Kan man kräva anspråk på någon som gjort en bokning i någon annans namn?

2019-04-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vad gäller om en bokning sker "som ett skämt" i ett namn av bokarens "vänner" och först när vi skickar ut påminnelsen om bokningen får vi veta att de inte kommer dyka upp. Kan vi fakturera detta eller måste det framgå i vår policy? Kan vi göra någonting då ett medvetet slöseri av vår tid skett, vi kommer till framtiden ändra vår policy då vi ser att detta kan innebära förluster för oss, men det vore trevligt om det går att komma åt dessa "skojare".MVH
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Avbeställning av tjänsti 42 § Konsumenttjänstlagen regleras rätten för näringsidkaren att få ersättning för utfört arbete när en tjänst avbeställs innan den slutförts.Dessutom har näringsidkaren rätt till ersättning för utebliven vinst ifall denne kan visa att man avböjt ett erbjudande om en annan bokning till förmån för avbeställaren, 42 § 2 st. Konsumenttjänstlagen. Denna rätt beaktas bara om man inte har bokningar "liggandes på hög", utan man faktiskt har behövt neka en annan bokning av uppdrag. Värt att poängtera är att detta inte måste skrivas in som ett förbehåll i någon policy eller avtalsvillkor, utan gäller som lag. Man kan dock avtala bort det till fördel för konsumenten eftersom konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att om ni har en avbokningspolicy som "skämtarna" har följt, dvs avbokat i tid, blir det svårt att kräva ersättning på denna grund.i 43 § Konsumenttjänstlagen stadgas att man kan föra in en fast ersättning som ett förbehåll i sin policy, men som motsvarar den ersättning som 42 § ger rätt till.AvtalsbundenhetI ert fall är problemet dock att den person vars namn bokningen har gjorts i inte kan bli bunden av avtalet eftersom hen saknas partsvilja, hen har ju inte själv gjort någon bokning. Anspråket får isåfall riktas mot de personer som fyllt i dennes namn och gjort bokningen.Skadestånd och polisanmälan.Tyvärr kan det bli knepigt att försöka angripa personerna med hjälp av skadestånd, eftersom skadestånd för rena ekonomiska skador förutsätter att ett brott har begåtts, se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen. Det skulle kunna röra sig om oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken, men det saknas praxis på området. Självklart kan ni ändå göra en polisanmälan, chansen finns ju att om fler uppmärksammar det här problemet så kan lagstiftaren reglera detta området för att få bukt med problemet i framtiden.Vad ni bör göra nuOm ni vill ha hjälp med att skriva in en bra policy för att klargöra vad som gäller vid avbeställningar kan ni kontakta vår juristbyrå. Vill ni komma åt skämtarna kan ni absolut göra en polisanmälan, men i nuläget blir det svårt att kräva någon ersättning ifall de har följt er nuvarande avbokningspolicy. Boka tid hos en jurist kan ni göra via http://lawline.se/boka.Hoppas ni fick lite vägledning!Med vänlig hälsning,

Konsumenttjänstlagen, priset för arbetet överstiger vad som bestämts

2019-04-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Ett muntligt avtal med grävmaskinist (handslag) med ett fast pris för ett avgränsat arbete. När arbetet är klart kommer faktura på 14500kr inkl moms.Men jag minns att vi skakade hand på 13500kr inkl. moms, och antecknade det i telefonen efter träffen. Grävmaskinisten minns 14500kr inkl moms, och säger sig ha antecknat det efteråt. Alltså, ord mot ord för ett jobb som det inte finns något som helst skriftligt avtal på. Inga andra omständigheter finns. Vem vinner ett sådant fall i tingsrätten (om nu det slutar där)?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Som du säger så står era ord mot varandra, ingen av er kan bevisa vad ni kommit fram till, vilket brukar vara problemet med muntliga avtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett muntligt avtal har samma effekter som ett skriftligt avtal.När en privatperson anlitar en näringsidkare att utföra en tjänst så är konsumenttjänstlagen tillämplig, 1 §. Enligt 36 § 2 st KtjL så har en näringsidkare chans att sträcka sig upp till 15 % över ett ungefärligt pris, vilket i ert fall blir 15 525 kr om det ungefärliga priset är 13 500 kr.Eftersom ingen av er kan bevisa era påståenden och 14 500 kr antagligen skulle ses som ett skäligt pris (då det endast är 1000 kr högre) samt bestämmelsen i 36 § KtjL så misstänker jag att din odds i en domstol skulle vara låg.Hoppas du fått svar på din fråga.

Har jag någon rätt att reklamera ett arbete?

2019-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Om en byggare har gjort en stödmur L-stöd åt mig . Finns det garanti på det jobbet och hur länge? Underarbetet är kanske inte riktigt gjort och den sätter sig om ett tag. Har jag någon rätt att reklamera jobbet. Hur gör jag isåfall?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din Fråga!Till att börja med antar jag att du i egenskap som konsument har köpt arbetet av ett företag (näringsidkare). I så fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.KTjL är tvingande för företaget, alltså att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger.Fackmässigt arbeteEn av de viktigaste sakerna är att arbetet har utförts fackmässigt. Generellt sätt är fackmässigt arbete:Arbetet utförs på sakkunnigt/yrkesmässigt sätt Följer sina respektive branschreglerHelt enkelt ett arbete som man kan förvänta sig av en seriös fackman. Men exakt om detta är eller inte är fackmässigt utfört arbete kan jag inte svara på. Däremot om underarbetet på muren inte är "riktigt gjort" så antar jag att arbetet inte är fackmässigt utfört. (KTjL 4 §).Hur du reklamerar arbetetOm tjänsten har utförts felaktigt på något sätt och det inte beror på din inblandning så har du rätt till flera åtgärder mot företaget som utfört arbetet.Det viktigaste är dock, att du måste reklamera felet till företaget som utförde tjänsten (17 § KTjL). Reklamation som sker inom två månader ses alltid som inom skälig tid. Tiden räknas normalt från när arbetet är slutfört.Det går givetvis att reklamera efter två månader också, som allra minst har man som konsument tre års reklamationsrätt. Dock kan det beroende på omständigheterna, bli svårare att hävda att man reklamerat inom skälig tid. Huvudregeln är att så fort man upptäckt ett fel, så reklamera därefter så ska det inte bli några problem med tidsfristen (KTjL 17 §). Om du inte betalat än så har du rätt att hålla inne betalningen som säkerhet till felet är åtgärdat (19 § KTjL). Efter du har reklamerat arbetet så ska företaget åtgärda problemet, utan kostnad för dig och detta ska ske inom en rimlig tid (20 § KTjL).Vad du bör göraJag tycker du bör höra av dig snarast till företaget och förklara vad som blivit fel samt be dem åtgärda detta. I de flesta fall brukar detta fungera, då de flesta seriösa företag är måna om sina kunder. Om det inte skulle hjälpa och du anser dig ha rätt i fråga kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Fel i tjänst vid renovering av badrum

2019-03-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Fråga ang. förfelad tjänst/väsentlig felaktigt utförd tjänst?Hej,Vi har anlitat en byggfirma (Utförandeentreprenad enl. AB04) som skall total renovera vårt enda badrum pga av vattenskada. Arbetet skulle ta ca 3 veckor med start 18 februari 2019. Under renovering har det framkommit att byggfirmans underleverantör, en mattläggningsfirma, utfört ett ej fackmannamässigt arbete i badrummet enl. GVK-standard. Jag påtalade detta muntligt samma dag till mattläggare (som beskrev att det var ok, vilket det ej var) och dagen efter även skriftligen till byggchefen.Kontakt togs med byggfirma och mattläggningsfirma som kom ut och inspekterade felet (en ca en meter lång skarv/svettsning i innerhörn i vår duschhörna) Det gav muntligt och skriftligt avtal på att det skulle avhjälpa felet senast fredag 22 mars och att badrummet skulle vara klart till detta datum.Torsdag 21 mars vägrar mattläggningsfirman att åtgärda felet korrekt då de ej vill ta bort bård som det står i avtalet skrivet 19 mars 2019, dock hinner de slita ut felaktigt våtrumsmatta i duschhörn. De lämnar badrummet ofärdigt och avtalstiden går ut 22 mars 2019. Vi har nu ett badrum som ej har dusch, duschhörna och ej heller våtrumsmatta, vilket gör att vi ej kan använda badrummet.Mina funderingar är om jag kan häva avtal och hävda att tjänsten är förfelad/väsentligt felaktigt utförd? Framförallt funderar jag över vad jag skall behöva betala när badrummet ej är färdigställt och obrukbart, samt att de vägrat åtgärda felet.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumLagrum som är tillämpliga på er fråga hittar vi i konsumenttjänstlagen (KtjL). Även om ni har avtalat om AB04 så är även konsumenttjänstlagen tillämplig i ert fall utöver detta då dessa regler är tvingande till konsumentens fördel och går alltså inte att avtala bort. Fel i tjänstDet är tydligt att tjänsten som är utförd i ert badrum är att betrakta som felaktig då den inte är gjord på ett fackmässigt sätt. Vidare har mattläggningsfirman inte tagit tillvara era intressen när ni har påtalat problematiken. Även detta talar för att tjänsten är felaktig, 4 jämte 9 §§ KtjL. Det spelar ingen roll om det som skedde berodde på en olyckshändelse från firmans sida. Påföljder Med tanke på att felet inte till någon del beror på er eller något som ni har gjort utan endast är hänförligt till byggfirman och mattläggningsfirman har ni som konsument rätt att hålla inne så pass mycket av betalningen som är nödvändigt för att säkerställa att felet blir avhjälpt på något sätt, 19 § KtjL. Ni har även rätt till att just den anlitade firman avhjälper felet med tanke på att det är av så pass avsevärd karaktär så att badrummet inte kan användas. Detta ska ske inom skälig tid från det att ni meddelat firman, vilket ni dock redan har gjort då ni påtalade felet. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för er som konsument, 20 § KtjL. Är det så att felet inte avhjälps har ni rätt att göra avdrag på priset och ni har dessutom rätt att häva avtalet eftersom själva syftet med avtalet var att renovera badrummet vilket nu inte går att använda. Är det dock så att tjänsten har utförts till en viss del, men inte är färdig, har ni rätt att häva den delen av avtalet som inte är färdigställd. Jag har svårt att avgöra om de har utfört något arbete över huvud taget eller om ingenting har renoverats. Detta är alltså en bedömning ni får göra, 21 § KtjL. Är det så att ni endast väljer att åberopa prisavdrag ska detta värderas till den summa det kostar att avhjälpa felet med hjälp av en annan firma, 22 § KtjL. Skulle ni istället häva avtalet har firman inte rätt till betalning för annat än vad som är skäligt om man ser till sådant material som firman inte kan få tillbaka, det vill säga sådant som redan är installerat i ert badrum, 23 § KtjL. Avslutning och rådJag menar att ni har rätt att häva avtalet om de vägrar avhjälpa felet, eftersom hela syftet med att renovera ett badrum är att kunna använda det efteråt, vilket nu inte går. Detta innebär att ni inte ska behöva betala mer än det material ni har fått installerat i badrummet och detta ska värderas till den summa det är värt för er. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!Vänligen

Har jag rätt att få en felaktig reparation åtgärdad kostnadsfritt?

2019-04-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag lämnade in en förstärkare på reparation för att den spelade på olika nivåer på kanalerna. När jag fick tillbaka den så ger den bara ljud på ena kanalen. Förstärkaren är gammal och utanför garantitid. Lämnades på reparation hos en fristående verkstad. Har jag rätt till att de åtgärdar problemet kostnadsfritt?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga antar jag att du lämnade in förstärkaren i egenskap av konsument, och att den alltså ägs av dig privat och inte något företag.Vid reparation av produkter mellan konsument och näringsidkare gäller konsumenttjänstlagen (KTjL).Är tjänsten felaktig?För att en tjänst inte ska anses felaktig krävs att den utförs fackmannamässigt. Detta innebär att den ska följa de normer och sedvanor som finns inom ramen för branschen. Det krävs att näringsidkaren (verkstaden) utför tjänsten bra och tillvaratar konsumentens intressen. Vid oklarheter tolkas situationen till konsumentens fördel. (4 § KTjL). ReklamationI ditt fall verkar det vara fel i tjänsten (9 -12 §§ KTjL). Det blir då aktuellt med påföljder mot den som utfört tjänsten. Detta förutsätter dock att du reklamerat reparationen inom skälig tid (17 § KTjL). Om du underrättar verkstaden om att du inte är nöjd inom två månader från att reparationen utfördes så räknas det alltid som att du reklamerat inom skälig tid. Är det efter tre år från reparationen har det alltid gått för lång tid. Allt däremellan går att diskutera om det är skälig tid eller inte.Har du rätt att få problemet åtgärdat kostnadsfritt?Förutsatt att du reklamerat tjänsten inom två månader har du i de flesta fall rätt att få felet avhjälpt, alltså åtgärdat kostnadsfritt (20 § KTjL). Avhjälpandet ska ske helt utan kostnad för dig som konsument. De enda gångerna det är okej för näringsidkaren att vägra avhjälpa felet är om det till exempel skulle kräva att de måste köra extremt långa sträckor, köpa in orimligt dyrt material eller liknande. Om verkstaden vägrar att göra detta kan du istället kräva prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Om du ännu inte betalat för tjänsten har du också rätt att hålla inne betalningen tills avhjälpande skett (19 § KTjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ska stå för kostnaden för att en tjänst har blivit felaktig?

2019-04-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Vi beställde en renovering av fåtölj av möbeltapetserare (kostnad ca 7500kr). Tapetseraren skrev ner fel färg på fårskinnet. Vi vill ha det åtgärdat och tapets. erbjuder åtgärd där vi får stå för nytt skinn (3300kr) och tapets. står för arbete och mindre tygdelar som behövs. Är det rimligt att som kund behöva stå för priset av åtgärdandet? Om, hur mycket bör man behöva stå för? Saknar tyvärr offert/avtal.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller tjänst. Det framgår inte av din fråga om du är konsument (det vill säga har köpt tjänsten i egenskap av privatperson) men mitt svar kommer utgå från att du är det och att köpet därför regleras av konsumenttjänstlagen (KtjL). I mitt svar kommer jag kalla dig för "konsumenten" och möbeltapetseraren för "näringsidkaren". Hur ska en tjänst utföras?En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmannamässigt och med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen samt samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Det är alltså näringsidkaren som har skyldighet att undanröja eventuella oklarheter eller missförstånd. Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren ska tillhandahålla behövligt material (4 § KtjL).När är en tjänst felaktig och vad kan en konsument kräva?En tjänst ska anses felaktig om den avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § KjtL har rätt att kräva, även om det beror på en olyckshändelse eller därmed jämbördig händelse. Även om resultatet avviker från vad som därutöver får anses avtalat är tjänsten felaktig (9 § KjtL). Att möbeltapetseraren har tapetserat fåtöljen med ett fårskinn i annan färg än avtalat gör tjänsten felaktig.Om en tjänst är felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten hålla inne med betalningen. Konsumenten får vidare kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset eller häva avtalet (16 § KjtL). Vill en konsument åberopa att en tjänst är felaktig ska konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde märkt felet. Konsumenten måste alltså reklamera tjänsten och om det sker inom två månader efter att konsumenten märkt felet är det att anse att ha skett i rätt tid (17 § KtjL). Av din fråga framstår det som att ni har reklamerat i rätt tid och därför har rätt att åberopa felet. En konsument har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, alltså rättar till det som blivit fel. Avhjälpning kan bara krävas om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om ni hellre skulle vilja häva köpet så får näringsidkaren välja att avhjälpa felet istället om inte konsumenten har ett särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Ett sådant skäl skulle kunna vara att ni hade beställt tapetseringen till ett speciellt tillfälle, såsom ett bröllop. Vidare ska hjälpandet ske inom skälig tid efter att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, eller kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat (20 § KtjL). Som jag har förstått det så hade ni inte avtalat om att du skulle stå för materialet (fårskinnet) och kostnaden hade inte uppstått om tjänsten utförts felfritt. Felet kan inte heller anses bero på en olyckshändelse eller liknande. Jag bedömer det som att du har rätt att kräva att möbeltapetseraren avhjälper felet genom att tapetsera om stolen med rätt fårskinn och att avhjälpandet ska ske utan kostnad för dig. Om du inte kan komma överens med näringsidkaren eller att ni har olika åsikter om vems fel det är att resultatet blev felaktigt kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ert ärende prövat. Jag råder er dock att försöka lösa det direkt med näringsidkaren och hänvisa till konsumenttjänstlagen.Sammanfattningsvis ska du som konsument inte behöva stå för kostnaden för avhjälpandet av felet, det vill säga kostnaden för fårskinnet eller arbetet. Eftersom du inte har något skriftligt avtal eller offert kan det dock uppstå meningsskiljaktigheter mellan dig och möbeltapetseraren. Förhoppningsvis kan ni komma överens när du berättar att du har stöd i konsumenttjänstlagen. Vad som är "rimligt" är en högst individuell bedömning men rent juridiskt måste du inte betala för fårskinnet då det är möbeltapetseraren som inte utfört tjänsten som avtalat.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Att reparera min klocka kostade mer än avtalat- vem har rätt?

2019-03-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har en klocka som jag har fått av mina föräldrar. Den kostade 5 000 kronor när jag fick den. Nu har det gått tre år sedan jag fick den och tyvärr blev den vattenskadad för drygt en månad sedan.Jag gick till en urmakare, som tittade på klockan och uppskattade att det skulle kosta ca 1 500 kronor att reparera den. Jag accepterade detta och lämnade in klockan. När jag kommer för att hämta klockan vill urmakaren ha 1600 kronor eftersom han hävdar att felet var mer omfattande än han först trodde. Han säger att han har försökt nå mig utan framgång, och istället bestämde sig för att fullfölja reparationen. Jag vägrade att betala mer än 1500 kronor som vi hade avtalat. Vem har rätt?
Ceda Imranova |Hej! Vad roligt att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Din fråga handlar om reparation av en klocka vilket innebär att det utförs en tjänst på en vara. Därmed blir konsumenttjänstlagen (förkortat KtjL) tillämplig. Du förklarar att urmakaren uppskattat att reparationen ska kosta 1500 kr men sedan insett att skadan varit mer omfattande än vad han trodde och därför höjt priset till 1600 kr. Om det hade funnits ett fast pris på reparationen hade urmakaren inte kunnat gå över priset men eftersom att han har gett en uppskattning på hur dyrt det kommer bli, har han utrymme att överskrida priset till viss del. Reparationen får inte överstiga det avtalade priset mer än 15 procent enligt KtjL 36 § 2 st. I ditt fall blir det 225 kr, alltså 1725 kr. Urmakaren har endast begärt 100 kr mer än avtalat pris och verkar dessutom försökt informera dig om överskridningen av priset. Min bedömning är därför att urmakaren inte har gjort något fel. Om du vill läsa mer om dina rättigheter som konsument kan du vända dig till Hallå konsument (se här). Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med dina funderingar. Allt gott,

Vad gör jag om ett företag monterat skorsten fel?

2019-03-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi köpte en öppen spis för mindre än ett år sedan av en butik där vi bor. Dem rekommenderade ett företag som kunde montera 8 meter skorsten och få kaminen på plats. Vi fick pris av det företaget, alltså separata fakturor. Vi har nu fått bekräftat av en takläggare att dem inte installerat den rätt, vårt tak läcker vid skorstenen och dem har inte satt fast takpannorna. Vi har tagit kontakt med dem och dem har varit här och påstår att allt är som det ska, vägrar att göra något åt taket... vad gör man? Även takpannor har spruckit där dem gått. Tack och mvh Majs
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vid besvarandet av denna fråga utgår jag från att det är två skilda företag som är inblandade, ett företag som du köpt spisen av och ett annat företag som monterat den. Har jag missförstått dig är du välkommen att kommentera under detta svar!Tillämplig lagI det här fallet är det monteringen av skorstenen som är felaktig och därmed blir Konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Konsumenttjänstlagen är tvingande till din fördel och företag kan alltså inte ge dig sämre villkor än vad som finns i lagen (3 § KTjL).Vad gör man om tjänsten är felaktig?Det första man måste göra är att reklamera felet inom skälig tid från det att man upptäckte felet, det verkar vara gjort i ditt fall (17 § KTjL). Du har som konsument rätt att hålla inne betalning till så stor del att det fungerar som säkerhet för ditt krav (19 § KTjL). I det här fallet verkar inte företaget vilja avhjälpa felet och det föreligger därför en tvist mellan er. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter kostnadsfritt. Det är viktigt att du sparar kvitton, mejl-konversationer och övrigt material som kan fungera som bevis. Notera att du även har rätt till skadestånd som det läckande taket kan ha orsakat på fastigheten. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan på allmänna reklamationsnämndens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!