Får en säljare ändra avtalat pris?

Vi har köpt en vara (pellets) via en webbutik till ett angivet pris. Order är lagd och mailbekräftelse finns, men nu återkommer butiken och vill höja priset rejält och anger en anledning att deras inköpspris har höjts och måste därmed möta prisbilden. Ingen betalning har skett då leveransdatum är i nuläget okänt. I min värld är detta ett avtalsbrott då det inte fanns någon friskrivning i form av ev. prisjustering vid orderläggning. Om så är fallet, hur drar man detta vidare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du vill veta om ett företag i efterhand ett avtal ingåtts kan ändra priset. 

Lag gällande avtal finns i avtalslagen (AvtL). Det framgår inte av din fråga om du har köpt i egenskap av konsument eller näringsidkare men jag utgår i svaret från att du är konsument och då blir konsumentköplagen tillämplig (KköpL).

Får säljare ändra priset 

En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, vilket innebär att säljare och köpare är bundna till de avtal samt de avtalsvillkor som de ingått (1 § AvtL).

Utgångpunkten är alltså att butiken är bundna av det avtalade priset på den pellets som du köpt.  Inom Sverige råder dock avtalsfrihet, vilket innebär att det kan finnas annat i avtalet som sätter nämnda principer ur spel. Exempelvis kan parterna avtala om att säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i efterhand beroende på hur marknaden ser ut, även om denna typ av avtalsvillkor inte är vanligt förekommande i konsumentsammanhang likt detta. Du skriver också själv att en sådan klausul inte har funnits vilket i sin tur gör att undantaget inte gäller i ditt fall.

Ett annat viktigt undantag återfinns i (3 kap. 32 § första stycket AvtL). Bestämmelsen säger att om säljaren av misstag anger ett felaktigt pris så är denne inte bunden av det förstnämnda priset om du som köpare insåg eller borde insett misstaget. Det som ska utredas är om säljarens olika prisuppgifter utgör misstag, samt om du som köpare är i ond tro, men då du som konsument högst troligt inte är expert på pellets, bör du inte anses vara i ond tro och säljaren är därmed bunden av det förstnämnda priset.

I detta fall är även konsumentköplagen tillämplig. Detta eftersom frågan gäller köp av lös sak som en näringsidkare sålt till en konsument (1 § KköpL). Lagen knappt några paragrafer som handlar om priset eftersom priset i huvudsak ska styras av den avtalsfrihet som råder inom svensk avtalsrätt. Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, ska köparen betala gängse pris för varan (35 KköpL) Då ni har avtalat om priset och detta också återfinns på din orderbekräftelse är det detta pris som ska gälla före lagrummet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avtal är bindande, även om det finns undantag till huvudregeln. Om inget annat har avtalats om priset, och om du som konsument var i god tro gällande priset, så kan inte butiken i efterhand ändra priset. 

Frånträda avtalet som konsument

För att tillägga är du inte tvungen att betala något till leverantören om du vill frånträda avtalet. Du som konsument har en ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Den lagen blir tillämplig när du som konsument har handlat exempelvis på nätet (1-2 §§ DAL). När du som konsument har handlat på nätet har du rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna ett meddelande om detta till säljaren inom 14 dagar (2 kap. 10 § DAL). Dessa 14 dagar (ångerfristen) börjar löpa när du fått varan i din besittning, dvs när den har levererats till dig (2 kap. 12 § DAL). Konsekvensen av att du utövar din ångerrätt är att du har rätt att få tillbaka vad du har betalat (2 kap. 14 § DAL).

Då du än inte har fått någon vara eller betalt hade jag i första hand frånträtt avtalet och letat efter en ny säljare. Är det så att du vill ha pellets från denna säljaren har du med största sannolikhet rätt att få det avtalade priset utifrån resonemangen ovan. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

lisa bengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”