Har man rätt till arv när man godkänt och / eller tagit del av ett testamente?

Vi är två syskon. När min pappa dog, fick jag en stor chock. Efter några dagar kom ett brev om testamentet där hela arvet går till min syster. Jag skrev under både 'Godkänner testamentet' och 'Tagit del av testamentet' den 26 februari 2023, utan att jag tänkte efter. Kommer jag att få något arv eller inte? Jag har redan fått pension från min pappa. Kan jag ifrågasätta testamentet? Har jag rätt till arv eller inte?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utifrån informationen du lämnat i frågan utgår jag från att din pappa testamenterat bort hela arvet till ditt syskon, och att du godkänt och tagit del av testamentet för ungefär 8 månader sedan. Knäckfrågan här verkar vara huruvida du har rätt till något arv från din pappa eller inte, och om du kan ifrågasätta det testamente din pappa lämnat.


Din rätt till arv enligt ärvdabalken:

Din fråga rör främst rätten till arv. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB). I 7 kap. 1 § ÄB framgår att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge (d.v.s barn), utgör hans laglott. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen, det din pappa lämnat, som en legal arvinge får genom den legala arvsordningen eller testamente. Laglotten är hälften av en bröstarvinges arvslott, alltså är det endast möjligt för din pappa att testamentera bort hälften av arvslotten. 


Tidsfristen för att jämka ett testamente: 

Däremot framgår av 7 kap. 3 § ÄB att en bröstarvinge som inte inom sex månader efter det att han erhöll del av testamentet sägs påkallat jämkning, förlorar sin rätt till sin laglott. Av informationen du lämnat förstår jag det så att du inte påkallat någon slags jämkning av din fars testamente. Eftersom du underlåtit jämka testamentet inom sex månader, har du dessvärre förlorat din rätt att laglott. 


Hoppas detta gav svar på din fråga! Tvivla inte på att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar. 


   


Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”