Bröstarvingars rätt till sin laglott

Hej . Min far gick bort 2018 . Min far köpte en fastighet för ca 40 år sedan , han å hans sambo flyttade in i huset tillsammans, först han sedan sambon efter något år . Min far har byggt om hela huset samt byggt ett hus på tomten som de hyrt ut .

När han dog hade dom skrivit över allt på sambon . Bilar hus mm.

Hon har varit svår att nå å varje gång jag påtalat att de skrivit över allt säger hon att han varit inneboende hos henne . Vet ej när de skrevs men har funderat om de gick rätt till . Sambon har egna barn som kommer få ärva allt efter henne , känns inte så sjyst mot oss då vi vet att vår far gjort allt på huset samt förmodligen betalat det med. Har vi ingen rätt till något.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna går att finna i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars rätt till sin laglott

Som jag har förstått frågan har din pappa skrivit över sina tillgångar och fastigheten på hans sambo när han levde. En person är fri att förfoga över sina tillgångar under sin livstid så det är tillåtet för din pappa att skriva över sina tillgångar. Det finns dock undantag för gåvor som kan likställas som testamente (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Några exempel på sådana situationer skulle kunna vara när man ger bort en fastighet eller "skriver över den" på en närstående men fortsätter att nyttja fastigheten. Du som bröstarvinge kan då be om att jämkning av gåvan ska ske för att ni ska kunna få ut er laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Bröstarvingarna måste dock väcka talan vid domstol 1 år från det att bouppteckningen avslutas (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). Det framgår inte hur lång tid sedan ni avslutade bouppteckningen men i och med att din pappa dog 2018 kanske detta är för sent för dig. I så fall är jag ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer. Du kan såklart kontakta Lawline om du vill boka en tid med en jurist för att gå igenom dina omständigheter mer djupgående.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning