Kan en sambo ärva en bostad?

2020-11-21 i Sambo
FRÅGA |Min pappa bor i ett hus som hans mamma äger och har gjort under några år. Hon har även testamenterat huset till han när hon dör. Om min pappa nu skaffar sambo och de väljer att bo kvar och pappas mamma dör, har sambon rätt till huset då? Eller ärver hans barn (alltså jag och min syster) allting? Räknas huset som en gemensam anskaffning trots att han bott där flera år innan sambon?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Samboegendom är som du är inne på egendom som förvärvats för gemensam användning. (3 § sambolagen) Ärver din pappa huset först, och skaffar en sambo efteråt är huset alltså inte samboegendom utan hans egna. Det innebär att du och din syster ärver huset eftersom ni är hans bröstarvingar. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om din far däremot skaffar sambo först och sen ärver huset genom testamente kan det bli annorlunda. För att huset då inte ska bli samboegendom krävs det att det i testamentet står att det ska ärvas som enskild egendom. (4 § andra punkten sambolagen) Sambos ärver inte varandra automatiskt i svensk rätt. Finns det inget testamente gäller det som följer av sambolagen när ett samboförhållande upphör. Att en sambo avlider räknas som att samboförhållandet upphör. En bodelning ska göras om det begärs där samboegendomen skiftas mellan den avlidne sambons dödsbo och den efterlevande sambon (8 § sambolagen). Om samborna upprättat ett samboavtal kan viss egendom vara förutbestämd hur den ska delas. (9 § sambolagen) När man beräknar samboegendomens värde ska eventuella skulder täckas, och resterande delas jämnt mellan respektive sambo. (13-14 § sambolagen) Om ett samboförhållande upphör genom att den ena sambon avlider har den efterlevande alltid rätt till ett värde motsvarande två prisbasbelopp. (18 § andra stycket sambolagen). År 2020 motsvarar två prisbasbelopp 94 600 kronor. Motsvarar den efterlevande sambons samboegendom inte detta kan hen få rätt till resterande ur den avlidna sambons del. Blir bostaden samboegendom, och den efterlevandes del av samboegendom inte når upp till två prisbasbelopp skulle hen alltså kunna få viss rätt i huset. Vill ni säkerställa att du och din syster får ensamrätt till huset i det fall att din pappa går bort är det därför klokt om han ärver huset som enskild egendom. Detta måste framgå av testamentet som hans mor har skrivit. Vill ni ha hjälp att utforma ett testamente kan ni boka en tid med någon av Lawlines duktiga jurister, eller pröva vår avtalstjänst. Med vänliga hälsningar,

Kan sambos ärva varandra?

2020-11-04 i Sambo
FRÅGA |HejJag undrar om ni kan svara på den här frågan utan ersättning? Vi undrar om det ör värt att ifrågasätta boupptäckning.Kan oregistrerad sambo ärva varandra? Paret har inte egna eller gemensamma barn. De har bott tillsammans ca 12 år.Mvh
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och bestämmelser om sambos finns i sambolagen (SamboL). Jag utgår från att du menar att en oregistrerad sambo är en person som bor tillsammans med en annan person, men att de inte är folkbokförda på samma adress. Detta eftersom det inte är möjligt att registrera ett samboförhållande, men man kan registrera så att man har samma folkbokföringsadress. Rimligtvis bör dock den avlidne och sambon vara folkbokförda på samma adress eftersom du skriver att de har bott tillsammans i ca. 12 år. Olika arvsklasserArvsordningen är en ordning som bestämmer vem som ska få ärva den avlidne. Den delas upp i tre olika klasser som anger vem som ska få ärva först. Den avlidnas barn är i den första arvsklassen och de ska få ärva först, de är så kallade bröstarvingar (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidna inte har några barn så är det den avlidnes föräldrar som ska ärva, och om dessa inte lever så är det den avlidnes syskon som ska ärva (ÄB 2 kap. 2 §). Om dessa inte heller är vid liv så finns den tredje arvsklassen, och då är det den avlidnes far- och morföräldrar och om dessa inte är i livet så är det eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder som ska ärva (ÄB 2 kap. 3 §). Kan sambos ärva?Sambos ingår alltså inte i någon av arvsklasserna och sambos har inte rätt att ärva varandra utifrån lagen. Det finns ingen annan bestämmelse som ger sambos rätt att ärva, så som det finns för gifta makar (ÄB 3 kap. 1 §). Huvudregeln är alltså att sambos inte ärver varandra.Det har därutöver ingen betydelse om sambon är oregistrerad eller inte, eftersom inga sambos ärver som utgångspunkt. Detsamma gäller för andra personer som inte heller finns med i arvsordningen eller inte är makar. Det finns däremot en möjlighet att skriva ett testamente så att sambon ärver egendomen från den avlidna. Den avlidna sambon kan ha testamenterat bort hela sitt arv till sambon och behöver inte ta hänsyn till någon laglott. Detta eftersom du skriver att den avlidne inte har några egna barn och därmed finns det ingen laglott att ta hänsyn till, som skulle innebära att barnen hade rätt till hälften av arvet (ÄB 7 kap. 1 §). En sambo kan alltså endast ärva om den avlidne har skrivit ett testamente där det står att sambon ska få ärva. Bodelning vid dödsfallDet ska dock även poängteras att den efterlevande sambon kan begära bodelning (SamboL 8 §). Detta kräver dock att de ska räknas som sambos enligt sambolagen. Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (SamboL 1 §). Det krävs alltså ingen registrering för att de ska betraktas som sambos. Om man är folkbokförd på samma adress så kan det dock vara ett bevis för att man ska räknas som sambos. Eftersom du framför att de har bott tillsammans i ca. 12 år så har de stadigvarande bott tillsammans. Om de inte är folkbokförda på samma adress, vilket de dock bör vara efter 12 år, så bör detta inte ha någon betydelse om den andra sambon kan bevisa det på annat sätt. Grannarna bör kunna fastställa att de har bott tillsammans i ett gemensamt hushåll. Det krävs också att personerna har varit i ett parförhållande och att det inte är två kompisar som bor ihop. Troligtvis ska den avlidne och sambon faktiskt betraktas som sambos. Samboförhållandet upphör när den ena sambon avlider och då kan det som sagt bli på tal om en bodelning (SamboL 2 § första stycket 3 p. och 8 §). Bodelningen innebär att det som är samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Den efterlevande sambon har alltså rätt att få ut hälften av samboegendomen om sambon begär att bodelning ska äga rum. Som minst har dock den efterlevande sambon rätt till två prisbasbelopp av samboegendomen om sambon har begärt bodelning (SamboL 18 § andra stycket). Den efterlevande sambon har alltså rätt att få ut minst 94 600 kr år 2020 om den kräver en bodelning om detta täcks av samboegendomen, detta kallas för den lilla basbeloppsregeln. SammanfattningHuvudregeln är att sambos inte kan ärva varandra, utan det krävs ett testamente för att en efterlevande sambo ska få ärva något av den avlidna sambon. Det ska dock även poängteras att den efterlevande sambon kan begära en bodelning. Den efterlevande sambon har då rätt till hälften av samboegendomen, och den andra hälften ska gå till dödsboet. En sambo har alltså rätt till egendom som de får ut genom bodelningen eller testamentet. I det fall det inte finns ett testamente så kan det alltså finnas en grund för att ifrågasätta bouppteckningen. Det ska dock även poängteras att ni inte bör ifrågasätta bouppteckningen om sambon endast har fått ut halva samboegendomen genom att sambon har begärt en bodelning pga. att samboförhållandet har upphört.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss här på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Påstått testamente och efterlevande sambo

2020-10-27 i Sambo
FRÅGA |Min mor som var sambo har avlidit Inget testamente finns. De bodde i villa som införskaffats för gemensamt bruk. Min mor stod som ensam på lagfarten men belåningen står 50% på henne och 50% på sambon. Därutöver hade min mor ett antal bankkonton som hon stod ensam på. Jag och min bror är särkullbarn. Hennes sambo som i sin tur har ett särkullbarn vill att han och jag och min bror skall dela allt på 3 då han hävdar att det funnits ett testamente någon gång tidigare. Han vill bo kvar i huset tillsvidare och ta över den del av bolånet som min mor stod på och vill då stå på lagfarten. Hur säkrar vi vårt arv vid en sån uppdelning.? Hur blir det med min mors bankkonton. Ärver jag och min bror dessa fullt ut?Tacksam för svar
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta hur du och din bror kan säkra ert arv från er mor och om ni ärver vad so finns på er mors bankkonton. När jag svarar på din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken, ÄB och sambolagen.SamboDen efterlevande sambon ärver inte automatiskt, vilket innebär att det krävs ett giltigt testamente för att den efterlevande sambon ska få ärva av er mor. Samäger de bostaden så är det samboegendom och ska delas lika (3 § och 8 § sambolagen). Den efterlevande sambon behöver däremot begära bodelning inom ett år från att er mor har avlidit (8 § andra stycket sambolagen). Det verkar även som att de har ägt den med lika delar, varför jag skulle föreslå att den bara delas på och att den efterlevande sambon får köpa ut er ur bostaden (22 § tredje stycket sambolagen).TestamenteEn testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Ett testamente är däremot en personlig handling och kan av olika anledningar vara ogiltigt (13 kap. ÄB). Formkravet för ett giltigt testamente är att det ska vara skriftligt och bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om er mor upprättat ett vanligt testamente som uppfyllt alla krav så ska det finnas ett skriftligt testamente vilket gör hennes sambos uttalande betydelselöst. Det ska också finnas vittnen som intygat om testamentets undertecknande och skrivit under testamentet vilket innebär att det ska finnas vittnen som kan intyga om att testamentet har upprättats (10 kap. 1 § ÄB). Skulle det vara så att det fanns ett giltigt testamente men er mor ex förstörde det för att det inte ska vara verksamt längre så är det heller inte det (10 kap. 5 § ÄB).BankkontonVad er mor har haft på privata och inte samägda konton utgör inte samboegendom (3 § sambolagen). Det innebär att ni som bröstarvingar kommer att ärva vad som finns på dessa konton och dela det lika mellan er (2 kap. 1 § ÄB).SammanfattningOm er avlidna mors sambo inte kan visa att det finns ett giltigt testamente så ska ni ärva allt från henne. Hon har ägt halva bostaden och han kan köpa ut er men ni har rätt till halva. Vad som finns på bankkonton ska ni ärva. Allt ni som bröstarvingar ärver ska ni dela lika på.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Måste vi gifta oss för att ärva varandra?

2020-10-04 i Sambo
FRÅGA |Hej Jag och min sambo väntar vårt första barn.Vi äger ett hus tillsammans.Har börjat fundera på vem som ärver vad vid en bortgång.Om någon av oss går bort så har jag förstått att vårt barn ärver hälften av huset och alla tillgångar till den avlidne, men om vi är gifta så är det någon av oss som ärver allt.Men om vi då tecknar vars en livförsäkring, är det tillräckligt för att någon av oss ska ärva allt vid en bortgång och vårt gemensamma barn ingenting? Eller måste vi gifta oss ändå för att någon av oss ska ärva allt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arv fördelas när man är sambos och hur du och din sambo kan säkra er ekonomiska ställning om en av er avlider.Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) och frågor om sambo i Sambolagen (SamboL).Precis som du säger så stämmer det att sambos inte ärver varandra, och att om man är gift så ärver man. Att man ärver allt som gift är en sanning med modifikation. Det finns andra regler som kan ändra fördelningen så som äktenskapsförord, enskild egendom och vissa typer av försäkringsersättningar. Men huvudregeln är att man ärver sin partner och att eventuella barn får ett "efterarv" när den kvarvarande maken avlider.Om man tecknar en livförsäkring så påverkar inte det rätten till arv oavsett om man är sambo eller gift. En livförsäkring är bara en ersättning som betalas ut till den kvarvarande som kan användas för att säkra en ekonomisk trygghet eller liknande.Om man vill ärva sin sambo gäller istället att man måste upprätta ett testamente. Där kan man styra att man t.ex. vill att bostaden ska ärvas av sambon. Däremot kan testamentet inskränkas av ert framtida barns rätt till laglott. Laglotten innebär att man som barn har rätt till en viss del av arvet oavsett vad testamentet säger, det handlar om 50% av hälften av arvet. Om bostaden då "tar" för stort utrymme av arvet kan man hamna i en situation där barnet lagligt kan kräva sin del.Om man istället är gift så ärver man indirekt sin make. Egentligen tar man hand om arvet som lämnats till barnet. Man ärver nämligen inte makens egendom med full äganderätt utan med något som kallas för fri förfoganderätt. Det innebär att man får bruka det man ärvt, men inte skänka eller testamentera arvet till någon annan. Det innebär helt enkelt att man ska kunna bo kvar i huset, leva med ungefär samma levnadsstandard man haft tidigare, men man får inte göra precis vad man vill med det man ärvt. När den kvarvarande maken avlider fördelas allt till eventuella barn eller andra arvingar om man inte testamenterat på något annat sätt. Här ska dock noteras att man inte får testamentera bort något av det arv som kommer från den tidigare maken.Om målet är att den efterlevande först ska ärva allt och barnet när den kvarvarande maken avlider är giftermål den enda vägen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?

2020-11-09 i Sambo
FRÅGA |HejMin mor har gått bort och hon var sambo och de införskaffade ett hus för gemensant bruk 2000 eller 2001. Ca 20 år har de bott tillsammans i detta hus. Mors sambo står dock som ägare på huset.Jag undrar om jag som barn har någon arvsrätt till huset? De har inga gemensamma barn.Vill bara ha svar om det är kosnadsfritt.
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om du kommer ärva ett hus som din avlidna mor förvärvade tillsammans med sin dåvarande sambo för gemensamt bruk trots att det är din mors dåvarande sambo som står som ensam ägare på huset.Bodelning vid dödsfall - sambor Enligt 2 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) upphör ett samboförhållande när någon av samborna avlider. När det sker ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, 8 § SamboL. Det förutsätter att det inte finns ett samboavtal som föreskriver att Sambolagen inte ska vara tillämplig på deras samboförhållande, 9 § SamboL. Den efterlevande sambon måste påkalla bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, 18 § SamboL. Du som arvinge kan alltså inte påkalla bodelning.Samboegendom delas lika vid bodelningDet som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Eftersom din mor och hennes sambo förvärvat huset för gemensamt bruk utgör huset samboegendom som ska ingå i en bodelning om din mors sambo begär en bodelning. Om bodelning förrättas kommer samboegendomen delas lika mellan din mors dödsbo och din mors sambo. Om bodelning påkallas av din mors samboOm din mors sambo skulle påkalla bodelning innebär det i generella drag att halva huset, i alla fall halva husets värde beroende på om huset skulle behållas eller säljas, skulle tillfalla dig när arvskiftet förrättas efter din mor. Du skulle då ärva det som din mors dödsbo får ut genom bodelningen. Om din mors sambo inte påkallar bodelning kommer huset inte att ingå i arvskiftet eftersom din mors sambo står som ensam ägare på huset.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Testamentera till sambo

2020-11-04 i Sambo
FRÅGA |Vill att min sambo ärver min halva av vår bostadsrätt om jag dör. Men jag vill attmina barn ärver den halvan om min sambo dör. Dvs hans som ska inte ärva den delen. Är detta möjligt att reglera juridisk ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är sambor inte ärver av varandra. Detta kan dock frångås genom ett testamente. Testamentera med fri förfoganderättVad du kan göra är att upprätta ett testamente där du testamenterar din del av bostadsrätten till din sambo med fri förfoganderätt. Detta, till skillnad från arv med full äganderätt, innebär att din sambo inte kan testamentera bort din andel av bostadsrätten. Istället kommer bostadsrätten tillfalla dina legala arvingar, det vill säga dina barn, när han avlider. Dina barns rätt till sin laglottDet ska dock observeras att dina barn har rätt att få ut en del av sitt arv, den så kallade laglotten, omedelbart efter din bortgång (3 kap 9 § ÄB). Laglotten utgörs av halva den del de hade ärvt om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Denna del får de endast ut direkt om de väljer att jämka testamentet, ville de kan göra inom 6 månader från dess att de tagit del av testamentet (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär i princip att du är fri att testamentera bort hälften av din egendom. Ifall din andel av bostadsrätten skulle utgöra en större del av din totala förmögenhet bör du vara medveten om denna risk. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente är du välkommen att boka tid med någon av våra duktiga jurister.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Vem ärver i samboförhållanden?

2020-10-18 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag undrar angående vad jag har rätt till som barnvid dödsfall av min pappa. Sambon är inte förtjust i oss, hans döttrar, och vill oss inte väl.Han och hans sambo som han är förlovad till bor i en villa som jag antar att han äger o står på då hans sambo inte har några pengar.Behöver jag oroa mig om vad som händer den dagen pappa väl går bort? Har hans sambo rätt till hans arv på något sätt och har hon någon rätt till huset? Hon har också egna barn som inte är med min pappa, dem har väl på något sätt inte rätt till hans pengar på något vis?Ska jag be honom skriva testamente för att vara säker på att det inte blir problem den dagen han går bort?Hon kommer ta all chans hon får till att få allt, vilket jag är rädd för. Vad är det som gäller och vad har jag och min syster rätt till?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL). Jag kommer i mitt svar både behandla det fall att er pappa var i samboförhållande vid hans dödfall, och det fall att han har gift sig med sambon vid dödsfallet.Vem har arvsrättArvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).Dödsfall i samboförhållandeHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL). För bostaden spelar det roll ifall er pappa ägde denna innan samboförhållandet eller om villan köptes för att de skulle bo där tillsammans. Köptes bostaden för att de skulle bo där tillsammans, utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen vilket innebär att er pappas sambo har rätt till hälften av bostaden. Om bostaden däremot köptes innan samboförhållandet så kommer den inte ingå i bodelningen och den efterlevande sambon har i det fallet inte någon rätt till villan.När ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2020 är 94.600 kr.Om sambor gifter sigOm din pappa däremot gifter sig med hans sambo innan han går bort förändras situationen lite. Huvudregeln om den avlidna var gift vid dödstillfället är att den efterlevande maken ärver allt med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) – dock gäller inte detta om den avlidna har barn utanför äktenskapet, vilket er pappa har. Ni kommer alltså fortfarande vara de enda som ärver er pappa. Dock finns det även här en skyddsregel för den efterlevande maken, som innebär att denne alltid har rätt att få ut egendom till ett värde om 4 prisbasbelopp inklusive det som denne fått ut genom bodelning – det är alltså det dubbla av skyddsregeln för sambor (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).För att sammanfatta så ärver sambor inte varandra, förutom den egendom de får genom bodelning eller genom testamente. Det är istället du och din syster, som bröstarvingar, som ärver eran pappa i det fall han skulle gå bort – även i det fall att han gifter sig med sin sambo. Testamente behöver ni alltså inte upprätta eftersom att det främst är till för att frångå arvsreglerna som är skrivna i lagen.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt för sambor

2020-10-02 i Sambo
FRÅGA |Min mor har varit sambo i över fyrtio år. De bor i ett hus som sambon förvärvade för oss alla att bo i. Mor hade tre barn innan de träffades och fick två barn med sambon. De bor fortfarande tillsammans. Vad händer när någon av dem dör? Ärver min mor något?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL) och det är därför hit jag kommer att hänvisa mina svar. Ett samboförhållande upphör när en av samborna avlider (2 § 1 st. 3 p. SamboL). När ett samboförhållande upphör av denna anledning ska bodelning ske (8 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om det har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som jag förstår det har din mors sambo införskaffat huset för gemensamt bruk och det är därför samboegendom. Vid bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Här kan man alltså komma fram till att din mors sambo äger hela huset om han är den enda som har betalat för huset. Om det är så att både din mor och hennes sambo bidragit till kostnaderna av huset föreligger dock "dold samäganderätt" och din mor har rätt till hälften av huset. Ovan är dock inte "arv" i strikt juridisk mening, utan det innebär egentligen bara att din mor får det hon har äganderätt till. Sambor har inte arvsrätt i strikt juridisk mening och "övertar" således inte något som den andra sambon äger vid en eventuell död av andra. En sådan arvsrätt föreligger endast för makar (och stadgas i 3 kap. ärvdabalken). Om sambor önskar ärva varandra kan de upprätta testamente till förmån för den andra. Ett sådant testamente får emellertid inte strida mot laglotten som en sambos bröstarvingar har rätt till. Har du frågor om testamente eller laglott ber jag dig återkomma med en sådan fråga då jag inte vill att svaret ska "glida ifrån" ämnet. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Med vänliga hälsningar,