Hur ärver sambor med testamente med skrivelse om laglott?

2021-08-05 i Laglott
FRÅGA
Hur tolkar ni detta Bröstarvingar ska erhålla sin laglott.Resterande kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo.Ärver jag som sambo hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förstå innebörden av skrivelsen i testamentet måste man först förstå vilka grundläggande arvsregler som lagen ställer upp och hur ett testamente kan påverka dessa. Jag går igenom arvsreglerna i olika steg här nedan, men längst ner i svaret finner du en kort sammanfattning och svar på din fråga.

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem har rätt till arv?

Enligt den legala arvsordningen, som är den lagstadgade ordningen för i vilken ordning olika arvingar har rätt att ärva, är det i första hand den avlidnes bröstarvingar som har rätt till arv. Med bröstarvingar förstås den avlidnes närmsta avkomlingar, dvs barn eller barnbarn osv (2 kap. 1 § ÄB).

Om den avlidne inte upprättat något testamente går hela arvet till bröstarvingarna. Varje bröstarvinge ärver som utgångspunkt lika stor andel. Om den avlidne har två bröstarvingar ärver de enligt den legala arvsordningen 50 % vardera. Det som bröstarvingarna ärver enligt den legala arvsordningen kallas för arvslott.

Kan arvslotten inskränkas?

Man kan ändra arvsordningen och fördelningen av arvet genom att upprätta ett testamente. I testamentet kan man föreskriva vem som man vill ska ärva, hur mycket och på vilket sätt. Genom ett testamente kan man således åsidosätta den legala arvsordningen, men det finns vissa begränsningar.

Det är inte möjligt att göra sina barn arvslösa enligt svensk rätt. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt att erhålla sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs hälften av det som skulle tillfallit dem enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne har två bröstarvingar utgör arvslotten, som ovan nämnt, 50 %. Laglotten utgör hälften av det, vilket innebär att varje barns laglott motsvarar 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Resterande egendom som finns utöver laglotten är man fri att testamentera över som man vill.

Ärver jag som sambo hälften?

Enligt din fråga har din sambo testamenterat sin kvarlåtenskap till dig bortsett från bröstarvingarnas laglotter. Laglotterna utgör hälften av vad bröstarvingarna skulle ärvt enligt lag, men det blir totalt 50 % som kommer gå till bröstarvingarna, men deras inbördes andelar beror på hur många bröstarvingarna är – de kommer alltså totalt att dela på 50 %.

Resterande egendom ska tillfalla dig förutsatt att testamentet är giltigt och upprättat i laga form. Som sambo har man ingen arvsrätt enligt lag, utan det krävs ett testamentsförordnande för att sambor ska ärva varandra.

Sammanfattning

Enligt vad du beskrivit i din fråga kommer du att ärva hälften av din sambos kvarlåtenskap och bröstarvingarna kommer gemensamt att dela på resterande 50 % vilket motsvarar deras laglotter.


Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96475)