Sambor vill att de ska kunna bo kvar i huset när någon av de dör

2021-06-18 i Sambo
FRÅGA
HejMin sambo och jag äger 50/50 huset. Nu till frågan: om någon av oss går bort kan den andra bo kvar i huset och hur länge samt vem betalar fastighetsskatten på dödsboets del under tiden som man bor i huset?Vi kommer att upprätta samboavtal. Är det någon specifik detalj man bör ha med i samboavtalet utifrån min fråga? Vår önskan är att den andre ska kunna bo kvar i huset om den andre avlider. Vi båda har barn i tidigare äktenskap.Tackar på förhand
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglering av vad som händer efter ens död görs genom ett testamente. Genom samboavtal kan ni bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla mellan er. Samboavtal påverkar i normalfallet inte situationen så mycket då sambor redan äger halva huset var.

Sambor ärver inte varandra. Om en sambo vill att ens egendomen ska gå till den andre sambon efter ens död måste den förordna om detta i ett testamente.

Barn till sambor har dock alltid rätt till så kallad laglott (7 kap. Ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten. Det betyder att även om man genom testamente förordnar att den andra halvan av huset ska gå till den andre sambon så kommer ändå halva den halvan gå till den dödes barn. Ett råd i en sådan här situation är därför att båda samborna ser till att ha tillräckligt med tillgångar eller kreditvärdighet för att kunna köpa loss den sista fjärdedelen av huset från barnen. Det finns också en möjlighet att ta livförsäkring och på det sättet finansiera den sista fjärdedelen.

En alternativ eller komplement är att skriva i testamentet att den andre sambon ska få nyttjanderätt till den dödes del i fastigheten. Nyttjanderätten, alltså rätten att få bo kvar i huset, kan bestå till den efterlevande sambon dör. Tänk på att den efterlevande sambon då blir samägare med den som tillskiftas fastighets-andelen. En samägare kan när som helst begära att fastigheten säljs i sin helhet (6 § Samäganderättslagen). Enligt ett intressant avgörande från Högsta Domstolen NJA 2004 s. 14 har dock två sambor som ägt en halv del var i sin bostad testamenterat nyttjanderätten till varandra och domstolen ansåg då att rätten för den ägande testamentstagaren att begära försäljning av hela fastigheten enligt 6 § Samäganderättslagen inte kunde användas. Detta är alltså en klart framkomlig väg.

Hur nyttjanderätten ska vara utformad och vilka löpande kostnader som t ex. fastighetsavgift som ska betalas och av vem kan formuleras i testamentet.

Sammanfattningsvis så finns det olika sätt att hantera den här situationen för sambor. I huvudsak handlar det om att förordna om ägande och nyttjande i testamente. Jag rekommenderar såklart att ni tar hjälp av jurist när ni upprättar testamentet så att allt blir rätt.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96481)