Behöver man väga in/ reglera laglotten i sitt testamente?

Kan man i ett gemensamt testamente för sambor med gemensamma barn skriva "Den av oss som överlever den andre skall enligt gällande lag med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes egendom."?

I praktiken innebär det ju ändå att bröstarvingar alltid får laglotten först så det blir ju inte all egendom. Finns det nån anledning av istället justera texten så att det står nåt i stil med "den del av egendomen som inte utgår bröstarvingars laglott"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra, men det föreligger inget hinder mot att upprätta ett testamente. Två personer kan skriva ett gemensamt testamente vilket kallas för inbördes testamente. Det är vanligt att en sådan upprättas mellan sambor och även vanligt att reglera vad som ska hända när båda avlider. Genom testamentet kan man uppnå en reglering av efterarvsrätt som liknar den i 3 kapitlet Ärvdabalken (ÄB).

Precis som du indirekt framför går det ej att göra bröstarvingar helt arvlösa eftersom de alltid har rätt att få ut sin laglott, oberoende av vad testamentet anger. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1§ ÄB. Från detta perspektiv stämmer det att det inte finns någon anledning att justera texten.

Dock ska det erinras om att det krävs en form av aktivitet från era bröstarvingars sida för att inte förlora laglotten. Bröstarvingar måste nämligen påkalla jämkning av testamente, dvs framföra ett laglottsanspråk inom sex månader från det att de fick del av testamentet, 7 kap. 3§ ÄB

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”