Renovering av bostad - bekostar byggföretaget annan bostad och hur lång tid får det ta?

FRÅGA
Hej! Vi har fått konstaterat av besiktningsföretag att vi har mögel i en av väggarna i vår lägenhet, som är en bostadsrätt på 5 år. Byggföretaget X ska åtgärda möglet. Provsvaren från lufttesten fick vi och företag X 16 juli 2021.Vi undrar vilken skyldighet X har gentemot oss angående tidsaspekten (antal dagar) för åtgärdandet och om de har skyldighet att erbjuda oss en ersättningslägenhet under tiden? Ska ersättningslägenheten då vara likvärdig som den vi bor i nu?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inom vilka tidsramar måste arbetet utföras?

Enligt konsumenttjänstlagen kan du som konsument kräva vissa påföljder om byggföretaget skulle hamna i dröjsmål med arbetet. Ni kan då kräva antingen att företaget fullföljer arbetet eller att avtalet hävs (25 § konsumenttjänstlagen). Företaget kan också bli skadeståndsskyldiga om dröjsmålet orsakar er ekonomisk skada så som extra boendekostnader.

Hur lång tid företaget har på sig att fullfölja en renovering kan framgå av avtal. Framgår inte tidsramarna av avtal har företaget skälig tid på sig att slutföra arbetet (24 § konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skälig tid är i högsta grad en bedömningsfråga som beror på arbetets art och omfattning. Det är därför omöjligt för mig att svara på vad som är skälig tid i just ert fall. Vill du med säkerhet veta vilken tidsram som gäller för arbetet i just er bostad kan du försöka avtala fram en tidsram som ni och företaget anser rimlig.

Har byggföretaget någon skyldighet vad gäller ersättningsboende?

Företaget har ingen skyldighet att bekosta eller ordna med ersättningsboende under tiden renovering pågår. Däremot kan ert försäkringsbolag bekosta evakueringsbostad om anledningen till renoveringen beror på en ersättningsbar händelse enligt din hemförsäkring.

Sammanfattningsvis har byggföretaget en skyldighet att utföra arbetet inom skälig tid om inget annat har avtalats. De har däremot ingen skyldighet att bekosta ersättningsbostad under tiden renovering pågår. Jag råder er att i första hand samtala med ert försäkringsbolag då evakueringsbostad under vissa omständigheter täcks av hemförsäkringen.

Hoppas att jag kunde bemöta era funderingar.

Hälsningar,

My Öhman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (467)
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?
2021-09-13 Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?
2021-09-10 Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?
2021-08-28 höjda priser i fakturan

Alla besvarade frågor (95663)