Måste syskonet godkänna mitt testamente till förmån för min sambo?

Jag är sambo. Vi har inga barn, varken gemensamt eller särkullsbarn. Jag har skrivit ett testamente till förmån för min sambo samt olika välgörenhetsorganisationer. Har förstått att mitt syskon måste godkänna mitt testamente den dag jag går bort trots att hen inte står med i mitt testamente. Stämmer det? Undrar också om jag och min sambo gifter oss, måste mitt syskon fortfarande godkänna testamentet eller räcker det om min sambo/blivande make gör det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamente och arvsordningen regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vem behöver godkänna mitt testamente?

Då du inte har några barn (så kallade bröstarvingar) är föräldarna nästa arvtagare och sen dina syskon enligt 2 kap. 2 § ÄB. Som sambo har man ingen arvsrätt. Men en person kan genom ett testamente förordna om sin kvarlåtenskap så som den vill, exempelvis att egendomen ska tillfalla sin efterlevande sambo (9 kap. 1 § ÄB).

Om det finns ett testamente ska detta delges till arvingarna vid testamentsgivarens död. I ditt fall ska testamentet visas upp för ditt syskon, då hen skulle annars ärvt din kvarlåtenskap ifall inget testamente fanns. Om arvingen redan har godkänt testamentet behöver det inte ske någon delgivning. Detta står i 14 kap. 4 § ÄB. Syftet med delgivningen och godkännandet är att arvingen ska ha möjlighet till klandertalan mot att testamentet skulle vara giltigt på något sätt. Dock ifall arvingen inte gör sådan klandertalan inom 6 månader från delgivningen, blir testamentet gällande mot denne (14 kap. 5 § ÄB).

Det innebär att om det inte ges något godkännande men inte heller en klandertalan inom klandertiden, blir testamentet ändå giltigt.

Vad händer om vi gifter oss?

Om den som går bort är gift, får den efterlevande maken all egendom enligt 3 kap. 1 § ÄB. Då fördelas inte egendomen enligt arvsordningen av släktingar utan stannar kvar hos efterlevande make tills även hen går bort. Det innebär i sin tur att ditt syskon inte längre har första arvsrätt och därmed inte behöver godkänna ditt testamente.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”