Hur stor del får syskonen i arv om pappan testamenterat bort allt till ett av syskonen?

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min mamma dog för några år sedan. Min pappa avled för en tid sedan och efterlämnar ett testamente som säger att all hans kvarlåtenskap ska gå till ett av tre syskon. Det finns inget äktenskapsförord och hans tillgångar uppgår till 1800000. Hur stor del får var och en av de tre syskonen?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!LaglottÄven om testamentet säger att allt ska gå till en av er syskon så har de två andra syskonen rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten. Om testamentet inte hade funnits hade ni delat lika på 1 800 000 och fått 600 000 kr vardera (arvslott). Laglotten motsvarar hälften av det, 300 000 kr. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). För att få ut laglotten måste dessa två syskon jämka testamentet inom sex månader från att de fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör syskonen genom att meddela sitt anspråk till syskonet som skulle få allt (testamentstagaren) Väljer det syskonet att inte acceptera begäran om jämkning har de andra två syskonen inte något annat val än att vid domstol väcka talan om jämkning för att få ut sin laglott.Om de två syskonen begär ut sin laglott får de 300 000 kr vardera och det ena syskonet får 1 200 000 kr.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta våra jurister här.Vänligen,

Kan min pappa ha testamenterat bort allt till sin f.d. fru?

2017-11-04 i Laglott
FRÅGA |Min pappa har avlidit kan han skriva över sina tillgångar innan han dog på sin fru som nu är fd fru, dom skildes innan han dog !blir jag arvslös ?jag är särkullbarn!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga är ifall din pappa kan ha testamenterat bort allt till sin fru trots att de skildes innan han dog. Svaret är ja. Din pappa hade rätt att testamentera bort sin egendom till vem han ville. Du som är hans barn blir dock aldrig arvslös. Du har rätt till din laglott som motsvarar hälften av din arvslott vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Exempel: Din pappa går bort och lämnar 100 000 kr. Dessa har han testamenterat bort till sin f.d. fru. Om du är enda barnet så skulle din arvslott vara 100 000 kr men eftersom din pappa har testamenterat bort allt så har du endast rätt till hälften av arvslotten, dvs. 50 000 kr.För att få ut din laglott så måste du påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att du fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör du genom att meddela ditt anspråk till testamentstagaren (din pappas f.d. fru).Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,