Ärver min sambos barn även mig?

2021-08-02 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo men har inga egna barn. Min sambo har 2 barn ifrån tidigare förhållande.Om min sambo dör före mig, ärver hennes barn även pengar på mitt bankkonto? Mina föräldrar är avlidna. Har 2 syskon.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att din sambos barn inte har arvsrätt efter dig och att de därmed inte kommer att ärva något från dig, inte heller pengar på ditt bankkonto. När ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider kan dock det på begäran genomföras en bodelning vilket kan innebära en egendomsförflyttning och likadelning mellan samborna vilket kan påverka vad som går i arv till sambons barn. Jag beskriver förfarandet mer ingående nedan, både hur det går till när en sambo avlider och vem som har arvsrätt.

Vad händer om min sambo avlider innan mig?

När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna ingår äktenskap kan en bodelning genomföras förutsatt att någon av samborna begär det (8 § sambolagen). När samboförhållandet upphör genom att en av samborna avlider är det dock endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (18 § sambolagen).

En bodelning innebär att sambornas gemensamma bostad och bohag delas upp och fördelas mellan samborna. I bodelningen ska endast samboegendom ingå vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör exempelvis inte samboegendom (7 § sambolagen). Inte heller sambornas banktillgångar utgör samboegendom eftersom det varken är bostad eller bohag.

Om en bodelning genomförs beräknas först sambornas andelar i samboegendomen och avdrag för skulder görs. Vad som då återstår av samboegendomen läggs samman och delas sedan lika mellan samborna (12-14 § sambolagen). Det som den avlidna sambon erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap och det som går i arv till arvingarna.

Vem har rätt till arv när man avlider?

I Sverige finns en legal arvsordning som tillämpas när den avlidne inte upprättat något testamente. Sambor ingår inte i den legala arvsrätten och har därmed ingen arvsrätt av varandra om det inte finns ett testamente som föreskriver arvsrätt.

Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som har rätt till arv. Varje bröstarvinge ärver lika stor andel, så om man har två bröstarvingar ärver de 50 % av kvarlåtenskapen vardera (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Om den som avlider inte har några bröstarvingar går arvet istället till den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna avlidna går arvet istället vidare till den avlidnes syskon som ärver sin förälders andel av arvet (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Om den avlidne varken har bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn går arvet till dennes mor- och farföräldrar och/eller deras barn, dvs den avlidnes morbröder, mostrar, farbröder och fastrar (2 kap. 3 § ärvdabalken).

Om din sambo avlider skulle således hennes barn ärva hennes kvarlåtenskap i egenskap av bröstarvingar. Om du avlider skulle ditt arv istället gå till dina syskon enligt den legala arvsordningen. Vill man ändra vem som ärver en när man avlider kan man upprätta ett testamente.

Sammanfattning

Om din sambo avlider innan dig har du rätt att begära bodelning om du vill. Gör du inte det genomförs ingen bodelning och vardera sambo behåller sitt eget. Om din sambo inte upprättat något testamente är det hennes barn som ärver hela hennes kvarlåtenskap. Barnen har endast arvsrätt från henne och inte från dig såvida du inte har adopterat barnen eller testamenterat till dem. Din sambos barn kommer alltså inte att ärva från dina banktillgodohavanden.

Det som skulle kunna påverka barnens arv är om du begär bodelning och er gemensamma samboegendom omfördelas och delas lika mellan er. Det som den avlidna sambon erhåller i en bodelning utgör en del av dennes kvarlåtenskap och går därför i arv till barnen. Banktillgodohavanden ingår dock inte i en bodelning mellan sambor eftersom det inte utgör varken bostad eller bohag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96512)