt de förutsättningar som anges i 2:20 första stycket p.2 RF

Avslutningsvis är detta ett vertikalt skydd, dvs avser förhållandet mellan individen och staten. Precis som du var inne på kan inte en myndighet påtvinga ett kroppsligt ingrepp utan stöd i lag. Ett exempel på stöd i lag för ett påtvingat kroppsligt ingrepp är kroppsbesiktning som anges i 28:12 Rättegångsbalken

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”