Med vilken rätt konfiskeras oligarkers egendom?

Hej, Mycket prat om att konfiskera ”Oligarkers” yachter. Med vilken rätt upphäva den privata äganderätten? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga.

Det här är ett i nuvarande tider mycket aktuellt ämne och enligt min mening en mycket intressant fråga. Detta eftersom det alltjämt är oklart huruvida det är tillåtet eller inte. Om jag förstått det rätt är det USA:s justitiedepartement som tillsatt en arbetsgrupp som leder konfiskationen av oligarkernas egendomar. Denna arbetsgrupp ska även ha ett samarbete med myndigheter i Europa. 

I både USA och i Europa är äganderätten en grundläggande rättighet. Detta innebär att staten inte kan konfiskera tillgångar utan välbefogad anledning. Den stat som konfiskerar egendom, exempelvis en yacht, ska även kunna bevisa att yachten har erhållits genom illegala metoder. Detta kan mycket väl leda till svårigheter rent bevisningsmässigt eftersom oligarkernas egendom innan kriget har setts som legala investeringar. I och med krigets uppkomst anses dessa investeringar emellertid plötsligt vara olagliga. Flertalet oligarker har levt i offentlighet i flera år och både USA och Europa har varit medvetna om förekomsten av oligarkerna och om vilka de är samt vad de gör. Det har inte varit något problem med oligarkernas egendom på det här sättet innan kriget och egendomen har bland annat accepterats av länder och banker utan större problem.

Egendomsskyddet är bland annat reglerat i Europakonventionens 17 artikel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo