Ärver sambos varandra om det finns ett testamente?

2021-05-05 i Sambo
FRÅGA
Kan sambo ärva hälften av kvarlåtenskap när den ena går bort och testamente är skrivet med fri förfogande rätt av all kvarlåtenskap?Gäller det fordon också?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Om testamente
Som huvudregel har en efterlevande sambo ingen arvsrätt efter en avliden sambo, till skillnad från makar som enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken (ÄB) ärver varandra. Det finns dock möjlighet att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra. Testamentet ska enligt 10 kapitlet 1 § ÄB uppfylla vissa formkrav vilket innebär att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av två vittnet som ska vara närvarande samtidigt och vara medvetna om att det är ett testamente som undertecknas. Vittnena får inte vara en släkting, under 15 år eller lida av någon psykisk störning.

Om det inte finns barn med i bilden
Om det inte finns några barn inblandade har båda parter i samboförhållandet rätt att testamentera sin kvarlåtenskap på det sätt den själv önskar. Då finns det inget som hindrar att låta den efterlevande sambon ärva all den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfogande rätt.

Om det finns barn med i bilden
Om den avlidna sambon däremot har barn eller om samboparet har gemensamma barn går det inte att genom testamente testamentera bort hela kvarlåtenskapen till den efterlevande maken. Bröstarvingar, dvs barn, har alltid rätt att få ut sin laglott direkt, 7 kapitlet 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är det som arvingarna hade haft rätt till om inget testamente varit upprättat. Resterande del av kvarlåtenskapen, när laglotterna fördelats, kan den efterlevande maken ärva med fri förfoganderätt, om det enligt testamentet är testatorns vilja.

Så för att mer konkret svara på din fråga så finns det inget som hindrar att en efterlevande sambo ärver den avlidne sambons kvarlåtenskap om det inte finns några barn inblandade och om det finns ett testamente där det framgår att den avlidna sambon önskade detta. Den efterlevande sambon har alltså inte bara rätt till hälften av kvarlåtenskapen efter den avlidna om det framgår av testamentet att denne ska ärva all kvarlåtenskap. Det finns ingen särskild regel som anger något om fordon, vilket innebär att även dessa ingår i kvarlåtenskapen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97574)