Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?

2021-09-08 i Laglott
FRÅGA
Kan person sälja ge sin egendom i gåva innan sin död, för att undvika att egna barn har 50% rätt till egendomen eller dess värde? Även om gåvan går till närstående, ex barnbarn?Är detta något som personens barn kan hävda var förskott på personens testamente?Något att tänka på här?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om det är möjligt att göra av sig med egendom innan sin död för att minska sin förmögenhet och därigenom minska värdet av de egna barnens arv. Din fråga är successionsrättslig och behandlas i Ärvdabalken (ÄB).

Laglotten är oundviklig och gäller oavsett storleken på förmögenheten

Du frågor om det finns sätt att undvika att de egna barnen har rätt till 50% av ens kvarlåtenskap. Fenomenet du beskriver kallas för bröstarvingarnas laglott och innebär enligt 7 kap. 1 § ÄB att bröstarvingar alltid har rätt att ärva hälften av arvslotten, dvs. hälften av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Laglottsregeln är oundviklig och innebär att bröstarvingarna till en avliden har rätt till sin laglott även om den avlidne har testamenterar bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap. Bröstarvingars rätt till sin laglott beror inte på förmögenhetens storlek utan är helt enkelt rätten till hälften av kvarlåtenskapen.

Ett klassiskt exempel av laglott är om en avliden, som har efterlämnat två bröstarvingar, i testamente ger bort hela kvarlåtenskapen till en välgörenhetsorganisation. Bröstarvingarna veta att de har rätt till sin laglott, dvs. hälften av kvarlåtenskapen, och jämkar därför testamentet. Då erhåller bröstarvingarna hälften av den avlidnes kvarlåtenskap och resten, dvs. hälften, går till välgörenhetsorganisationen. På det sättet kan bröstarvingar alltid få ut sin laglott även om den avlidne inte vill det.

Det förstärkta laglottsskyddet skyddar bröstarvingar mot medvetna, testamentliknande transaktioner innan dödsfallet

För att skydda bröstarvingarna mot att den avlidne, innan sin död, ger bort egendom i syfte att minska sin kvarlåtenskap så att bröstarvingarnas laglott blir värt mindre, infördes i 7 kap. 4 § ÄB det förstärkta laglottsskyddet.

Skyddet aktualiseras om arvlåtaren i sin livstid ger bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (7 kap. 4 § 1 st. ÄB). Anser en bröstarvinge att sådana gåvor har utdelats, ska bröstarvingen inom ett år väcka talan i domstol. Om rätten håller med bröstarvingen, kommer värdet av gåvornas värde läggas till kvarlåtenskapen när laglotten beräknas. Med andra ord går gåvan tillbaka och bröstarvingarnas laglott har det värdet som den hade haft om gåvan aldrig gavs.

Det övergripande kravet för att en gåva ska falla in under det förstärkta laglottsskyddet är att det måste vara sannolikt att avsikten med gåvan var att undgå laglottsregeln. Det krävs i princip att det inte går alltför lång tid mellan gåvohandlingen och dödsfallet eller alternativt att gåvan ges tidigare än så men att gåvogivaren fram till döden behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen som gavs bort.

Sammanfattning: Det är svårt att undvika laglottsregeln

I det stora hela är bröstarvingarnas laglott något som är svårt att kringgå och något de alltid har rätt till. Om en bröstarvinge anser att för mycket kvarlåtenskap har testamenterats bort, kan testamentet jämkas. Det är alltså ett slags rättsligt verktyg för bröstarvingar som vill få saken prövad. Vidare har bröstarvingar ytterligare skydd genom att det är förbjudet för arvlåtare att, med avsikten att minska storleken av bröstarvingarnas laglott, ge bort egendom innan sin död.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96487)