Uppföljande telefonkonsultation äger rum nu på onsdag 21/2 kl 10:00

Vi är 6 syskon och vår Mor gav bort nästan allt hon ägde under sin livstid. Kvar i dödsboet finns 60 000 kr. Syskon A har fått värde av 2 milj del i fastighet Syskon B har fått likadant dvs 2 milj Syskon C har fått 300 000 Syskon D har fått 300 000 Syskon E har fått 300 000 Syskon F har fått 300 000 Är det korrekt att lägga tillbaka värdet på alla gåvor i dödsboet och därefter beräkna lag lotten? I detta fall blir laglotten 5 260 000 /12= 438 333 KR Syskon C, D, E och F skall då kompenseras med 138 333 kr vardera. Alla gåvor är att jämställa med förskott på arv. Tänker jag rätt? Hur driver man en sådan process. Hälsningar Syskon C

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer nedanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många situationer hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) och rättegångsbalken (RB).


Är det korrekt att lägga tillbaka värdet på alla gåvor i dödsboet och därefter beräkna laglotten?


I 7:4 ÄB finns det så kallade förstärkta laglottskyddet. I paragrafen regleras förhållandet när arvlåtaren (i ditt fall din mor), gett bort egendom och det är att likställa med testamente. Din mor har överfört stora tillgångar till syskon A och B, på ett vis som är att likna testamente. Detta innebär att gåvan ska återbäras, och om det inte går, ska ersättning utgivas för dess värde. Om syskonen inte har sålt fastigheten, ska hela fastigheten återbäras. När den gåvan har återburits, skall värdet av den läggas till i kvarlåtenskapen, och ni ska få er laglott.


Så svaret på din fråga här är ja, det är korrekt att lägga tillbaka värdet på alla gåvor i dödsboet och därefter beräkna laglotten.


Detta sker däremot inte av sig självt. Den som påstår att en gåva till sitt syfte är att likställa med testamente har bevisbördan för sitt påstående (NJA 1998 s. 534). Det gäller även att du och dina syskon väcker talan inom ett år från det att bouppteckningen efter din mor avslutades. Om man inte gör det inom denna tid, så förlorar ni möjligheten att föra talan (7:4 2st ÄB).


Om ni lyckas med en sådan talan, så ska kvarlåtenskapen vara 5 260 000 kr.


Ni är sex stycken syskon som är avkomlingar till modern, även kallat bröstarvingar (2:1 ÄB).


Utgångspunkten är att ni har rätt till en sjättedel av arvet, om det inte finns något testamente.


Detta är: 5 260 000 / 6 = 876 666 kr.


Hälften av detta är er laglott (7:1 ÄB).


876 666 / 2 = 438 333 kr.


Så precis som du räknat ut, så är er laglott 438 333 kr.


Och ja, då ska C, D, E och F kompenseras vardera med 138 333 kr.


Mer om hur man driver processen


Tvist om arv enligt 7:4 ÄB skall tas upp av den rätt där den döde hade att svara i tvistemål i allmänhet (10 kap. 9 § RB). Där er mor hade sin hemvist (10:1 1st RB), det vill säga att om hon var folkbokförd i Sverige ska hennes hemvist vara den ort där hon var folkbokförd den 1 november föregående år (10:1 2st RB). Om ni skulle råka föra talan i fel domstol, så får den rätta domstolen ta upp målet (10:17 1st 4p RB).


För att bevisa att 7:4 ÄB är uppfylld behöver ni kunna bevisa följande i paragrafen:


Att “arvlåtaren i livstiden har bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente”. Kan ni bevisa detta, så ska ni utfå er laglott.


Det enklaste sättet att driva en sådan process är helt klart att ni bokar tid med en av våra jurister på Lawline. Som ni har förstått så kan jag förklara vad ni behöver bevisa och hur ni kan bära er åt, däremot att stå i en domstol och genomföra en fin talan är något som jag rekommenderar att ni anförtror Lawlines juristbyrå. Ni kan så klart ställa mer frågor om detta imorgon.


Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom ni beställt svar inom 24h tänker jag att jag kontaktar er så fort som möjligt. Jag kommer därför att ringa dig nu den 21/2 kl 10:00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen kontakta mig på carl.malmstrom@lawline.se om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000