Är hyresvärden skyldig att säga till störande granner?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en kedjerökande granne, det innebär bl a att jag inte kan använda min balkong. Jag har felanmält det till hyresvärden som svarade att jag ska prata med grannen och påtala att detta är en olägenhet för mig och de runtomking- Min fråga är om det är min roll at ta det samtalet med grannen, det kan skapa en konflikt mellan grannen och mig, Är det inte hyresvärden roll, som ska vara en medlande och neutral part?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och därför inte skäligen bör tålas av omgivningen (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). I ditt fall är alltså frågan om din grannes rökning räknas som en sådan störning som inte rimligen ska tolereras av omgivningen. I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Tidigare domar har också slagit fast att man måste tåla rökande grannar när man bor i ett flerfamiljshus. Detta gäller även om du skulle ha någon överkänslighet mot rökning. Det finns alltså ingen laglig skyldighet för din hyresvärd att ta upp ditt problem med grannen. Du får därför själv be grannen att röka mindre på balkongen. Kanske kan ni komma fram till någon överenskommelse där han eller hon kan avstå från att röka vissa tider? Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hyresgästen är sen med hyran, vad kan hyresvärden göra?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |En person hyr mitt uthyrningsrum. Han har inte betalat juni, juli och början av augusti 2021. Hur bör jag v med honom? Kan jag stänga av elen i uthyrningsrummet? Jag vet att jag kan vända mig till kronofogden, men det tar lång tid
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att rummet som hyrs ut är i en bostad som du äger, exempelvis en bostadsrätt. I sådant fall gäller nämligen privatuthyrningslagen (1 § första stycket privatuthyrningslagen). Om inget annat framgår i privatuthyrningslagen avseende en viss fråga så gäller de bestämmelser som regleras i 12 kap. jordabalken, den så kallade hyreslagen (1 § andra stycket privatuthyrningslagen).I 12 kap. 42 § jordabalken regleras ett antal situationer som kan leda till att hyresrätten förverkas och hyresvärden får rätt att avsluta hyreskontraktet i förtid. En sådan grund är bland annat om hyresgästen dröjer med att betala in hyran mer än en vecka efter förfallodagen (12 kap. 42 § första stycket första punkten jordabalken). Denna rätt gäller dock inte längre om hyresgästen hinner betala in hyran innan hyresvärden säger upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket jordabalken).Om hyresavtalet sägs upp på grund av en förverkandegrund som anges i 12 kap. 42 § jordabalken så upphör avtalet genast att gälla (12 kap. 6 § första stycket jordabalken).Detta innebär att du som hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid på grund av att hyresrätten har förverkats i och med hyresgästens förseningar med betalning av hyran.Vänliga hälsningar,

Hur mycket oljud ska man tåla som granne?

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i hyresrätt och har en granne över mig som lever om en del. Ljuden börjar 5 på morgonen och slutar på vardagar runt 23 och på helger mellan 07-00. Det bor tre personer i lägenheten varav ett barn. Barnet och ena föräldern är alltid hemma, de går max ut en halvtimme per dag. Detta vet jag eftersom barnet springer och dunkar leksaker i golvet och på balkongen (dunkandet på balkong och i golv med leksaker sker ibland i perioder om 30 minuter oavbrutet), föräldern springer efter barnet (lek) inne i lägenheten och när han inte gör det så går han med så tunga steg att det vibrerar ner, all vaken tid, de sitter nästan aldrig stilla. Det är så högljutt att jag vaknar varje dag samtidigt som dem TROTS att jag sover med öronproppar. På helgerna är det fest i stället, men det är inte det huvudsakliga störningen. Jag informerade hyresvärden och de ringde grannen, det blev tyst en kväll sen fortsatte det som vanligt. Jag pratade med hyresgästen personligen och de lovade att de skulle dämpa sig men inget händer. Hyresvärden menar att jag måste ringa trygghetsjour så de kan dokumentera störningen men jag är osäker på om barnet gör att det är normala störningar. Jag mår extremt dåligt av detta och har haft ont i huvudet i princip varje dag sen de flyttade in, jag sover i bland på balkongen för att jag inte klarar av ljuden och jobbar över för att slippa komma hem till oljudet. Hemmet känns som det sista stället att slappna av på. Vad kan jag göra?
Jessica Sarhede |Hej, jag hade gett dig rådet att dokumentera alla störningar, att föra dagbok under en tid om när och hur störningarna sker. Som din hyresvärd nämner kan det också vara bra att ringa störningsjour så du får dokumenterat att de tillkallats. Se till att skicka skriftliga klagomål till din hyresvärd så du har bevis på att du lämnat klagomål och att de mottagits hyresvärden blir då skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Hyresvärden kan då skicka varning/tillsägelse och om störningarna inte upphör finns möjligheten för hyresvärden att säga upp hyreskontraktet med hyresgästerna ovanför dig. Störningar som dock bör tålas är t.ex. barn som leker dagtid, så en annan rimlig åtgärd är kanske för hyresvärden att se över isolering och liknande. Gränsen går vid att störningarna inte får vara skadliga för boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö, 12:25 jordabalken. Det går även att hitta mer information på hyresgästförenings hemsida. Hoppas detta var svar på din fråga!

Uppsägning av hyreskontrakt

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag har blivit uppsagd från mitt hyreskontrakt. De anser inte att jag bor där, Jag är skriven där och betalar hyran. Min son flyttade hem till mig för några år sen och nu säger de att jag olovligen har andrahands upplåtit lägenheten och har sag upp mig skickat allt till hyresnämnden som också anser att jag bor utomlands och inte har rätt till kontraktet mer. Finns det något jag kan göra? HJÄLP!! Snart står jag och sonen på gatan.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som hyresgäst så har du rätt att ha inneboende men andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd, 12 kap. 39-40 §§ JB. Din hyresvärd verkar vara av uppfattningen att du inte inte bor i lägenheten och att du upplåter den till din son. Om du inte är boende på adressen i tillräcklig utsträckning så är det att anse som en olovlig andrahandsuthyrning vilket utgör en grund för uppsägning. Är du boende på adressen så har du rätt att ha din son som inneboende.Din hyresvärd verkar ha sagt upp dig i enlighet med 12 kap. 46 § JB och ärendet har tagits vidare till hyresnämnden. Om hyresnämnden tagit ett beslut så kan du överklaga domen till Svea hovrätt, 12 kap. 70 § JB inom tre veckor från beslutet. Det kan vara fördelaktigt att söka juridiskt biträde för vidare vägledning och rådgivning kring ett eventuellt överklagandet. Om du behöver hjälp av en av våra jurister för att undersöka möjligheterna att överklaga är du varmt välkommen att återkomma till oss.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Störningar i hyreslägenhet

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag bor i en hyresrättslägenhet och har en utländsk familj med två pojkar på 2 och 3 år som nämsta granne.Utlänningar har många gånger en lite annorlunda dygnsrytm än vi svenskar och det kan ställa till problem. Föräldrarna arbetar inte och barnen går bara periodvis på dagis. Barnen är uppe lika länge som föräldrarna och familjen brukar gå och lägga sig vid 01.30-2.00 på nätterna oavsett om barnen ska till dagis eller inte. Vi bor i ett gammalt lyhört flerfamiljshus och barnen som sällan är ute verkar understimulerade och springer runt och stampar i golvet för jämnan. Jag vet att man måste acceptera barns skrikande, lekande och springande om man väljer att bo i lägenhet, men sena kvällar och nätter måste man väl ändå kunna kräva att få lugn och ro eller vad gäller egentligen?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresgäster ska vid användandet av hyreslägenheten se till att de som bor i omgivningen inte blir störda på ett sådant sätt som försämrar deras bostadsmiljö eller inte skäligen bör tålas. I övrigt så ska hyresgästen även vid sin användning av lägenheten i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten, 12 kap. 25 § JB. Hyresgästen ansvarar även för övriga hushållsmedelemmarna. Under dagtid så får vissa störningar tålas, detsamma gäller om störningarna är av övergående natur, exempelvis om personen bygger om. Under nätterna så ser man mer restriktivt på vilka störningar som ska tålas.Om störningar förekommer så ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse och eventuellt meddela socialnämnden. Upplever du att du blir störd så kan du kontakta de som stör men du har även rätt att klaga till hyresvärden som sedan får ge en tillsägelse till de störande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vad anses som normalt slitage?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en hyresgäst som har bott i min lgh i 2 år. Nu när utflyttning va så upptäcktes ett "hål" i golvet. Denna utan är drygt 10x10cm stor och ca 2 mm djupt. Dom har haft dator stolar som dom har kört med fram och tillbaka på denna yta. Dom har haft skydd under där stolarna har varit men säger dom. Men ändå så har det blivit ett "hål". Hyresgästen säger att detta är normal slitage. Men jag tycker att det är mer än det då den ligger typ mitt i rummet. Hur ser ni på detta?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Jordabalken (JB). Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten med vad därtill tillhör 12 kap. 24 § första stycket JB. Vidare är hyresgästen skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande. En skada på lägenheten som uppkommer genom normalt slitage är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel enligt 12 kap. 1 § femte stycket JB är det du som hyresvärd som har bevisbördan att bevisa att skadan skett genom försummelse hos hyresgästen. Vad anses vara normalt slitage?Normalt slitage uppkommer genom naturligt användande av bostaden. Bedömningen om en skada har uppkommit genom normalt slitage eller inte görs i det enskilda fallet och det är därför svårt att ge ett klart svar på vad som anses vara normalt slitage då det inte uttryckligen står i lagtext, man tar därför hjälp från praxis. Några exempel på normalt slitage är hål i väggar efter tavlor, små repor i golv efter möbler, liten mängd fettfläckar på vägg och tak, små repor i handfat och badkar. En repa av den storleken du beskriver kan eventuell anses vara mer än normalt slitage med hänsyn till de nämnda exemplen. SlutsatsAtt besluta om vad som räknas som vårdslöshet och vad som räknas som normalt slitage är inte helt enkelt. Huvudregeln är att bostaden ska återlämnas i samma skick med undantag för viss normalt slitage som uppstår vid normalt boende. Hyresgästen svarar endast för skador som uppstått under hyrestiden och som motsvarar onormal användning av bostaden. Att använda en datorstol är att anse som normalt, men att använda den på ett sätt som orsakar en så stor skada som sannolikt vuxit under en längre period kan eventuellt anses vårdslöst. Det är som nämnt du som hyresvärd som har att bevisa att skadan hör till onormalt slitage och har uppkommit genom vårdslöshet från hyresgästens sida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad kan man kräva av hyresvärden vid fukt- och mögelskador?

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad kan man kräva av hyresvärden vid fukt- och mögelskador?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyra regleras i Jordabalkens (JB) kapitel 12, även kallad hyreslagen.Mögel och fukt är skador som åsyftas i 12 kap 11 § 1 st. JB Denna regel tar dock sikte på lägenhetens skick innan inflytt i hyreslägenheten. Genom 12 kap 16 § JB blir 12 kap 11 § 1 st JB dock också tillämplig under hyrestiden, under förutsättning att det inte är du som hyresgäst som är ansvarig för uppkomsten av fukten och möglet. Om detta är fallet, att det uppkommit under hyrestidens gång och du inte har orsakat skadan, kommer här en redogörelse av eventuella påföljder du kan kräva av din hyresvärd:Åtgärda skadanDu bör meddela hyresvärden så snart som möjlig och berätta om problemen. Om inte hyresvärden gör något, har du rätt att själv avhjälpa (fixa) skadan på hyresvärdens bekostnad. Hyresvärden ska alltså först få chansen att avhjälpa felet, 12 kap 11 § 1 st p. 1 JB.Rätt att säga upp lägenhetenDu kan ha rätt att säga upp lägenheten. För att detta ska ske måste du ha påtalat samt påmint hyresvärden. Det kan även vara så att hyresvärden säger att hen ska åtgärda skadorna, men att det tar för lång tid, sk dröjsmål. Uppsägning får bara ske om dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, alltså att det spelar mycket stor roll eller att du blir väldigt påverkad av dröjsmålet, 12 kap 11 § 1 st 2 p JB.Nedsättning av hyranDen tid lägenheten är skadad av mögel och fukt har du rätt att kräva nedsättning av hyran från den tid du påtalat felet till din hyresvärd. Hyran ska sänkas med vad som är skäligt vilket blir olika från fall till fall, 12 kap 11§ 1 st 3 p JB.Ersättning för skadaEnligt 12 kap 11 § 1 st 4 p JB kan du även ha rätt att kräva ersättning för skada till följd av bristen, tex om någon möbel blivit skadad av möglet. Om hyresvärden kan visa att bristen beror på försummelse från hyresgästen, gäller inte detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Betala för mycket vid andrahandsuthyrning

2021-08-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Om jag hyr ut en lägenhet från en person i andrahand, och vi har skrivit på ett avtal där det står att jag ska betala 4500kr, men hyresvärden istället vill ha 6500kr alltså 2000kr extra svart. Vad gör jag då? Har redan betalat i alla dessa månader men tycker att det inte är rätt. Rätta mig om jag har fel men tror att det går enbart att ta ut en Max% utöver hyran som hyresvärden betalar man att hen vill tjäna på de, därav betalar jag 2000kr extra i svart.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uthyrning i andra hand så finns det en begränsning i 12 kap. 55 § JB på hur mycket ett andrahandshyresgäst kan behöva betala. En hyra som överstiger den hyra som hyresvärden betalar, med tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter, anses aldrig vara okej. Hyresvärden har rätt att utöver hyran lägga till tillägg för möbler och annan utrustning som ingår men tillägget får inte överstiga 15% av hyran som personen betalar. Anser du att du har betalat för mycket kan du vända dig till hyresnämnden och ansöka om återbetalning, 12 kap. 55 f § JB. Om du valt att flytta så måste en sådan ansökan lämnas inom tre månader från att hyresgästen lämnat lägenheten. Sedan 2019 finns det skärpta regler kring andrahandsuthyrning vilket innebär att den som begär, träffar avtal om eller tar emot en särskild ersättning för att upplåta en bostadslägenhet eller för att överlåta hyresrätten till en sådan lägenhet, kan dömas till fängelse, 12 kap. 65 § JB.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,