Hur mycket kan hantverkaren kräva?

FRÅGA
Jag anlitade en snickare som skulle byta tre innerdörrar i mitt hus. Jag hade själv köpt dörrarna och snickaren skulle sätta in dem. Fick en ungefärlig prisupppgift muntligt på mellan 3.500-5.000 kr för jobbet. När sedan fakturan kom var den på drygt 18.000 kr efter rotavdraget. Hade inte blivit kontaktad av snickaren att det skulle bli dyrare än vad han sagt under arbetets gång. Efter samtal har han minskat summan med 5.000 kr. Jag anser ändå att summan är för hög. Är det ok eller kan jag kräva att summan minskas ytterligare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du agerar i egenskap av konsument och jag förutsätter att du köpt tjänsten av ett företag, så blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 4 § KtjL framgår det att en näringsidkare ska utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt och ta hänsyn till konsumentens inressen, och dessutom samråda med konsumenten i den utsträckning som är nödvändigt och möjligt. Detta innebär att näringsidkaren är skyldig att använda sin yrkeskunskap till att väga olika alternativ när det kommer till pris. Vidare innebär samrådsansvaret att näringsidkaren är skyldig att diskutera utförandet av tjänsten med konsumenten.

Av 36 § KtjL framgår det att om en näringsidkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överstiga 15 %, såvida någon annan prisgräns inte har avtalats eller att näringsidkaren har utfört tilläggstjänster som konsumenten går begärt. I ditt fall har du fått en ungefärlig prisuppgift på 3500-5000 kr, vilket innebär att snickaren inte har rätt att ta ut ett pris som överstiger 15 % av detta, vilket är 525-750 kr, utöver var som sagts. Fakturan på 18 000 kr framstår därmed som orimlig och som något du som konsument absolut inte ska acceptera. Jag uppfattar det som att nästa faktura som snickaren skickade då var på 13 000 kr, vilket också vida överskriver vad du som konsument ska kunna acceptera. Snickaren borde ha hört av sig under arbetets gång och stämt av med dig när hen märkte att arbetet skulle bli mycket dyrare än vad som avtalats. Eftersom hen inte gjort det har hen inte rätt att kräva mer än 15 % tillägg till den ungefärlig prisuppgift som angavs inledningsvis.

Mitt råd är att du kontaktar snickaren igen och delger honom denna information och ser om ni kan komma överens om ett pris som ligger närmare det pris som först sagts.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (471)
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?

Alla besvarade frågor (96402)