Vad händer med min bostadsrätt om jag blir sambo och sedan går bort?

Hej

Om jag blir sambo i min bostadsrätt vad händer om jag går bort?

Kan min barn då kräva att min sambo flyttar ut för att kunna få arvet?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du just nu äger en bostadsrätt ensam, och att du undrar vad som händer om en person skulle flytta in i din lägenhet så att ni blir sambos och du skulle gå bort. Samt hur dina barn, som jag tolkar utifrån frågan är enbart dina barn och inte din eventuellt framtida sambos, påverkas av att du har en sambo.

Frågor om samboskap regleras i Sambolagen (SamboL) och frågor om arv i Ärvdabalken (ÄB)

Vad händer med egendom vid ena sambos bortgång?

I Sverige saknar sambos legal arvsrätt. Det kan dock bli aktuellt med bodelning vid en sambos frånfälle om den efterlevande sambon vill det, 8§ och 18§ 1 st SamboL. Det som då tas med i bodelningen är den gemensamma bostaden samt samboegendom, och SamboL. Även om båda bor i bostaden, så ses den inte som gemensam bostad och därmed en del av samboegendomen. Det krävs att syftet vid förvärvet, alltså köpet, var att ni skulle bo i bostaden gemensamt 5§ SamboL.

I ert fall, är det du som äger bostadsrätten och du hade den innan du blev sambo. Detta innebär att bostaden inte ingår i samboegendomen och är inte med i en bodelning.

Det som ingår i samboegendomen, delas lika mellan sambosarna enligt 14§ SamboL. Vid dödsfall tillfaller den avlidna sambons del de legala arvingarna 2 kap 1 § ÄB.

Barnen, sambon och bostaden

I händelse att du skulle avlida, skulle med hänsyn till vad som redogjorts ovan, dina barn ärva bostaden direkt och sambon vara tvungen att flytta till följd av att bostaden inte ses som gemensam bostad. Eftersom sambon inte har någon legal arvsrätt, skulle barnen få all kvarlåtenskap i arv förutom det som sambon vid en bodelning har rätt till.

Sammanfattning

Sambos har ingen legal arvsrätt, vilket innebär att dina barn kommer ärva bostaden om du går bort. Detta gäller under förutsättningen att du köpt bostadsrätten innan du blev sambo. Om du köpt bostadsrätten själv, men i syfte att bo med din sambo, ses den som gemensam bostad och den kommer ingå i bodelningen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”