Laglott och jämkning av testamente

Hej! Jag har en fråga som jag ska försöka förklara så enkelt som möjligt!

Jag har en mormor, hon är ej gift, utan sambo med nuvarande.

Mormor har tre barn.

Ett av hennes barn har avlidigt, (min mor).

Jag har två syskon. Och om jag har förstått det rätt ifall mormor avlider, skulle arvet fördelas på mormors barn.

Då ett av hennes barn är avliden, så går arvet till oss tre syskon istället.

Om mormor och hennes sambo har ett skrivet traktamente, låt oss leka med tanken att hon har bestämt att tillgångar osv ska gå till hennes sambo, möjligtvis något till hennes kvarvarande barn.

Kan man då ta detta vidare till jämkning då?

Hoppas att ni förstod och jag tackar för mig!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och dina syskon kan påkalla jämkning av er mormors testamente i fall hon skulle testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin sambo eller någon annan.


Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).


Kort om den första arvsklassen och istadarätten

I svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Har något av arvlåtarens barn avlidit gäller dock enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Precis som du nämner är det alltså du och dina syskon som kommer att få träda i er mors ställe och ta arv från er mormor.


Laglott och jämkning av testamente

Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit bröstarvingen om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut laglotten måste bröstarvingen emellertid påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att han eller hon erhöll del av testamentet (7 kap. 3 § första och tredje stycket ÄB).


Slutsats

Slutsatsen är att eftersom er mor är avliden kommer mycket riktigt du och dina syskon få träda i hennes ställe och ta arv från er mormor. I och med att du, dina syskon och er mors syskon är bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut era laglotter, även om er mormor testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin sambo eller någon annan. För att få ut laglotten måste ni emellertid påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni erhöll del av testamentet.


Vi på Lawline kan hjälpa dig!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000