Vad avses med arvslott respektive laglott?

2021-06-03 i Laglott
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan laglott och arvslott och vad betyder det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till enligt lag. Laglotten utgör hälften av en bröstarvinges arvslott, vilket stadgas i 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilken inte får inskränkas genom ett testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap. 3 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,