Måste jag stå för reparationskostnaderna trots att jag har garanti?

jag köpte 2021 en telefon. Glaset råkar gå sönder liggandes i handväskan. Jag lämnar telefonen på lagning hos en reparatör och man byter skärmen (original). I juni 2022 lämnar jag in telefonen som garantiärende eftersom telefonen stänger ner telefonen ibland, samtalen kopplas inte fram ordentligt - jag hör inte när mottagaren svarar bla. Även fått nytt Sim kort som också testats i sambons telefon. Vid 2 felsökningstillfällen hittas inga fel. 3 e gången. ser man att telefonen varit öppnad och vill däremot inte stå för garantin. Skickar kostnadsförslag på 4698 kronor och kan inte meddela vilka fel man hittat! På min uppmaning skickas ett mail med 18 punkter om delar som måste bytas och då ser jag bara Artikelnr som inte säger mig någonting. Detta sker efter åtskilliga telefonsamtal till verkstäder och kundtjänst. Vid samtal med konsumentrådgivare säger han att säljarens verkstad måste bevisa att byte av skärmen hos reparatören orsakat dessa fel!? Vad gäller i detta fallet? Telefonen har inte fungerat optimalt efter undersökning, uppdatering o återställande på säljarens verkstad.(endast ett fåtal samtal och efter 2:a felsökningen bröts 1:a samtalet efter retur av telefon till mig. Enl samtal med reparatören kollas ngra Artikelnr/beskr och bla är det fel på 3 kameradelar. Kameran har fungerat under hela ägandetiden. Är detta ok? Jag vill ha en ny telefon men ngn kompensation är inte säljaren villiga att ge.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att företaget du köpt mobilen av (“säljaren”) har tagit in din mobil för undersökning. Vid någon av dessa undersökningar så fann de att mobilen var behäftad med fel men att det inte skulle vara ett garantiärende utan du skulle, med hänvisning till att felen orsakats av ett i förhållande till säljaren utomstående företag (“reparatören”) när denne bytte mobilskärmen. Du har nu från säljaren fått ett kostnadsförslag på 4 698 kronor för att säljaren ska åtgärda felet. Det du nu undrar är därför om du kan ha rätt till att av säljaren få en ny mobil kostnadsfritt.

Ska det vara ett garantiärende? 

Det är upp till en säljare att avgöra om denne ska lämna en garanti för en viss vara. Med garanti avses generellt sett att säljaren under en viss tid garanterar funktionen hos varan i dess helhet eller en viss del härom. Förslitningar och förändringar som är följd av normal användning anses oftast inte utgöra försämringar och omfattas vanligtvis därför inte av ett garantiåtagande (21 § första stycket KKöpL). 

Vidare ska det tilläggas att i vissa fall kan det vara så att garantin inte gäller om konsumenten i händelse av fel i vara vänder sig till någon annan än säljaren eller en av säljaren auktoriserad verkstad för reparation. 

Föreligger det en försämring i en garanterad funktion eller egenskap presumeras säljaren vara ansvarig för detta fel (21 § första stycket KKöpL). För att säljaren ska kunna vederlägga detta krävs det att säljaren förebringar en sådan utredning som vid en helhetsbedömning gör det sannolikt att det är ett handhavandefel dvs. olyckshändelse, försummelse, vanvård eller annan omständighet på konsumentens sida (21 § andra stycket KKöpL). Gör inte säljaren det så har konsumenten rätt att göra gällande påföljder (22 § KKöpL). 

Vilka påföljder kan göras gällande vid garantiärende? 

De påföljder som konsumenten kan göra gällande vid ett garantiärende är som regel i första hand reparation eller omleverans (26 § KKöpL. Jfr även 27 § samma lag)

I ditt fall 

I och med att det är fråga om ett funktionsfel i ditt fall då telefonen exempelvis stängs helt plötsligt av och samtalen kopplas inte fram ordentligt måste säljaren således som huvudregel tillhandahålla en ny mobil till dig. Undantag från detta föreligger dock som sagt om säljaren kan lämna sådan utredning som gör det sannolikt att det är fråga om ett handhavandefel från din sida. Att säljaren endast skickar ett kostnadsförslag utan att detaljerat beskriva felet; skadans art, omfattning samt hur det påverkar varans funktion inte sägas göra det sannolikt att det är fråga om ett handhavandefel som orsakats av reparatören. Därför anser jag att säljaren ska kostnadsfritt åtgärda felet eller företa omleverans av den. 

Vad jag därför rekommenderar dig att göra är att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) så att de kan uttala sig om huruvida felet i varan ska läggas säljaren till last eller inte. 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo