höjda priser i fakturan

FRÅGA
Har fått en dokumentation begravningsuppdrag med prisuppgift. När fakturan kom var den över 4000kr dyrare.Det som står på dokumentationen är att kostnader för catering och blommor kan tillkomma men det har jag ordnat själv och ökningen på fakturan gäller en enda post: begravningsbyråns arbetskostnad inkl möte.Kan de göra så här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så kommer vi främst att behöva gå in i Konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna lag gäller normalt sett när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter. En näringsidkare är någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. (KtjL 1 §). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, och du som konsument kan inte få sämre villkor än vad lagen stadgar.

I den mån priset följer av avtalet ska det gälla som ett fast pris. En prisoffert som är tillräckligt specificerad bör ses som ett anbud från näringsidkaren att utföra arbetet till det föreslagna priset. Om du däremot endast fick en "ungefärlig prisuppgift", så innebär det att näringsidkaren får göra pristillägg på upp till 15 % av det som står i offerten (KtjL 36 §)

Näringsidkare kan ha en rätt att höja priset priset under vissa förutsättningar, exempelvis när kostnaderna visade sig att vara högre än förväntat och vid tilläggsarbete. Men det är viktigt att veta att näringsidkaren har en underrättelseskyldighet om det efter att arbetet har påbörjats visar sig att kostnaderna för det hela kan komma att bli betydligt högre än vad ni som konsumenter först hade trott och räknat med. Näringsidikaren måste isåfall vända sig till er och be om anvisningar kring hur ni ska göra härnäst (KtjL 6 §). Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den (KtjL 7 §). Det är dock ni i rollen som konsumenter som måste bevisa att ni faktiskt hade avbeställt tjänsten om så hade varit fallet. Samma underrättelseskyldighet gäller även om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete, KtjL 8 §). Näringsidkaren bör i regel invänta anvisningar från konsumenten innan de får utföra tilläggsarbete.

Det är endast när näringsidkaren har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 § om tilläggsarbete, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades som han har rätt till pristillägg.

Sammanfattningvis gäller att näringsidkaren har rätt att göra ett pålägg på upp till 15 % om du endast fick ett "ungefärligt pris". Om du istället fick ett specificerat pris, har näringsidkaren möjlighet att höja priset med beaktande av sin underrättelseskyldighet. Om näringsidkaren har brutit mot dessa begränsningar har du rätt att bestrida fakturan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (472)
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Alla besvarade frågor (96510)