Har säljaren rätt att avhjälpa felet på varan?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Den 1:a augusti köpte vi en Audi A5-2011 hos GAGA Bil i Jordbro. Vi frågade om ev fel och brister med fordonet men säljaren sa att han inte kände till några andra fel än de som var synliga. En nyckel av två fattades och säljaren kontaktade tidigare ägaren(bilhandlare i Göteborg) där nyckeln fanns och vi gjorde upp att säljaren skulle ansvara för att nyckeln skulle skickas till vår adress i Karlskoga. Vi har fortfarande inte fått någon nyckel!Köpet gjordes och redan på väg hem till Karlskoga började oljelampan lysa varpå vi stannade på närmaste mack och fyllde på en dryg halvliter olja. Lampan slocknade och vi körde hem. Några dagar senare började motorlampan lysa gult samtidigt som oljelampan åter igen började lysa. Jag kontaktade säljaren som var frågande till problemet men som var intresserad av vad Motordiagnosen visade och ville att jag skulle meddela honom detta. Vi fyllde på ytterligare en halvliter olja och åkte till MEKONOMEN verkstad i Karlskoga och bokade en Motordiagnos av BAB296. Motordiagnosen visade i historiken att bilen haft problem med cylinder 2 & 4 innan vårt köp gjordes. Jag har sedan dess försökt komma i kontakt med säljaren men han vägrar svara i telefon. Däremot har jag pratat med en kollega till honom som meddelat att säljaren skall höra av sig vilket han ännu ej gjort.Konsumenköplagen säger(som jag förstått) att säljaren skall ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan göras. Är det så är min fråga till er?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till vad du skriver i din fråga kommer jag att utgå från att konsumentköplagen är gällande (eftersom det rör sig om köp av lös sak mellan konsument och näringsidkare). Vidare kommer mitt svar baseras på frågeställningen "ska säljaren ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan ske?". Säljarens rätt att avhjälpa feletTill att börja med ska sägas att köparen besitter rätten att kräva avhjälpande av säljaren vid fel på varan (26 § konsumentköplagen).Skulle köparen kräva annan påföljd har dock säljaren rätt att på egen kostnad avhjälpa felet först enligt 27 § konsumentköplagen. För att säljaren ska ha denna rätt krävs att denne inom rimlig tid efter att ni reklamerat felet erbjuder sig att avhjälpa. Avhjälpande ska också ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.Om avhjälpande inte kommer ifråga eller inom skälig tid får köpet hävas om felet medför väsentlig betydelse för köparen (29 §) Som svar på din fråga har alltså säljaren rätt att avhjälpa felet innan hävning kan ske. Enligt allmänna reklamationsnämnden har säljaren rätt till avhjälpande av samma fel två gånger. Därefter får hävning ske om felet fortfarande finns.Det ska tilläggas att avhjälpande är en rättighet som säljaren har. Det finns ingenting som hindrar säljaren från att redan från början gå med på hävning. Detta eftersom konsumentköplagen är dispositiv till konsumentens fördel. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att ångra ett köp?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Vi fick byta vattenpump i veckan då vi trodde att detta var bekymret.Dock var det inte det som var felet.Det har gått 2 dager efter pumpbytet, har jag rätt att ångra detta då?
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du köpt en ny vattenpump och vill häva köpet i efterhand eftersom det inte var något fel på den gamla vattenpumpen. Jag utgår från att du köpt vattenpumpen i butik hos en näringsidkare, konsumentköplagen (kkl) är därför tillämplig (1 § kkl).Vad säger lagen?Om säljaren är i dröjsmål, alltså att varan avlämnas för sent eller inte alls så får du som köpare häva köpet (13 § kkl). Du har även rätt att häva köpet om vattenpumpen som du köpt skulle varit felaktig och felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § kkl). Om du köpt vattenpumpen på nätetHar du köpt vattenpumpen på nätet så har du ingått ett distansavtal vilket gör distansavtalslagen tillämplig istället (2 kap. 1 § distansavtalslagen). I så fall är du endast bunden av beställning som medför betalningsförpliktelse om denna förpliktelse tydliggjorts före beställningen och du uttryckligen påtagit dig denna (2 kap. 9 § distansavtalslagen). Om detta inte gjorts kan du använda dig av din ångerrätt och då frånträda avtalet genom att lämna säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar från det att du fått varan i din besittning (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Du har då rätt att få tillbaks din betalning mot att du sänder tillbaks pumpen (2kap. 14 § andra stycket distansavtalslagen). Sammanfattning Har du beställt vattenpumpen via nätet så har du ångerrätt och då en möjlighet att eventuellt lämna tillbaks pumpen. Har du köpt den i butik så är min bedömning att du inte har någon möjlighet att ångra köpet. Kolla annars med säljaren om de erbjuder öppet köp eller kan hjälpa dig på annat sätt. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?

2019-08-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil för 150000 kr. Ca 3 veckor efter upptäkte min mekaniker att kopplingen är sliten och måste åtgärdas.jag kontaktade bilhandlaren men han vill inte ens prata med mig vad har jag rätt.Tack
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att du är en privatperson, därför kommer jag att utgå ifrån detta.Självklart kan du åberopa konsumentköplagen och reklamera d.v.s. klaga på felet, se 16 §, 19 §, 20 a § och 23 § i konsumentköplagen. Utgångspunkten är att felet är ursprungligt under dem första sex månaderna och det betyder i detta fall att bilförsäljaren ansvarar för fel som visar sig under just dessa sex månader. Kan däremot bilförsäljaren bevisa att felet inte är ursprungligt finns det inte så mycket att göra åt och denne blir då inte skyldig att åtgärda felet.När felet är ursprungligt kan du i första hand kräva avhjälpande av bilförsäljaren, vilket betyder att denne står för åtgärdandet av kopplingen. Du ska alltså inte betala något extra för detta.För att reklamera på korrekt sätt rekommenderar jag dig att klaga på felet skriftligen och så snart som möjligt till företaget.Du nämner att du försökt kontakta bilförsäljaren, så mitt tips nu är att du skriftligen klagar på felet och skickar till företaget och se vad du får för svar. Får du inget svar eller om du får ett svar men som ändå inte hjälper dig, rekommenderar jag dig att anmäla företaget till ARN (allmänna reklamationsnämnden) så kan de ta detta vidare med bilfirman. I din anmälan till ARN ska du då skriva att du kontaktat företaget gällande felet, men att de inte hjälpt dig.Jag hoppas det löser sig och jag önskar dig lycka till, du har lagen på din sida!Med vänlig hälsning,

Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?

2019-08-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bil i helgen. I annonstexten står att bilen har fyrhjulsdrift. Efter köpet visar det sig att den inte har det. I annonstexten står också. "Vi friskriver oss från eventuella felskrivningar".Kan en bilfirma friskriva sig från en sådan felskrivning, eller kan jag häva köpet p.g.a. falsk marknadsföring? Mvh
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett företag kan friskriva sig i annonser, om köp inte ingåtts ses inte annonsen juridiskt bindande utan som en uppmaning att lämna ett anbud, dock kan felaktig annonsering som sätts i system vara ett brott mot marknadsföringslagen. Med detta sagt behöver det inte innebära att företaget automatiskt är fritt från ansvar. Om ett köp ingås och en felaktig uppgift inte rättats innan köpeavtalet så kan företaget bli bunden utav denna uppgift.Var gränsen går kring ansvaret mellan firmans friskrivning och köparens undersökningsplikt kan vara lite klurig. Kortfattat har annonsen betydelse enligt konsumentköplagen som avtalsinnehåll, men undantaget är om köparen borde insett att det rört sig om en felskrivning. I ditt fall alltså om du upptäckt eller borde upptäckt att bilen inte har fyrhjulsdrift. ARN har i ett tidigare fall ansett att säljare (som på liknande sätt annonserat att bilen haft farthållare men senare visat sig inte ha detta) var juridiskt bunden till att bilen haft farthållare, och i detta fall lade man ingen vikt vid att säljaren friskrivit sig från fel i annonsen. I ett annat ärende rörande annonsering om aluminiumfälgar konstaterade ARN att köparen borde upptäckt att bilen saknade sådana.Sammanfattningsvis kan alltså bilfirman bli bunden utav denna uppgift om du inte upptäckt att det var fel i annonseringen, alt. att de inte underrättat dig om detta och avtal ingicks på de grunder som annonseringen anfört. Det kan i första hand aktualisera att du har rätt till prisavdrag, eftersom fyrhjulsdrift inte kan levereras i efterhand. Prisavdragets storlek ska motsvara marknadsvärdet på denna funktion. Om du och firman inte kommer överens kan det kan slutligen vara en god idé att anmäla till ARN. Det är kostnadsfritt och ARN lämnar en rekommendation kring hur ärendet ska lösas, som seriösa näringsidkare brukar lyssna till. Jag hoppas att du känner att du fått svar på frågan. Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Kan jag som konsument lämna tillbaks en felaktig vara?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en ny bil nyligen 2019 från ett större företag.Jag har hittat en hel del fel på bilen och är extremt missnöjd med den.Finns det någon möjlighet att få pengar tillbaka och återlämna bilen?Hittade inget i avtalet om just detta.Och dom på företaget säger att det inte går att lämna tillbaka den.Finna det någonting jag kan göra?
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Du vill häva köpet och få tillbaks pengarna. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson vilket gör att svaret på din fråga regleras i konsumentköplagen (kkl). Reglerna i konsumentköplagen är tvingande och gäller alltså även om avtalet innehåller villkor som jämfört med denna lag är till nackdel för dig som köpare (3 § kkl).Vad säger lagen? Är varan felaktig?Det framgår inte av din fråga vad för typ av fel som bilen har, varför jag beskriver generellt vad som gäller.Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel.Om inte annat följer av avtalet, ska varan-vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används,-vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål,-stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och-vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.Varan skall anses felaktig,-om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket,-om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,-om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § kkl).När görs felbedömningen?Frågan om din bil är felaktig bedöms efter hänsyn till bilens beskaffenhet när den avlämnades (20 § kkl). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades (när du fick bilen i din besittning) anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller om det är oförenligt med felens art (20 a § kkl). Vilka påföljder har du rätt till?Är varan felaktig har du rätt till att göra påföljder gällande såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan även ha rätt till skadestånd (22 § kkl). För att få göra detta måste du ha reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felen. Meddelanden som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § kkl). Du har rätt att häva köpet om felen är av väsentlig betydelse för dig (29 § kkl). Om du kräver att häva köpet har dock säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felen eller företa omleverans för att undvika hävning av köpet. Du har även rätt till ersättning för den skada du lider genom att bilen är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför deras kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder hen inte kunde undvikit. Sammanfattning Utan att veta exakt vilka fel som bilen har gör jag bedömningen att det är sannolikt att den kan anses som felaktig och att du därför har rätt till eventuell ersättning samt hävning av köpet. Detta är dock under förutsättning att du reklamerat i tid, samt att säljaren inte utnyttjar sin rätt att avhjälpa felen eller företa omleverans. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fel i vara vid konsumentköp

2019-08-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en el scooter som försäljaren sa skulle vara vattentät men som gick sönder av lite regn. Efter att de lagat det då jag hade 2 års garanti så märker jag att batterierna som jag fått av de endast räcker 25km medan försäljaren sa att de skulle räcka upp till 100km på en laddning.Jag blir väldigt less på detta då jag känner mig lurad...Vad kan jag göra?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du köpt en el scooter och ett batteri från ett företag i egenskap av privatperson. Konsumentköplagen reglerar dina rättigheter i detta läge.El scooternFörsäljaren har lämnat felaktiga upplysningar gällande el scooterns användning och egenskaper, vilket medför att varan är att betrakta som felaktig (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Säljaren har dock avhjälpt felet som uppstod och lagat el scootern efter regn. Dock består felet som sådant, eftersom varan fortfarande inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats av säljaren i samband med köpet, då den fortfarande inte tål regn. Ett fel som visar sig inom garantitiden (2 år i ditt fall), presumeras bero på säljaren. Därmed behöver du inte bevisa att felet fanns där när du köpte el scootern, utan bevisbördan är helt och hållet placerad på säljaren. Du har goda möjligheter att reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §) samt begära leverans av en ny el scooter (26 §), men eftersom säljaren inte verkar vara särskilt pålitlig kan prisavdrag istället vara aktuellt. Prisavdraget ska svara mot felet, det vill säga att om el scootern är 10 % mindre värd i felaktigt skick, har du rätt till 10 % avdrag på priset (28 §). Om du inte är intresserad av att varken behålla el scootern eller få en ny i dess ställe, kan hävning i ditt fall vara fördelaktigare, det vill säga att du mot återlämnande av el scootern återfår de erlagda pengarna (29 §). Batteriet Vad det gäller batteriet är även detta att betrakta som felaktigt (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Om du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §), kan du sedan begära omleverans, det vill säga att du, i utbyte mot det gamla batteriet, får ett nytt batteri som stämmer överens med säljarens lämnade uppgifter (ett batteri som räcker upp till 100 km på en laddning). Om säljaren inte kan erbjuda dig ett batteri som har de egenskaperna, har du rätt att häva köpet (29 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare

2019-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt bil av bilförsäljare. Blivit lovad muntligen en bil från 2018. Efter köpet uppdagades det att bilen var tillverkad 2016 modell år 2017. Kontaktade bilförsäljare som ev kan tänka sig att häva köpet. Vägrar omleverans av bilen då bilen vi köpte va på kampanj och den de lovat oss skulle kosta 50000 mer.Vad gäller här?Kan jag kräva omleverans el prisskillnad? Häva köpet gynnar enbart säljare då de sålde bilen på kampanj o fortsatt kan sälja den utan förlora något. Vi däremot har sålt våra bilar o står utan bil och lagt ner massa tid.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka påföljder du kan göra gällande vid fel i vara köpt på realisation. Då du som privatperson har köpt en bil av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Räknas fel årsmodell som fel i varan?Det som diskuteras innan köpet är av stor betydelse för vad som anses vara avtalat, och det ni avtalat om muntligen är lika avgörande för köpet som om ni skriftligen har avtalat om årsmodellen. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § KKL). Bilen verkar inte heller överensstämma med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet, vilket även det är en grund för att det skulle vara fel på bilen (19 § KKL).Tänk dock på att du måste kunna bevisa att ni avtalat om att bilens årsmodell skulle vara 2018 för att kräva påföljder på grund av fel årsmodell. Dock verkar det i ditt fall som att säljaren redan erkänt felet.Vilka påföljder kan du göra gällande?Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § KKL). Det första som ska göras för att kunna kräva någon påföljd är att reklamera felet till säljaren, vilket det verkar som att du redan har gjort (23 § KKL). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet (inte aktuellt i ditt fall) eller omlevererar bilen utan kostnad för dig, alltså ger dig en ny bil av den årsmodell ni avtalat, om det kan ske utan orimligt hög kostnad för säljaren att genomföra (26 § KKL). Skulle omleverans inte kunna ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag, som motsvarar felet, eller häva köpet (28 § KKL).För att näringsidkare ska ha rätt att häva köpet krävs att kostnaderna för att omleverera bilen är orimligt höga i förhållande till vad andra åtgärder kostar. 50 000 kr kan anses vara en orimligt hög kostnad, men i förhållande till om du som köpare häver köpet och får ersättning för en rimlig mellanskillnad om du köper en bil i rätt årsmodell är 50 000 kronor kanske inte orimligt högt ändå. Vad som är orimligt högt bedöms från fall till fall. Om säljaren exempelvis skulle bli tvungen att importera eller transportera en ny bil, vilket kan bli väldigt dyrt, så kan detta räknas som orimligt. Din rätt till omleverans kan även gå förlorad om bilen i just den årsmodell du vill ha inte längre säljs, dock är det mest antagligen inte fallet för dig (26 § 2 st KKL).För att du som köpare ska få rätt till hävning, förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för dig. Det kan vara personliga anledningar som gör det viktigt för dig att få just den avtalade årsmodellen eller liknande (29 § KKL). Vad jag uppfattar det som är du inte intresserad av att häva köpet. Men jag vill ändå förmedla att om du skulle vinna framgång med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § KKL). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kan köpa en ny bil, dock finns det en plikt att skadebegränsa sig (32 § KKL). I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp, vilket innebär att du då får rätt till mellanskillnaden vid köp av en likadan bil men av den avtalade årsmodellen (33 § KKL).SammanfattningAtt bilen inte är av avtalad årsmodell utgör fel i vara. Du har då först rätt att begära att säljaren omlevererar bilen i rätt årsmodell, du kan själv undersöka om priset för omleverans i jämförelse med hävning och ersättning för köp av rätt årsmodell är mer gynnsamt för säljaren. De påföljder du kan göra gällande om säljaren fortfarande vägrar omleverans är prisavdrag, som gör att du får behålla bilen men får ersättning som motsvarar felet, eller hävning. Utifrån min uppfattning skulle det vara mest gynnsamt för dig att i så fall eventuellt häva köpet om årsmodellen är av väsentlig betydelse för dig och du kan bevisa det, skulle du vinna framgång med en hävningstalan får du tillbaka det du betalade för bilen samt skadestånd innefattande prisskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp (bil i rätt årsmodell som kostar rimligt mycket mer), och eventuellt ersättning om du exempelvis hyr en bil under skälig tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

2019-08-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!I Maj köpte jag en bil från en bilfirma, och 4 månader efter köpet har jag fått en diagnos på att växellådan måste bytas. Har jag rätt att åberopa konsumentköplagen i detta fall då felet är allvarligt och av väsentlig betydelse, samt att jag har upptäckt felet inom . 6 månader efter köpet. Kan säljaren, i detta fall bilfirman, att stå för kostnaden av reparationen? Behöver nu en vägledning om hur jag ska gå tillväga för att jag ska sköta det på det mest korrekta sättet som möjligt.Tack på förhand!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att du är en privatperson, därför kommer jag att utgå ifrån detta.Självklart kan du åberopa konsumentköplagen och reklamera d.v.s. klaga på felet, se 16 §, 19 §, 20 a § och 23 § i konsumentköplagen. Utgångspunkten är att felet är ursprungligt under dem första sex månaderna och det betyder i detta fall att bilförsäljaren ansvarar för fel som visar sig under just dessa sex månader. Kan däremot bilförsäljaren bevisa att felet inte är ursprungligt finns det inte så mycket att göra åt och denne blir då inte skyldig att åtgärda felet.När felet är ursprungligt kan du i första hand kräva avhjälpande av bilförsäljaren, vilket betyder att denne står för bytet av växellådan. Du ska alltså inte betala något extra för detta.För att reklamera på korrekt sätt rekommenderar jag dig att klaga på felet skriftligen och så snart som möjligt till företaget.Jag hoppas ni löser det och jag önskar dig lycka till, du har lagen på din sida!Med vänlig hälsning,