Vad händer med bohag vid en sambos död?

Mina föräldrar har skänkt sitt hus till mig och min syster mot att de fick bo kvar. Jag har på min systers begäran köpt ut henne. Min mor är nu död och min far vill flytta till äldreboende. Jag vill sälja huset snarast möjligt. Hur gör man med bohaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret beror lite på om dina föräldrar var gifta eller inte varför jag kommer skriva två svar, läs bara det som är relevant för er.

1. Om de var gifta

Ifall dina föräldrar var gifta innebär din mors död att äktenskapet upplösts (ÄktB 1:5). Detta innebär att bodelning ska ske, som vid skilsmässa (ÄktB 9:1 1st).

Bodelning innebär att dina föräldrars egendom ska delas lika mellan dem, eller i detta fall mellan din far och din mors dödsbo (ÄktB 9:1). Det är det s.k "giftorättsgodset" som ska delas lika, dvs allt som inte är enskild egendom genom t.ex äktenskapsförord eller villkor i gåvobrev/testamente (ÄktB 10:1 j. 7:1-2). Eftersom inget framkommer om att någon egendom skulle vara enskild utgår jag från att allt är giftorättsgods.

Bodelningen går till på så vis att din far och din mors dödsbo får göra avdrag av så mycket av deras respektive egendoms värde att det täcker deras respektive skulder som inte hänför sig till enskild egendom (ÄktB 11:2). Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan dem (ÄktB 11:3). Därefter ska den faktiska egendom fördelas mellan dem utifrån denna likadelning (ÄktB 11:7).

Vem som tar vad spelar ingen större roll eftersom så länge särkullbarn och testamente saknas så kommer din far ärva allt efter din mor (ÄB 3:1 1st). Jag utgår från att så är fallet.

Detta innebär alltså att allt bohag tillfaller din far. Det är upp till honom vad han vill göra med det. Han kan ge bort det till dig och din syster eller någon annan, sälja/slänga det, etc…

Jag hoppas det besvarar din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

2. Om de var sambor

Ifall dina föräldrar var gifta innebär din mors död att samboskapet upphört (SamboL 2§ 3p). Detta innebär att bodelning ska ske ifall din far begär detta (SamboL 8§ 1st j. 18§ 1st). Detta måste göras senast vid bouppteckningen (SamboL 8§ 2st).

Begär din far inte bodelning måste ni (dvs du, din syster och din far) avgöra vem som äger vad av bohaget som en del av bouppteckningen (ÄB 20:4 j. 18:1). Mycket kommer förmodligen anses vara samägt dock. Din far blir ägare av det som ansågs vara hans egendom och det som ansågs vara din mor ingår i dödsboet och ärvs av dig och din syster såsom bröstarvingar, förutsatt att inget testamente finns (ÄB 2:1)

Begärs istället bodelning går den till på så vis att din far och din mors dödsbo får göra avdrag av så mycket av deras respektive bohags värde att det täcker deras respektive skulder som hänför sig till bohaget - det kan t.ex röra sig om att din far har en skuld för att ha köpt en TV på kredit. Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan dem (SamboL 12-14§§). Därefter ska det faktiska bohaget fördelas mellan dem utifrån denna likadelning (SamboL 16§).

Det som din far får är hans egendom. Det är upp till honom vad han vill göra med den. Han kan ge bort den till dig och din syster eller någon annan, sälja/slänga den, etc…

Det som tillfaller din mors dödsbo ärvs av dig och din syster förutsatt att testamente itne finns (ÄB 2:1 1st).

Jag hoppas det besvarar din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”