Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

2020-09-30 i Sambo
FRÅGA |Två sambor har levt tillsammans i mer än 50 år.De har 2 gemensamma och vuxna barn.När mannen avlider vill barnen att modern ska tilldelas/överta hela den efterlämnade kvarlåtenskapen.En bodelning omfattar ju enbart gemensam bostad och gemensamt bohag.Kan man i bodelning ändå tilldela den efterlevande sambon dödsboets hela kvarlåtenskap, bestående av fast egendom, bankmedel och värdepapper?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaren på din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL).Huvudregeln enligt svensk rätt är att sambor inte ärver varandra utan det är endast makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt vilket regleras i ÄB. När en sambo avlider har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). I bodelningen kommer endast gemensam bostad och bohag delas upp.Ett sätt att fördela arvet så att sambon får hela dödsboets kvarlåtenskap är genom testamente där man kan testamentera bort hela sin egendomen till sin sambo. Bröstarvingar har dock alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7 kap. 3 § ÄB (här). Laglotten utgörs av halva arvslotten som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap. 1 § ÄB (här). Även om en sambo testamenterar hela sin egendom till sin sambo går det alltså inte att tilldela den efterlevande sambon hela dödsboets kvarlåtenskap.Barnen kan välja att inte klandra testamentet och därmed avstå att få ut sin laglott om de vill att modern ska få hela kvarlåtenskapen. I sådant fall får den efterlevande sambon hela kvarlåtenskapen.Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?

2020-09-14 i Sambo
FRÅGA |Jag planerar att flytta till mitt särbos hus. Han äger huset och han har två barn. På vilket sätt kan jag skydda mig för att hans barn inte kan tvinga mig att flytta från huset om det händer att min särbo går bort före mig?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).Som du möjligen är medveten om ärver inte sambos varandra. Din sambos barn kommer därför ärva huset om han går bort innan dig. För att skydda sig från en sådan situation kan ni antingen gifta er, då kommer du nämligen ärva din partner först (3 kap. 1 § ÄB), eller så föreslår jag att din sambo skriver ett testamente. Din sambo kan alltså testamentera så stor del av huset som möjligt till dig. Här ska dock påpekas att hans barn har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Är situationen sådan att din sambos egendom enbart eller framförallt utgörs av huset så kommer du sannolikt inte kunna få möjlighet att äga detta själv genom ett testamente, utan hans barn kommer få äga sin del genom deras arvsrätt som bröstarvingar.Vill ni ha hjälp att skriva ett testamente så rekommenderar jag varmt att ni använder er av Lawlines avtalstjänst. Där får ni en mall som god vägledning i skrivandet av testamentet, dessutom till ett fast och förmånligt pris, klicka på följande länk för att komma till sidan: https://new.lawline.se/products/1Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

2020-09-09 i Sambo
FRÅGA |Jag äger en villa till 100 procent min sambo dog har hennes syster rätt at ärva mina tillgångar och villan
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag vill börja med att beklaga sorgen. Utifrån det du har skrivit tolkar jag din fråga som att du undrar om din sambos syster har rätt till en del av dina tillgångar i och med din sambos bortgång. Vidare förstår jag det som att villan utgjorde er bostad. Detta kommer vara utgångspunkterna när jag svarar på din fråga.Aktuell lagstiftningFörhållandet mellan sambos regleras i sambolagen ( förkortat SamboL) och vi kommer därför att titta i den.Bodelning vid sambos bortgångVillan, möbler och liknande bohag i villan är något som utgör så kallad samboegendom (3 § SamboL). Ett krav som ställs upp för att något ska anses utgöra samboegendom är dock att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Har inte bostaden införskaffats för gemensamt bruk, det vill säga om du hade villan redan innan planer på att samboförhållandet skulle ingås, så är den inte samboegendom. Egendom som däremot har förvärvats för gemensamt bruk kommer att delas lika genom bodelning om någon av de samboende begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning skulle således all samboegendom att delas lika mellan dig och din sambos syster.Vem kan kräva bodelning? För att din sambos syster ska ha rätt till villan samt dina tillgångar skulle det krävas att du som efterlevande sambo begär en bodelning. Bodelning vid ena sambons dödsfall är något som enbart efterlevande sambo kan kräva. Systern har därför inte möjlighet att kräva en sådan (18 § SamboL). Du har ingen skyldighet att begära en bodelning och kan därför välja att inte göra det. Sammanfattningsvis Skulle det vara så att du väljer att begära en bodelning så kommer ni dela på all samboegendom. Väljer du att inte begära en bodelning så kommer inte en hälftendelning att ske av samboegendomen. Du kommer då att få behålla din egendom du har införskaffat medan din sambos syster har rätt till den egendom som din sambo har införskaffat. Med vänlig hälsning,

Vad har jag rätt till om min sambo avlider?

2020-08-31 i Sambo
FRÅGA |Jag har flyttat i min sambos hus sedan 2007. Han har fortfarande lån att betala på huset.Förra året har han köpt en plats med skog och flera stugor som vi hyr ut. Han har en syster, inga barn, inga föräldrar i liv.Vad har jag rätt till om min sambo avlider?Tack!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).En bodelning kan görasNär ett samboförhållande upphör, genom att den ena sambon avlider, ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det (8 § och 18 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § SamboL).Om din sambo skulle avlida har du alltså rätt att begära bodelning. I bodelningen ska er samboegendom fördelas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Jag tolkar det som att du flyttade in ett hus som din sambo redan ägde, och att det därmed inte förvärvades för gemensamt bruk. Detta innebär att huset inte är samboegendom. Det samma gäller stugorna din sambo äger, eftersom det varken är er gemensamma bostad eller bohag. Det som ska delas mellan er är alltså bohaget, det vill säga möbler, köksredskap och liknande som förvärvats för gemensamt bruk (6 § SamboL).Det som tillfaller dig i bodelningen är ditt, och det som tillfaller din sambos dödsbo ska fördelas som arv efter honom. Huset och stugorna din sambo äger kommer hållas utanför bodelningen och därmed direkt gå till att fördelas som arv efter honom. Allt du äger som inte är samboegendom får du behålla.Vem har rätt att ärva?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Det finns även en arvsrätt för efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ingen motsvarande rätt för en efterlevande sambo, vilket innebär att sambor inte ärver varandra. Om din sambo skulle avlida är det alltså hans syster som ensam ska ärva allt.Vad har du rätt till om din sambo avlider?Som jag förklarat ovan har du alltså rätt till hälften av samboegendomen om du begär bodelning. Du har däremot ingen rätt att ärva efter din sambo, utan hans syster kommer ensam ärva all kvarlåtenskap, vilket inkluderar huset och stugorna. Det finns dock en skyddsregel för en efterlevande sambo som brukar kallas "lilla basbeloppsregeln". Detta innebär att en efterlevande sambo alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande sambon inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Möjlighet att upprätta ett testamenteDet enda sättet sambor kan ärva varandra är genom testamente. Det är möjligt för din sambo att upprätta ett testamente och ange att du ska ärva efter honom (9 kap. 1 § ÄB). Han kan då ange att du ska ärva viss specifik egendom, en del av kvarlåtenskapen eller hela kvarlåtenskapen. Eftersom din sambo inte har några barn som har en oinskränkt rätt till arv är det möjligt för honom att fördela sin kvarlåtenskap hur han än önskar.Formkrav för testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är ni välkomna att boka en tid här.SlutsatsOm din sambo avlider har du alltså rätt att begära bodelning för att få hälften av samboegendomen. Om din sambo inte upprättat något testamente till fördel för dig kommer du inte ärva något efter honom utan hans syster kommer ärva allt. Du har dock rätt att efter bodelningen ha egendom till ett värde av minst två prisbasbelopp.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo

2020-09-23 i Sambo
FRÅGA |Min bror bor ihop med sambo som avlidit, sambon äger huset.Hur länge har min bror rätt att bo kvar ?
Madelen Henriksson |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om din bror och hans sambo införskaffade bostaden gemensamt eller inte. Då du däremot väljer att berätta att sambon äger huset, utgår jag ifrån att sambon hade bostaden redan innan de valde att flytta ihop. För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva att kika på sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).Bodelning kommer att skeDå din brors sambo har avlidit så kommer det att ske en bodelning enligt sambolagens regler (SamboL 8 §). I bodelningen kommer endast samboegendomen att fördelas mellan din bror och hans sambos arvtagare. Samboegendom är bland annat gemensam bostad och bohag. För att något däremot ska anses utgöra samboegendom och på så vis kunna bli föremål för en bodelning krävs det att det har köpts med avsikten att det ska användas av båda samborna gemensamt (SamboL 3 §). Vad jag har förstått det som utifrån din formulering så äger sambon huset och hade det redan innan de flyttade ihop. Bostaden är därför inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning.Möjlighet att överta bostadDet finns en regel i sambolagen som kan ge den ena sambon rätt att överta bostaden. För att regeln däremot ska kunna användas krävs det mycket. Finns det barn med i bilden och det kan anses vara skäligt för din bror att ta över bostaden kan det vara en möjlighet. Har din bror och hans sambo däremot inte haft barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för att han ska kunna överta bostaden (SamboL 22 § stycke 1). Det kan därför vara svårt för din bror att överta huset med hjälp av den paragrafen.Rätt att bo kvarEftersom huset inte kommer bli föremål för en bodelning så kommer det istället att bli en del av sambons dödsbo. Dödsboet är bland annat det som den avlidna personen ägde. Det är sambons arvingar som därför kommer att överta bostaden (ÄB 2 kap). Exempel på arvingar är sambons barn, föräldrar och syskon. Som sambo saknar man arvsrätt vilket innebär att din bror inte har möjlighet att ärva.Arvingarna kommer bli så kallade dödsbodelägare. Med det menas att de har rätt till arv direkt. Detta för det är de som har hand om förvaltningen av dödsboet. Som dödsbodelägare bestämmer de när och hur arvet ska fördelas. Det är med andra ord din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge din bror kommer att få bo kvar i huset ( ÄB 18 kap. 1 §).Sammanfattningsvis så är det din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge han kan bo kvar i huset. Detta förutsatt att huset inte införskaffades med avsikten att de skulle bo gemensamt i det.Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?

2020-09-09 i Sambo
FRÅGA |Är sambo sedan 26 år och vi har tre gemensamma barn 20,24,26 år.Jag har tagit över mina föräldrars sommarstuga som gåva . Vem ärver när jag går bort ? Behöver jag skriva testamente ? Kan våra barns respektive göra anspråk på sommarstugan och de är gifta eller sambo ?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor har i Sverige ingen lagfäst arvsrätt. Istället kan sambor ge varandra en sådan rätt genom ett upprättande av testamente. Även om sambos inte ärver varandra har de fortfarande rätt att genomföra en bodelning om det inte finns ett samboavtal som stadgar annat, 8 § Sambolagen. Bodelningen innebär att den gemensamma samboegendomen dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Den gemensamma samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 4§ p. 1 Sambolagen. Vad gäller bostad förutsätts till och med att det rör sig om eran permanentbostad vilket sommarstugan inte gör, 5§ Sambolagen. Men hänsyn till dessa omständigheter är sommarstugan således inte att betrakta som samboegendom och ska därför inte räknas med i bodelningen. Vad gäller dina barn har de alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Denna del kan du inte inskränka genom testamente.Sammanfattning: Din sambo kommer inte per automatik ärva dig eftersom sambor inte har någon lagfäst arvsrätt. Önskar du att din sambo ska ärva dig råder jag därmed dig att upprätta ett testamente. För mer information om hur du upprättar en sådan se här. Jag vill erinra dig om att bara för att du väljer att upprätta ett testamente så har du inte fria tyglar att testamentera bort vad du vill. Dina barn kommer alltid ha rätt till sin laglott. Då bröstarvingar ingår i första arvsklassen kommer dina barn ha rätt till hela din kvarlåtenskap, såvida du inte testamenterat om något annat, 2 kap. 1§ ÄB. Alltså kommer dina barn ärva sommarstugan ifall du ej uppför något testamente. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur går arv till om det finns en sambo?

2020-08-31 i Sambo
FRÅGA |Sambor ärver inte varandra om en dör kan då syskonen komma och kräva att få ta den dödes ägodelarpå en gång efter dödfallet.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumRegler om arv regleras i Ärvdabalken (1958:637), som förkortas ÄB, och för sambos finns det vissa regler i Sambolagen (2003:376). Arvsrätt i SverigeSom du säger är huvudregeln att sambos inte skall ärva av varandra i Sverige. Istället är det makar, bröstarvingar, syskon och föräldrar som ärver, vilket regleras i ÄB. Även om sambos inte har rätt till arv har de fortfarande rätt till en bodelning, om det inte finns ett samboavtal som säger att en bodelning inte skall ske (8 & 18 §§ Sambolagen). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. På detta sätt kan sambon fortfarande få t.ex. bostaden eller bohaget genom avräkning mot annan egendom (16 § Sambolagen). Som sagt gäller dock inte detta om det har förelegat ett samboavtal som säger att reglerna i sambolagen inte skall gälla (9 § Sambolagen). Sambon har även rätt vid en bodelning att minst få ut två prisbasbelopp (ca 94 600 kr) om det finns så mycket tillgångar i bodelningen (18 § Sambolagen). Resten av egendomen som hamnar på den avlidne sambons efter bodelningen ärver släktingar till denna. Eftersom du skriver att syskonen kräver ägodelarna kommer jag anta att den avlidne inte har några barn eller barnbarn då dessa skulle ärva före syskon (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Inte heller den avlidnes föräldrar kan vara vid livet om syskonen skall få arvet, om två föräldrar lever skall de dela på arvet och om en lever skall den ta hälften medan syskonen får dela på den andra halvan (2 kap. 2 § ÄB).UndantagEn till sak som kan ställa till det är om sambos har skrivit testamente. Då kan de ha bestämt att de ska ärva varandra och då får syskonen inget arv. När kan syskonen få sitt arv?Efter att bodelningen har skett skall även en dödsboförvaltning ske, det innebär att man betalar skulder, gör en bodelning om den avlidne var sambo eller gift, lämnar ut sådant som är bestämt enligt testamente och till sist gör ett arvskifte. Det är alltså en process för syskonen att få ut arvet, de kan inte bara kräva att få den dödes ägodelar på en gång. SammanfattningFör att syskonen skall få ärva måste den avlidne inte ha några barn, barnbarn eller föräldrar vid liv. Därutöver skall den avlidne inte ha något testamente som gör att någon annan ärver. Om det är syskonen som skall ärva måste ändå en dödsboförvaltning ske där de i sista skedet får ut sitt arv. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Två sambos har barn från tidigare förhållanden. Hur mycket kan de testamentera till varandras förmån så att den efterlevande kan bo kvar i det gemensamma huset?

2020-08-26 i Sambo
FRÅGA |Vi är sambos. vi äger ett hus tillsammans. vi har inga gemensamma barn. båda har barn sen tidigare. Vad händer med arv om någon av oss avlider?Hur mycket kan vi testamentera till varandras förmån så den efterlevande kan bo kvar i huset.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av er egendom som går att testamentera till varandras förmån när ni båda har barn från tidigare förhållande. För att besvara din fråga måste jag gå igenom gällande rätt på området. Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).Sambos arvsrätt: Sambor har ingen lagfäst arvsrätt i Sverige men sambor kan istället ge varandra arvsrätt genom att upprätta ett testamente.Barns arvsrätt:Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Då barn ingår i första arvsklassen skulle alltså den avlidnes barn som huvudregel haft rätt till allt som fanns kvar efter den avlidna om inget testamente fanns, 2 kap 1 § ÄB. Exempel:A och B är sambos och A har ett barn, C, från en tidigare relation. A avlider och kvar finns 1 000 000 kr. A lämnar efter sig ett testamente som säger att B ska ärva allt som A lämnar efter sig. C begär dock att få ut sin laglott. Laglotten får inte inskränkas genom testamente vilket resulterar i att C får hälften av allt som finns kvar efter A. Laglotten blir 1 000 000 kr/ 2 = 500 000 kr. B får sedan genom testamentet resterade 500 000 kr i arv. Svar på din fråga: Du och din sambo kan testamentera hälften av dina tillgångar till er respektive utan att det kommer att inkräkta på era barns laglotter. Ni kan även fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst men om testamentet inkräktar på laglotten, alltså om du testamentera bort hela din egendom till din sambo, så kan bröstarvingarna klandra testamentet och kräva ut sin laglott. Det är svårt för mig att exakt svara på hur mycket ni kan testamentera bort till varandra för att den efterlevande sambon ska få behålla huset utan att veta mer om era tillgångar i övrigt men jag kan ge ett fiktivt exempel för att göra det mer konkret. Jag antar att du och din sambo äger 50 % var av huset. Vi antar att huset är värt 1 000 000 kr och ni äger alltså 500 000 kr var. Om du avlider så måste du ha övrig egendom till ett värde av minst 500 000 kr som kan gå till ditt/dina barns laglotter för att din sambo ska kunna få din andel av huset i arv och på så sätt få behålla huset. Om ni behöver hjälp med utformningen av testamentena kan ni höra av er till Lawlines juridiska byrå för vidare rådgivning. Hoppas du fick svar på din fråga!