Har pappas sambo företrädesrätt till deras bostad efter hans bortgång?

Hej,

Min pappa har gått bort och har ägt en bostadsrätt sedan 18år, för 13 år sedan blev han sambo med en kvinna som nu bor kvar i bostadsrätten. Under bodelning har det framkommit att min pappa gett bort 50% av bostaden i ett gåvobrev, detta gjort hos bostadsföreningen så vi antar att det då är giltigt så att kvinnan äger halva bostadsrätten och att jag och min syster som enda barn ärver pappas del.

Har kvinnan förtur att bo kvar och får köpa ut oss, eller kan vi säga att vi också vill köpa lägenheten och går hon inte med på detta så måste lägenheten ut till försäljning på marknaden om vi inte kan komma överens? Eller har hon förturen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt ärver inte sambor varandra. I sambolagen finns dock vissa bestämmelser som ska vara till förmån för en efterlevande sambo, ifall förhållandet upphör genom att den ena avlider.

Har en efterlevande sambo företrädesrätt till gemensamma bostaden?

Till att börja med är bostaden i ert fall inte en gemensam bostad som ska ingå som samboegendom, eftersom din pappa hade den sedan tidigare och den inte har införskaffats för gemensamt bruk (3 § och 5 § sambolagen).

Vidare, finns det särskilda förmånsregler i 18 § sambolagen som säger att om ett samboförhållande upphör till följd av att den ene har avlidit, har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning samt rätt att ta över bostad och bohag. En bodelning behövs för att dela upp den gemensamma egendomen mellan samborna, och i en sån delning ska en sambo som bäst behöver bostaden kunna ha rätt att överta den under förutsättning att det är skäligt (16 § 2 st). När det gäller bostad som inte är samboegendom gäller samma rätt till övertagande enligt 22 § om förutsättningarna är uppfyllda. Den sambo som övertar bostaden måste dock ersätta den andra för värdet av bostaden, antingen genom jämkning med annan samboegendom eller med betalning av pengar.

Vad gäller för er?

Enligt reglerna i sambolagen har kvinnan en företrädesrätt att ta över bostaden. Dock måste det kunna visas att hon behöver den bäst och att det är skäligt, samt kommer hon behöva köpa ut er pappas del. Om ni inte kan komma överens, kan frågan om en sambos rätt att överta bostaden kan beslutas av domstol (30 §).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning