Ärver jag min mammas hundar?

2021-06-20 i Sambo
FRÅGA
Min mamma bor med en sambo och hennes 5 hundar som är skriven på min mamma. Nu har hon gått bort, har jag rätt att hämta hundarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem ärver hundarna i ett samboförhållande?

Först ska konstateras att sambor inte har arvsrätt efter varandra enligt svensk lag. Däremot finns rätt för en efterlevande sambo att begära bodelning för att få ut sin del av gemensamt bohag eller en gemensam bostad enligt 18 § i Sambolagen. Vad som ska ingå i bodelningen är sambornas samboegendom, vilket definieras som deras gemensamma bostad och bohag som har förvärvats och använts för gemensam användning (3 § sambolagen). Enligt 6 § sambolagen innefattar gemensamt bohag saker som möbler, hushållmaskiner och annat som tillhör och används i hemmet. Även om hundar anses som saker i juridisk mening, så tillhör de inte kategorin saker som ska innefattas i en bodelning mellan sambor då de inte tillhör hemmet. Dessutom ska saker som i första hand används av enbart ena sambon inte heller omfattas i en bodelning.

Sammanfattningsvis, en hund ingår inte i en bodelning mellan sambor. Dessutom om fallet är så att hundarna tillhörde din mamma sedan innan hon blev sambo, så ska hundarna definitivt räknas som hennes egendom. Oavsett lär utfallet bli att hennes sambo inte har automatiskt övertaganderätt över hundarna, utan de ska anses vara egendom som delas mellan hennes arvingar istället.

Har du rätt att hämta hundarna hos hennes kvarlevande sambo?

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) har bröstarvingar (barnen) första arvsrätt. Den avlidnes egendomar ska delas lika mellan dennes barn. Nu vet jag inte hur er situation ser ut, men om du är enda barnet kommer du således att ärva all din mammas egendom. Detta med undantag för om hon har ett eventuellt testamente som föreskriver något annat, plus det bohag som sambon har rätt till genom en bodelning.

Mitt svar på din fråga är att du som hennes barn har en arvsrätt till hundarna, vilket inte den efterlevande sambon har. Då det handlar om levande djur, är min personliga åsikt att den bästa lösningen måste vara att den som bäst kan ta hand om hundarna bör ha dem tills allt är uppklarat gällande din mammas kvarlåtenskap. Om du är ensambarn och med det ensam arvsrätt, kommer hundarna mest troligt hamna hos dig oavsett. Därför ser jag inte att det skulle vara något problem att du redan hämtar hundarna, sålänge det också anses vara det bästa beslutet enligt hundarna och den efterlevande sambon.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96508)