Hur mycket får en förälder testamentera bort?

2020-02-19 i Laglott
FRÅGA |Jag är ogift och har en myndig bröstarvinge. Jag har en person som jag skulle vilja testamentera en summa pengar till, går det att göra? Eller går allt direkt till bröstarvinge? Att ge pengarna till den här personen är endast aktuellt efter min död, jag vill inte ge det som gåva före det.
Minna Grahn |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är att en arvlåtares bröstarvingar ärver allt och att detta delas lika mellan dem, 2:1 Ärvdabalken (ÄB).Om arvlåtaren har ett testamente har arvlåtarens barn alltid rätt till den så kallade laglotten. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten och den kan inte testamenteras bort av arvlåtaren, 7:1 ÄB. Skulle arvlåtaren ha testamenterat bort laglotten kan bröstarvingen begära jämkning enligt 7:3 ÄB och på så sätt få ut sin laglott. Eftersom du har en bröstarvinge utgörs dennes laglott av halva ditt arv. Andra halvan av arvet kan du testamentera fritt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kompensera bygge genom ojämnt arv mellan barn

2020-02-14 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag vill hjälpa mina föräldrar ekonomiskt med löpande räkningar på deras sommarställe. Jag kommer också att bekosta en utbyggnad. De vill att det inte blir ojämnt mellan mig och min syster, deras enda barn. Kan man lösa det genom att skriva testamente att jag får tillbaka det jag betalat under kommande år innan resterande arv fördelas? Eller finns det andra/bättre sätt? (Jag har övervägt och valt bort att köpa stället delvis eller helt. Min syster har hittills inte haft så stort intresse av att vara där, men kanske kommer att få.) Jag vill att allt går schysst till för både föräldrars och systers skull. Men vill inte heller investera mycket pengar utan rimliga villkor mellan oss.Stort tack på förhand/Ingrid
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dina föräldrar kan utan problem skriva ett testamente där du får mer än din syster. Den övre gränsen för hur mycket arvet kan förskjutas till din fördel ligger vid hälften av det din syster skulle ärvt utan testamente, den s.k. laglotten(7 kap 1 § Ärvdabalken). Laglotten utgör en sådan del av arvet som inte kan nekas avkomlingar till arvlåtaren. Ifall man försöker göra det kan denne väcka talan om att testamentet ska jämkas, så att laglotten fås ur dödsboet ändå(7 kap 3 § Ärvdabalken).Laglotten kan förvisso åvstås frivilligt av den som har den, men det går inte att neka den utan att brott begåtts av arvingen som ledde till att arvet sker överhuvudtaget(15 kap Ärvdabalken).Jag hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Kan far med bröstarvinge skriva över all egendom till sambo?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Jag är enda bröstarvinge till min far. Han har en sambo sedan 40 år och dom har köpt och levt tillsammans i en Bostadsrättslägenhet de nu fullbetalt. Vid ett tillfälle sa han till min Sambo att jag inte skulle få mer än 10-20000 och att sambon skulle få allt. Detta trots att sambon ej har några egna barn. Ha sa att han skrivit över allt, lägenheten, inventarier , bilen mm på henne, så hon står som egen arvstagare. Kan Han göra så,
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så ärver inte sambos varandra enligt svensk lag. Sambon har vid dödsfall dock rätt att begära bodelning ( 8 § 2 st. SamboL) enligt 18 § SamboL. Det enda sättet din fars sambo kan få något av kvarlåtenskapen är om han testamenterar bort något till henne. En förälder kan inte ge eller testamentera bort ett barns rätt till arv. Huvudregeln är att ett barn ärver allt från en förälder vilket är arvslotten, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Försöker din far testamentera eller ge bort allt han äger kan du kräva att få ut din laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Skriver han ett sådant testamente kan du enligt 7 kap. 3 § ÄB få testamentet jämkat, alltså ändrat så du får ut din laglott.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan förälder testamentera bort hur som helst?

2020-01-26 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om arv! Min pappa har två barn med två olika kvinnor, frånskild idag. Det är alltså jag och min halvbror som står som bröstarvingar efter honom.Pappa har nyligen berättat att han upprättat ett testamente med en jurist, där det är tänkt att vi halvsyskon ska ärva olika efter honom, varför är oklart. Min fråga är kort och gott - kan han göra så? Det är en bostadsrätt som kommer att vara med i arvet, oklart hur han fördelat det i testamentet. Dyrare lösören som möbler, tavlor vet jag att han skrivit på någon av oss. Hur funkar det egentligen? Kan man överklaga efter pappas bortgång om min bror tilldelas lägenheten och jag aktier t.ex?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).Som huvudregel får man testamentera bort vad man vill, till vem man vill. Men det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt, vilket kallas laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB). Laglottsskyddet gäller dock endast bröstarvingar, det vill säga barn. Din pappa kan alltså testamentera bort vad han vill och hur han vill. Dock kommer du alltid att ha rätt till din laglott vilket är halva arvslotten delad på antalet barn. Ifall du märker efter din pappas bortfall att du får mindre än din laglott (alltså det du har rätt till enligt lag) så kan du begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB) för att få ut hela din laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man göra sina barn arvslösa?

2020-02-18 i Laglott
FRÅGA |Har två barn ett av barnen har valt bort mig.kan jag göra de barnet arvslös via ett testamente
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder till Lawline med din fråga!Regler kring arvsrätten finns i ärvdabalken (ÄB).När en person avlider så är hans eller hennes barn första klassens arvingar. I det här fallet betyder det att dina söner ärver hälften var av det du har, 2 kapitel 1§ ärvdabalken. Huvudregeln är dock ifall man är gift att den efterlevande maken ärver först vilket betyder att de gemensamma barnen kommer få ut sina ärv när båda deras föräldrar har avlidit, 3 kapitel 1§ ärvdabalken. Enligt svenskt rätt kan man inte göra barn arvlösa så att barnet inte ärver någonting. Man ska skilja på begreppet arvslott och laglott. Arvslott är det man enligt de vanliga arvsreglerna har rätt till att ärva. Exempelvis om du har två barn och det finns 1 miljon att ärva för de så kommer varje barns arvslott vara en halvmiljon. Laglott däremot är hälften av vad arvslott är. Om du testamenterar dina pengar till din andra son eller till någon annan så kommer det första barnet inte få sin arvslott men har fortfarande rätt till sin laglott. Om vi tar samma exempel igen så kommer det barnet du vill göra arvlös få ut 25 000 kronor i stället för en halv miljon, 7 kapitel 1§ ärvdabalken. Din son måste dock påkalla en så kallad jämkning av testamente och kräva sin laglott för att få ut sin laglott vid din död. Detta måste ske inom 6 månader efter att delgivningen av testamentet har skett. Om detta sker försent eller sker inte alls så har sonen ej rätt till sin laglott, 7 kapitel 3§ ärvdabalken. SlutsatsNej du kan inte göra ditt barn arvlös men det du kan göra är att reducera det som din son kan få. Genom att testamentera till en annan kommer din son endast få hälften så mycket som den skulle kunna få ut. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Hej! Finns det något att göra efter det att 6 månader gått från och med att en person skrivit på ett testamente och därmed ger bort sin laglott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet att klandra ett testamente, på grund av att det kränker laglotten, efter man blivit delgiven testamentet. Eftersom din fråga handlar om arv och testamente är det reglerna i ärvdabalken (här) som gäller. Jämkning av testamentet måste ske inom sex månaderDen bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här). Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om det har gått längre tid än sex månader sedan bröstarvingen blivit delgiven testamentet har rätten att kräva sin laglott gått förlorad.Vänligen,

Kan en bröstarvinge tvinga fram en försäljning av en fastighet?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Hej.Kan en bröstarvinge TVINGA till en försäljning av fastigheten vid ett dödsfall? Vi lever i ett samboförhållande där fastigheten ägs av båda parter, 50/50.Testamente är skrivet, där det står "Det är vår önskan att den som överlever den andre skall sitta i orubbat bo"Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB). En bodelning ska görasDå en person i samboförhållande avlider ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det (2 § och 8 § SamboL). Om den efterlevande sambon inte begär bodelning kommer denne behålla det den äger, och det den avlidne sambon äger utgör arvet efter denne. Om en bodelning görs ska sambornas samboegendom delas upp mellan dem (8 § SamboL). När man vet vilken egendom som tillfaller respektive sambo kan den avlidnes sambons kvarlåtenskap fördelas i enlighet med reglerna om arv. Hur ska arvet fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det finns en arvsrätt för en efterlevande make, som går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt gäller dock inte för en efterlevande sambo. Detta innebär att sambor inte ärver varandra. Om en person som är sambo avlider kommer alltså dennes bröstarvingar ärva och den efterlevande sambon får endast det som tillfaller denne i bodelningen. En efterlevande sambo kan ärva genom testamenteOm man vill att ens efterlevande sambo ska ärva då man avlider måste man upprätta ett testamente. Den som har fyllt 18 år är fri att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). För att vara giltigt måste ett testamente ha upprättats skriftligen och med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Jag kommer utgå ifrån att det testamente ni har upprättat är giltigt. Bröstarvingars laglott inskränker testamentetSom jag skrivit ovan har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Om ett testamente skulle inskränka en bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen kräva att testamentet ska jämkas (7 kap. 3 § ÄB). Om en bröstarvinge väljer att jämka testamentet har denne rätt att få ut sin laglott direkt. I denna situation kommer den efterlevande sambon och bröstarvingen bli samägare till fastigheten. Samägande regleras i lag om samäganderätt. Enligt denna lags 6 § kan var och en som är samägare ansöka hos rätten om att egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. En samägare kan alltså tvinga fram en försäljning av till exempel en fastighet. SlutsatsDet är alltså möjligt för en bröstarvinge att tvinga fram en försäljning av en fastighet, eftersom bröstarvingar har rätt till sin laglott. Det finns ingen möjlighet för er som sambor att skriva bort denna rätt. Det ni kan göra är att förklara för bröstarvingen att er önskan är att den som överlever den andra ska sitta kvar i orubbat bo, och att be bröstarvingen respektera detta. Jag vet inte hur ni har formulerat ert testamente, men ni kan välja att skriva att ni vill att då båda avlidit ska hela arvslotten tillfalla bröstarvingen, och att om en bröstarvinge väljer att jämka testamentet ska denne endast få ut sin laglott. Detta kanske kan hjälpa för att bröstarvingen ska välja att respektera testamentet och istället vänta på att få ut sitt arv tills ni båda avlidit. Det är dock ingen garanti, eftersom bröstarvingen, som jag skrivit ovan, har rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott direkt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Bröstarvingars rätt till arv trumfar testamente

2020-01-26 i Laglott
FRÅGA |Är inskriven i testamentet men delar jag och mina halvsyskon lika på arvet efter att deras pappa gått bort? Min bonuspappa har skrivit in mig i testamentet där det står följande:"Vid min bortgång skall all min kvarlåtenskap tillfalla BRÖSTARVINGE-1, BRÖSTARVINGE-2 och BONUSBARN (jag) och fördelas mellan dessa enligt huvudavtalet.För det fall någon av mina bröstarvingar begär jämkning av testamente för utfående av laglott skall bröstarvinge enbart erhålla sin laglott i kontanter. All min övriga egendom skall då tillfalla testamentarvtagare och arvinge som ej klandrat testamentet för utfående av laglott."
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar arvsrättsliga regler som du hittar i ärvdabalken (ÄB).Legal arvsrätt går före testamenteSom jag tolkar din fråga ingår du i en bonusfamilj där du delar mor med dina halvsyskon, och ser deras genetiske far som din bonusfar. Du har emellertid inget genetiskt släktskap till honom. Din fråga är alltså om arvet efter din bonuspappa ska tillfalla dig och dina halvsyskon lika, efter dennes frånfälle.Utgångspunkten i svensk rätt är att arv grundas på "blodsband". Eftersom dina halvsyskon (bröstarvinge 1 och 2) är faderns avkomlingar, är de mycket riktigt just bröstarvingar som på så vis är arvsberättigade (1 kap. 2 § ÄB). Du har däremot ingen arvsrätt överhuvudtaget efter din bonuspappa – du kan endast få del av kvarlåtenskapen ("arvet") genom ett testamentariskt förordnande (testamente).Bröstarvingar utgör den s.k. första arvsklassen och har ett mycket starkt skydd för sitt arvsanspråk. Hälften av arvlåtarens (den avlidnes) kvarlåtenskap måste nämligen alltid tillfalla dennes bröstarvingar, den s.k. laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som innebär att denna regel inte respekteras kan i så fall jämkas av bröstarvingarna (7 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att oavsett vad ska dina halvsyskon dela på 50% av de tillgångar som er gemensamma bonuspappa efterlämnar sig. Bröstarvingarna ska dela lika inbördes, så är de två till antalet utgörs deras laglott av 25% var. Rätten till denna laglott grundar sig inte i testamentet, utan följer rakt av lagen. Det är resterande 50% av tillgångarna som din bonuspappa äger kan han förfoga över testamentariskt, eller med andra ord, ge bort genom testamente (11 kap. 1 ÄB). Om inget testamente upprättas kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna som arv, och även om testamente upprättas kan arvlåtaren förstås testamentera sina bröstarvingar mer egendom utöver den lagstadgade laglotten. I ditt verkar just detta ha skett – din bonuspappa har enligt testamentet velat åstadkomma en tredelad likafördelning av arvet mellan er. Det innebär att ni kommer erhålla 33% var av arvet – sett till ekonomiska värden. Om jag förstått din beskrivning av testamentet rätt torde denna uppdelning vara helt i sin ordning – de båda bröstarvingarna får ju mer än sina lagstadgade 25% (laglott).Verkligheten kan förstås vara mer komplicerad än så, och beroende på eventuella förskott på arv, stora gåvor till er barn eller en ojämn fördelning av legat (arvsobjekt, i motsats till kontanter) vars värden visar sig vara högre eller lägre än beräknat, kan dock situationen uppstå att någon av de båda bröstarvingarnas rätt till laglott kränks, genom att de alltså erhåller mindre än 25% av arvet. I så fall kommer de kunna påkalla jämkning av testamentet och tvinga fram arv som motsvarar laglotten (enligt vad din bonuspappa bestämt i avtalet ovan, i kontanter). I ett sådant fall går deras arvsrätt före din testamentsrätt.Men vid en grundläggande testamentestolkning framgår tydligt att din bonuspappas avsikt är att ni ska dela lika på kvarlåtenskapen, varför detta med största sannolikhet kommer att bli fallet.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh