Hur begär man sin laglott ?

2021-08-31 i Laglott
FRÅGA
Hej! Vi är tre syskon. Vår far (som var skild från vår mor) gick bort i vintras. I hans testamente lämnade han lösöret till sin sambo (ej vår mor) och övriga tillgångar till ett av oss syskon. Vi två uteslutna syskon begärde jämkning vid bouppteckningen för att få ut vår laglott. Vad händer nu? När 6 månader gått från att vi tog del av testamentet så vinner det ju laga kraft och då blir ju inte vi två uteslutna syskon dödsbodelägare längre. Kan vårt tredje syskon och sambon då ta alla pengarna utan att vi får vår del? Om de inte betalar ut till oss frivilligt, måste vi då stämma i tingsrätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bröstarvingar har alltid rätt tills sin laglott., 7 kap. 1 § ÄB. För att inte förlora laglotten så krävs det att bröstarvingen gör anspråk på laglott genom att påkalla jämkning av testamentet. Detta måste göras sex månader från att ni fått del av testamenten, 7 kap. 3 § ÄB. Det finns inga formkrav i ärvdabalken (1958:637) på hur man begär jämkning men varje bröstarvinge som vill hävda sin laglott måste begära jämkning för sin egen del. I begäran måste det tydligt framgå att bröstarvingen begär jämkning med anledning att få ut sin laglott. Kravet på jämkning kan framföras till testamentstagare eller genom att väcka talan i domstol. Det viktiga är att ni kan visa att ni har begärt jämkningen inom tidsramen för att ni ska ha rätt till er respektive laglott. Exempelvis kan en anteckning i göras i bouppteckningen om att ni framställt ett anspråk på er laglott. Betalar de inte ut det frivilligt så kan ni alltså väcka talan vid domstol.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96488)