Ska köparen bekosta frakten för avhjälpande vid fel på varan?

Säljaren vill att jag ska bekosta frakten till deras verkstad för en Elscooter som efter 4mån slutat funka, är det rimligt att jag som köpare ska betala fraktkostnaden när det gäller garanti ärende? Köpte varan genom Säljarens internet butik, som levererades hem till dörren.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom du beskriver att du köpt scootern från säljarens internet butik kommer jag anta att säljaren är en juridisk person och att du köpte som en konsument. Bestämmelser som reglerar köp mellan en juridisk person och en konsument, finns i Konsumentköplagen (KköpL). 

Bestämmelser som avser fel på varan finns i 5 kap. KköpL. Om en köpt vara är felaktig får konsumenten kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (5 kap. 1 § KköpL). Det framgår att du ska skicka tillbaka scootern till säljarens verkstad, varför jag antar att säljaren i första hand tänker reparera scootern och försöka fixa felet. 

Konsumenten har rätt att kräva att säljaren i första hand avhjälper felet på varan, alternativt gör en omleverans om felet inte går att avhjälpa (5 kap. 4 § KköpL). Oavsett alternativ, ska det ske inom skälig tid efter det att konsumenten framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten (5 kap. 4 § 3st ). 

Detta innebär att det är säljaren som ska stå får fraktkostnaden för att skicka scootern till säljarens verkstad. Detta förutsätter att du som köpare har reklamerat felet inom rimlig tid till säljaren (5 kap. 2 § KköpL). En reklamation som sker inom 2 månader från det att konsumenten märkt felet, anses alltid vara i rätt tid. 


Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning, Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”