Kunden hävdar att hon inte fått paketet trots bildbevis, vad gäller?

Hej! Har skickat ett paket till en kund. Transportören har scanninsleverans med klockslag samt tagit bild på att paketet lämnades utanför dörren hos kunden. Kunden påstår dock att hon aldrig sett paketet, inte hon, familjen eller grannarna. Vilken är min skyldighet som avsändare/företag då bevis finns att paketet lämnades utanför? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår det som att du sålt varan till en konsument, och själv agerat i egenskap av näringsidkare. I sådana fall gäller konsumentköplagens regler för köpet. Det juridiska problemet i din fråga är vem som ska behöva stå risken för att paketet förkommit.

Vad betyder "risken för varan"?

Att ha risken för en vara innebär att man ansvarar (ekonomiskt) för att varan inte till exempel stjäls, förstörs eller försämras. Om säljaren har risken för en vara när den exempelvis stjäls, ska säljaren ersätta köparen med en ny likadan vara. Är det däremot köparen som står risken för samma vara när den stjäls, är denne skyldig att betala för varan oavsett om den är helt försvunnen (2 kap. 6 § tredje stycket konsumentköplagen). 

Riskövergången sker vid avlämnandet

Risken för en vara övergår på köparen när den "avlämnas"; dessförinnan är det säljaren som bär risken (2 kap. 6 § första stycket konsumentköplagen). Avlämnandet sker när konsumenten själv får varan i sin besittning, eller när en transportör får varan i sin besittning i det fall konsumenten anlitat transportören (och det inte är säljaren som erbjudit transportalternativet) (2 kap. 3 § konsumentköplagen). Både i det fall säljaren anlitar transportören, och i det fall säljaren erbjuder det valda transportalternativet (men det är köparen som anlitar transportören), så sker avlämnandet alltså först när transportören överlämnar varan och köparen får den i sin besittning. Om det valda transportalternativet däremot inte erbjuds av säljaren, anses avlämnandet ske redan när varan överlämnas till transportören.

När får köparen besittning av en vara?

Att få besittning av en sak innebär som huvudregel att man tagit hand om saken. När det kommer till leveranser krävs det dock inte att man som beställare faktiskt tagit hand om den levererade varan, utan det räcker med att den har "överlämnats". Ett överlämnande måste dock ske antingen till beställaren personligen, dennes brevlåda, villatomt eller någon som får ta emot leveransen för beställarens räkning. Om beställaren till exempel bor i ett lägenhetshus, och varan vid leveransen läggs utanför lägenhetsdörren, anses varan inte vara överlämnad. I sådana fall (trapphusleveranser) krävs det att beställaren faktiskt tar hand om varan för att han eller hon ska anses få besittning av den (prop. 2021/22:85 s. 57 ff.). 

Vad gäller i ditt fall?

Vad som gäller i ditt fall är, på grund av reglerna om riskövergången, beroende av hur din köpare bor. Om paketet levererades på en villatomt anses paketet nämligen vara avlämnat, medan det inte anses avlämnat om det levererades utanför en lägenhetsdörr. Om det inte var du som erbjöd leveransalternativet, utan det var köparen som anlitade transportören helt ensidigt, anses avlämnandet ha skett redan när transportören fick besittning av varan. Om paketet faktiskt har avlämnats i juridisk mening, är det köparen som får bära risken för att det nu verkar ha förkommit. Är det i stället du som burit risken för paketet, genom att det till exempel lämnats i ett trapphus, befinner du dig nu sannolikt i dröjsmål. I det senare fallet bör du leverera en ny vara, då köparens betalningsskyldighet inträder först när varan kommit honom/henne tillhanda (7 kap. 2 § konsumentköplagen). 

Har transportören något standardavtal?

Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att transportören i ditt fall kan ha ett standardavtal som reglerar ersättningsfrågor i den uppkomna situationen. Där kan det exempelvis följa att transportören bär ansvar för paket som försvinner innan avlämnandet. Min rekommendation är därför att du undersöker detta. 

---

Jag hoppas att jag har kunnat ge klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning.

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”