Saknas skriftligt avtal och den utflyttade hyresgästen vägrar betala, vad ska jag göra?

Hej! Jag har haft en inneboende i en stuga på tomten, pga olika anledningar upprättades inget kontrakt förrän efter två veckor och samma dagdet skulle undertecknas flyttade personen tillbaka till sin hemstad. Ägodelarna var kvar i stugan tillsvidare. Personen informerades om hyra både via sms och muntligt, vilket godkändes utan protester. Nu är sakerna hämtade, men trots löfte vägrar hen nu betala hyran. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det träffades ett i huvudsak muntligt avtal om hyra, och du undrar nu hur du ska gå till väga för att kräva in hyran. Relevant lagreglering finns i avtalslagen (AvtL), jordabalken (JB) och betalningsföreläggandelagen (BFL).

Hyresavtal och bevisning

Huvudregeln är att ett ingånget avtal gäller, vilket betyder att alla parter måste prestera enligt detta (jfr. 1 kap. 1 § AvtL). Du har tillhandahållit bostad, och hyresgästen måste tillhandahålla betalning (förutsatt att det varit en del av överenskommelsen). Även om det är en fördel med skriftliga avtal, är det möjligt att ingå ett muntligt eller formlöst avtal om t.ex. hyra (12 kap. 2 § första stycket JB). Anledningen till att skriftliga avtal är att föredra, är att den som påstår att det finns (eller har funnits) ett hyresförhållande har skyldighet att bevisa detta om saken hamnar i domstol. Av naturliga skäl är det enklare att bevisa existensen av ett avtal om ett sådant finns i skrift. Med det sagt kan det såklart även vara möjligt att bevisa existensen av ett muntligt avtal. Du skriver att ni haft SMS-korrespondens. Ett SMS kan vara ett gott bevis för att det funnits en överenskommelse.

Att kräva betalning

Om vi utgår från att du på grund av ett hyresavtal har rätt till betalning, och att du på goda grunder tror dig kunna bevisa existensen av ett sådant avtal (samt dess innehåll, t.ex. överenskommen hyra), återstår frågan om hur du ska gå tillväga för att få hyra för den aktuella hyresperioden. Först och främst är det en fördel om problemet går att lösa på frivillig väg utan att några myndigheter behöver blandas in. Det kan t.ex. ske genom att du tar hjälp av en jurist för att skicka ett kravbrev till den tidigare hyresgästen. Lawline erbjuder sådana tjänster.

Om tvisten inte går att lösa på frivillig hand kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (1 och 2 § BFL). Det betyder att myndigheten ålägger svaranden att betala sin förfallna skuld. Observera dock att personen kan komma att invända mot betalningsföreläggandet, om den inte håller med om att den är skyldig dig pengar. I så fall kan ärendet komma att överflyttas till tingsrätts prövning om du vidhåller din rätt till betalning. Alternativt går det att ta saken direkt till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätt där hyresgästen krävs på pengar. Här gäller det att vara uppmärksam på de ekonomiska risker som kan vara förenade med att processa i domstol, så som en eventuell skyldighet att betala motpartens rättegångskostnader vid förlust.

Sammanfattning

Utifrån min bedömning och begränsade kunskap om omständigheterna tycks du ha goda, eller åtminstone någorlunda goda, möjligheter att bevisa att ni haft ett hyresavtal och att viss hyra var överenskommen. Du har således olika möjligheter att göra ditt krav gällande. Du kan försöka kräva ut betalning på frivillig väg, t.ex. genom ett kravbrev, men du kan också vända dig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande eller direkt till domstol med en stämningsansökan.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”