Vad har barn rätt att få i arv?

Exempel: När jag dör har jag två barn och ett syskon. Jag efterlämnar totalt 100 000 kr. Jag har skrivit ett testamente som säger att min granne ska få 10 000 kr. som legat. Resten ska fördelas så att hälften delas mellan mina två barn, dvs 22 500 kr vardera, och andra hälften, dvs 45 000 kr, ska tilldelas mitt syskon. Fråga: Har mina två barn laglig rätt att dela på 50 000 kr, dvs hälften av min totala kvarlåtenskap, istället för att dela på 45 000 kr?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag kommer använda mig av ärvdabalken (ÄB) för att besvara frågan.


Barn som är ens egna är så kallade bröstarvingar. Det är de som i första hand ärver om man inte har något testamente (2 kap. 1§ ÄB) . Bröstarvingarna, i ditt fall dina två barn, har rätt att dela på hälften av arvslotten (7 kap. 1§ ÄB). Arvslotten är egentligen hela arvet. Bröstarvingarna har alltså rätt till 50% av arvet.


Kort sammanfattat så har dina barn laglig rätt att dela på de 50 000 kronor som utgör halva ditt arv. Att ha laglig rätt till arvet och att faktiskt ta ut arvet är däremot inte samma sak och dina barn kan mycket väl acceptera testamentet, även om inte laglotten är helt utdelad. För att få ta del av sin laglott, när det finns ett testamente som säger annorlunda, måste man påkalla jämkning. Jämkning innebär egentligen att man behöver säga till att man vill ha sin laglott (7 kap. 3§ 1 stycket ÄB).


Om u vill inkludera laglotten i ditt testamente kan du dela upp det ungefär såhär:

  • Barnen delar på 50 000 kronor (7 kap. 1§ ÄB). Barnen får alltså 25 000 kronor vardera.
  • Grannen får legat på 10 000 kronor
  • Ditt syskon får 40 000 kronor


Om du har fler frågor är du välkommen att ställa fler frågor till oss eller boka tid med våra jurister (länk).


Vänliga hälsningar,

Nora ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000