Ungefärlig prisuppgift för tjänsten

FRÅGA
Hej, Jag anlitade en hantverkare för renovering av kök. Hantverkaren offererade kostnaden med ca pris för de olika moment som krävdes. I denna offert fanns kostnader för rörläggare samt elektriker och snickare med. Snickaren var den person som gav mig offerten och han skötte all kontakt med de andra hantverkarna. Nu när jobbet är klart och jag mottagit fakturor skiljer sig priset på elinstallationen och det pris jag blev offererad. I offerten står det el cirka pris 4 500kr men på fakturan ska jag betala 18 900kr. Måste jag betala detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett bestämt pris har avtalats gäller det avtalade priset. Om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift (4 500 kr) får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent (såvida inte någon annan prisgräns har avtalats) (36 § konsumenttjänstlagen). Det innebär att priset för elinstallationen inte får överstiga 5 175 kr (4 500 x 1,15 = 5 175 kr). Du har därför ingen skyldighet att betala mer än 5 175 kr för elinstallationen om det ungefärliga priset var 4 500 kr, under förutsättning att någon annan prisgräns inte avtalats.

Näringsidkaren får endast överskrida denna gräns om han eller hon har utfört tilläggsarbete och därmed har rätt till pristillägg. Huvudregeln är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om behovet av tilläggsarbete och begära dennes anvisningar (se bl.a. 8 § konsumenttjänstlagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (473)
2021-10-25 Pristillägg enligt konsumenttjänstlagen?
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?

Alla besvarade frågor (96548)