Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

2021-08-14 i Sambo
FRÅGA
Min pappa har gått bort och därför har det uppstått frågor gällande bostadsrätten som han äger. Hans partner valde att flytta in och folkbokföra sig i hans lägenhet ca 6-7 veckor innan han gick bort. Hon står fortfarande folkbokförd 6 veckor efter hans bortgång på hans adress och har nycklar till hemmet men hon har inte bott sovit i hans lägenhet sen han avlidit. Dom har aldrig bott ihop tidigare utan hon har en egen lägenhet och dom träffas bara 3 dagar i veckan. Det är min pappa som står som ägare till lägenheten och han har inget testamente som säger något annat. Det jag undrar är om hon kan på något sätt försöka få en ägarandel i lägenheten pga sambolagen? Samt har jag behörighet att byta lås på lägenheten då hon vägrar ge tillbaka nycklarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min bedömning utifrån den information som framgår av ditt brev, är att bostadsrätten tillfaller dig i arv efter din pappa. Nedan följer en förklaring.

Är sambolagen tillämplig

För att sambolagen ska kunna tillämpas måste din pappa och hans partner vara sambos. Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. I ditt brev framgår det att de tidigare inte levde tillsammans mer än tre dagar i veckan, och att partnern flyttade in sex till sju veckor innan din pappa gick bort.

Med stadigvarande menas att de ska ha bott tillsammans i minst sex månader. Trots det har det i tidigare rättsfall ansetts föreligga ett samboförhållande då tiden varit kortare och annat boende funnits. En sammantagen bedömning av olika omständigheter kan då bli avgörande. Exempelvis om de är folkbokförda på samma adress och har gemensamma barn, anses de troligtvis vara sambos. Jag tolkar ditt brev som din pappa inte hade några barn tillsammans med partnern. Har partnern dessutom haft eget boende talar det för att de inte hade gemensam ekonomi. Den korta tiden de bodde tillsammans, samt att inga andra starka skäl som testamente, ömsesidig förmånstagarförordnande till livförsäkring eller samboavtal finns, talar det för att de inte är sambos. De omfattas troligen därför inte av sambolagen. Skulle det mot förmodan anses att de var sambos måste det utredas om bostaden var samboegendom.

Samboegendom

Samboegendom är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat bostaden eller bohaget, se 3 § sambolagen. Din pappa har haft bostadsrätten redan innan de blev sambos, vilket innebär att bostadsrätten inte är samboegendom. Hon kan därmed inte göra anspråk på bostadsrätten. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon om det inte finns ett testamente.

Det finns dock ett undantag för övertagande av bostaden. Trots att bostaden inte är samboegendom kan det om det föreligger synnerliga skäl finnas möjlighet för den andra sambon att ta över bostaden. Typiskt sett rör det sig om att partnern är gravid med din pappas barn, se 22 § sambolagen. Denna lag tillämpas restriktivt. Skulle det finnas sådan möjlighet måste partnern lösa ut dig ur bostadsrätten, eftersom det är du som ärver den.

Bröstarvinge

Du som barn till din pappa räknas som bröstarvinge. Det innebär att du är närmsta arvinge efter honom, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Även om din pappa skulle ha testamenterat bort lägenheten till hans sambo, skulle du kunna klandra testamentet, och kräva åtminstone hälften av arvet efter din far. Hälften av din arvslott kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.

I ditt fall förekommer det inget testamente vilket innebär att du ärver all kvarlåtenskap efter din pappa. Därmed även bostadsrätten. När arvsskiftet är klart efter din pappa måste partnern lämna bostaden. Annars kan du kontakta kronofogden för avhysning.

Sammanfattning

Med stor sannolikhet var din pappa och hans partner inte sambos enligt sambolagen. Skulle de mot förmodan räknas som sambos, utgör inte bostaden samboegendom, eftersom den inte förvärvades för gemensamt bruk. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon. Du är bröstarvinge och ärver därför hela kvarlåtenskapen efter din pappa. Om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96471)