Häva köp på grund av oskäligt lång tid för omleverans?

Hej, Jag köpte i oktober en soffa som sedan reklamerades i april då den läcker en massa dun. Kuddarna provtrycktes på fabriken och det konstaterades att dem läcker. Jag hörde ingenting på tre månader och fick till slut nog och skrev återigen ett mail där jag "hotade" med att jag gått till ARN. Plötsligt 30 min efter piper det i min telefon och det är ett meddelande från Postnord som nu har information om en kommande leverans från företget med nya dynor och kuddar till soffa. Jag anser inte att det är skäligt att vänta 3 månader och ber om att få häva köpet. Företaget går inte med på detta utan hävdar att dem åtgärdat problemet och att jag ska vara nöjd. Soffan står i vårt vardagsrum övertäck med filtar då den inte går att använda annars, det fastnar fjädrar i kläder, på mattor etc. Är detta verkligen rimligt? Har jag ingen rätt att häva mitt köp?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om den tre månaders långa väntetiden på att företaget skulle åtgärda felet utgör en grund för att häva köpet, även om de nu skickat nya kuddar till soffan.

Jag förutsätter att du köpte soffan för privat bruk, vilket innebär att du är konsument i förhållande till företaget. Det gör att konsumentköplagen (KKL) är den relevanta lagen (1 kap. 3 § första stycket KKL). Varan ska i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i övrigt stämma överens med vad som följer av avtalet (4 kap. 1 § KKL). I ditt fall är det tydligt att kuddarna till soffan inte gör detta och det utgör därför fel i varan (4 kap. 5 § KKL). Här ställs krav på att varan i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i övrigt stämma överens med vad som följer av avtalet. Kuddarna som läcker uppfyller inte dessa krav. 

Reklamation och omleverans

Du har reklamerat kuddarna, som är en del av varan (5 kap. 2 § KKL). Jag tolkar det som att du framställt krav på att få nya kuddar, alltså omleverans, och att säljaren därefter inte har hört av sig på tre månader. 

Säljaren har rätt att först vidta avhjälpande och omleverans om det kan ske under vissa förutsättningar (5 kap. 5 § första stycket KKL). Dessa förutsättningar är att omleverans kan inom skälig tid efter det att konsumenten framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten (5 kap. 4 § tredje stycket KKL). 

Häva köpet på grund av oskäligt lång tid?

Om omleverans inte kan ske inom skälig tid har du som konsument rätt att kräva andra påföljder, och här kan hävning bli aktuellt (5 kap. 8 § första stycket KKL). Exakt vad som är skälig tid framgår inte av lagtexten. Enligt propositionen till konsumentköplagen bör bedömningen av vad som utgör skälig tid ske med hänsyn till köparens intresse, bland annat behovet av att få varan i felfritt skick. Säljarens möjligheter kan också beaktas samt hur marknaden ser ut (se prop. 1989/90:89 sidan 120). Det framgår också att om köparen har godtagit en viss tid för avhjälpande eller omleverans kan hen inte kräva andra påföljder inom denna tid. I ditt fall verkar det dock inte som att säljaren har sagt en viss leveranstid. 

Det går alltså inte helt säkert att säga att om tre månader är inom skälig tid eller inte. Det finns omständigheter som talar för att omleveransen inte har skett inom skälig tid. Samtidigt framgår det inte om det finns någon anledning till att det tog tre månader för företaget, exempelvis leveranssvårigheter hos en leverantör.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh, 

Anna SalanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”