Arbetsgivare vägrar att skriva arbetsgivarintyg

2017-04-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej vad kan man göra om arbetsgivaren vägrar skriva ett arbetsgivar intyg?VänligenAnneli Hjerpe
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivare är enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran från arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att göra detta. Vad man kan göra för att förmå arbetsgivaren att skriva ett intyg är först och främst att hänvisa till lagen för att påpeka att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att skriva ett intyg. Att vända sig till facket och hoppas på att deras påtryckningar kan få arbetsgivaren att skriva intyget är också ett alternativ. Att be den myndighet eller arbetsgivare arbetsintyget ska lämnas till att ta kontakt med arbetsgivaren och förklara vikten av att arbetsintyget skrivs kan också vara ett alternativ.Får man trots detta inte ut något arbetsintyg så brukar, i liknande situationer, lönespecifikationer kunna fungera som ett intyg för att en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Dröjsmål med arbetsgivarintyg

2017-01-27 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! För cirka 2-3 veckor sedan blev jag arbetslös efter 8 månaders tillsvidareanställning via ett projekt som satte ut mig på en arbetsplats. Det upp hörde i årsskiftet och för att jag ska kunna få ut min A-kassa behöver dem ha ett arbetsgivarintyg. Jag har varit kontakt med min handläggare via projektet om intyget, men jag har inte fått svar! Jag kontaktade då min andra handläggare via den platsen jag var på och hon skulle kolla upp det. Dock inget brev hem i brevlådan ännu. Vad kan man göra om jag inte får ett intyg så snart som möjligt?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att arbetslöshetskassan ska kunna börja betala ut ersättning till dig behöver de ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet 47 § 2 st lagen om arbetslöshetsförsäkring att utfärda ett sådant, men det kan i många fall dröja.Om du har varit anställd via kommunen rekommenderar jag att du tar kontakt med kommunens ekonomiavdelning och ber dem utfärda ett arbetsgivarintyg. Har du varit anställd av ett privat företag, ta då direktkontakt med ekonomiavdelningen på företaget, snarare än att gå genom projekthandläggaren. Du bör samtidigt ta kontakt med din handläggare på A-kassan och förklara din situation. Arbetslöshetskassorna har rutiner för hur man ska hantera ärenden där arbetsgivarintyg dröjer. Om det är så att du haft en ersättningsperiod hos A-kassan precis innan du påbörjat din tillsvidareanställning och anställningen endast upphört p.g.a. arbetsbrist kan handläggaren i undantagsfall bevilja fortsatt ersättning utan att du först inkommer med arbetsgivarintyget. Detta är dock en rutin som inte tillämpas av alla arbetslöshetskassor. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-07-28 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrar ge mig mitt arbetsgivarentyg, hur gör jag?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt lag är en arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om arbetstagaren begär det (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Det finns ingen direkt sanktion mot en arbetsgivare som vägrar ge ett arbetsgivarintyg. Det du kan göra är att vända dig till facket, som kan hjälpa dig att framföra din begäran. I annat fall får du på egen hand påminna arbetsgivaren om dennes skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du behöver ett intyg för att till exempel söka A-kassa så kan du vanligen använda dig av till exempel lönespecifikationer som styrker att du jobbar på företaget. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-02-25 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |En fråga ang provanställning.Om jag har haft en provanställd på ett företag i 6 veckor (enl avtalet är provanställningen 6 mån) har jag som arbetsgivaren då skyldighet att skriva någon form av arbetsintyg? Och om så är fallet, vad ska det innehålla.?Provanställningen upphör då vi som arbetsgivare inte tycker den provanställde har uppfyller det krav som gäller denna tjänst.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här. Som arbetsgivare har du en skyldighet att skriva ett intyg om den före detta anställda om dennes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma dennes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan,lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § 2 st. Ett arbetsgivarintyg kan du fylla i, signera och skicka iväg direkt på arbetsgivarintyg.nu. Detta arbetsgivarintyg gäller dessutom för alla branscher. Om ni istället vill fylla i en blankett finns dessa att hitta på respektive a-kassas hemsida, vilken som blir aktuell för er beror därför på vilken a-kassa som är aktuell. Innehållet kan därför även skilja sig åt endel mellan de olika a-kassorna men som exempel hittar du här unionens a-kassas arbetsgivarintyg.På arbetsmarknaden är det även praxis att arbetsgivaren skriver ett så kallat arbetsbetyg om arbetstagaren frågar om det, dock finns ingen uttryckt skyldighet förutom i vissa kollektivavtal att göra det. Ett arbetsbetyg ska innehålla personuppgifter, uppgifter om anställningens omfattning, anställningstid, befattning, ev. längre tjänstledighet och orsak till att anställningen upphör. Vidare ska arbetstagarens arbetsuppgifter beskrivas genom tex ansvar och befogenheter. Nästa del i arbetsbetyget är befattningens krav, tex. krav på utbildning, erfarenhet och personlighetsmässiga krav som behövs för att inneha befattningen. De två sista delarna i arbetsbetyget är vitsord och sammanfattande betyg, vitsord ska innehålla en bedömning av arbetsskicklighet vilket man gör genom att jämföra arbetstagarens insatser mot befattningskraven, sammanfattande betyg som alltså är sista delen ska innehålla en avslutande totalbedömning. Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Om rätt till lönespecifikation och arbetsgivarintyg

2017-01-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej!Jag har fått jobb hos ett städföretag med 3 dagars provanställning först, för att se hur det skulle funka. Både jag och arbetsgivaren var nöjda så han gav mig muntligt en 6 månaders provanställning till efter det och jag har accepterat. Jag hann dock inte få ett skriftligt anställningsavtal på det, däremot har vi samtalet skrivet som sms. Allt detta var mellan 3/12 - 14/12. Jag har sagt upp mig den 13/12 för att jag har fått ett annat jobb som jag hellre ville ha och efter ett lite irriterat samtal i telefon sa han att jag inte behövde göra uppsägningstiden på 2 veckor bara om jag jobbar den 14/12 som sista dag. Jag accepterade och detta har vi också skrivet som sms. Hans företag har kollektivavtal och han sa att uppsägningstiden egentligen gäller även om det var ett muntligt anställningsavtal som vi hade men att han inte tänkte jävlas om det. Nu när lönetiden har kommit och gått ser jag att jag har fått för lite lön och han har varken gett mig en lönespecifikation eller ett arbetsgivarintyg. Han vägrar också svara mina sms och samtal.Min fråga är om jag kan kräva en lönespecifikation och ett arbetsgivarintyg nu. Kan han göra mig skyldig för ett skadestånd nu för att jag fick frångå uppsägningstiden på 2 veckor, även om båda gick med på det?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om uppsägningstid finner du i lag om anställningsskydd (LAS).Vid provanställning så finns ingen lagstadgad uppsägningstid, men det går att komma överens om i anställningsavtal eller genom kollektivavtal. Det spelar ingen roll att du inte hunnit få något skriftligt anställningsavtal eftersom att även muntliga överenskommelser gäller. Som jag förstår det verkar det i er överenskommelse eller i kollektivavtal vara bestämt med en uppsägningstid på 2 veckor vid provanställning, men att din arbetsgivare sagt att du inte behöver jobba under uppsägningstiden (förutom tillfället 14/12). Du har naturligtvis rätt att få lön för det arbete du redan utfört, och är du medlem i facket bör du kontakta dem ifall du inte fått ut lön för all arbetstid. Arbetsrättsligt finns det inget som reglerar din rätt att utfå lönespecifikation, men du kan vända dig till Skatteverket eftersom du inte har fått ut något lönebesked och därmed inte heller kan kontrollera så rätt skatt dras, det ligger i Skatteverkets intresse eftersom det annars kan bli svårt för dig att deklarera. Det du däremot har rätt till är ett arbetsintyg om du varit anställd, detta regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring 47 §. Du bör inte kunna krävas på någon ersättning eftersom att din arbetsgivare själv gick med på att du inte behövde jobba under uppsägningstiden.Hoppas du fick svar på dina frågor, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Rätt till arbetsgivarintyg

2017-01-19 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |HejEnligt min arbetsgivare måste jag tala om vart jag ska lämna mitt arbetsgivarintyg?Måste jag berätta vart och varför jag vill ha detta?
Niklas Junker |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Enl. 47 § 2 st är arbetsgivaren är skyldig att skriva ett intyg om dina arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma din rätt till ersättning från a-kassan. Du behöver alltså inte ange något skäl till varför du vill ha ett intyg.Det är även god sed (ej reglerat i lag) att arbetsgivaren skriver ett så kallat betyg eller rekommendationsbrev om arbetstagaren begär det. Betyget ska beskriva anställningen som varit med till exempel anställningens omfattning, arbetsuppgifter, ansvarsområden osv. Även vitsord eller rekommendationer bör tas med.Kolla på https://www.arbetsgivarintyg.nu/ så ser du hur det kan vara utformat.Behöver du vidare hjälp i juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Arbetsgivarintyg

2016-06-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej!Jag behöver ha ett arbetsgivarintyg från en arbetsplats jag jobbade på mellan 2002-2006. Har arbetsgivaren en skyldighet att utfärda det trots tiden som gått? Han hänvisar nämligen till att "det inte är några papper dom har kvar".Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Emil Fransson
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej Emil! Tack för ditt mail och för att du vänder dig till Lawline! Regler om arbetsgivarintyg finner du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här. Som arbetsgivare har man en skyldighet att skriva ett intyg om den före detta anställda, om dennes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma dennes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan, lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § 2 st.På arbetsmarknaden är det praxis att arbetsgivaren skriver ett så kallat arbetsbetyg om arbetstagaren frågar om det, dock finns ingen uttryckt skyldighet förutom i vissa kollektivavtal att göra det. Ett arbetsbetyg ska innehålla personuppgifter, uppgifter om anställningens omfattning, anställningstid, befattning, ev. längre tjänstledighet och orsak till att anställningen upphör. Vidare ska arbetstagarens arbetsuppgifter beskrivas genom till exempel ansvar och befogenheter. Nästa del i arbetsbetyget är befattningens krav, tex. krav på utbildning, erfarenhet och personlighetsmässiga krav som behövs för att inneha befattningen. De två sista delarna i arbetsbetyget är vitsord och sammanfattande betyg, vitsord ska innehålla en bedömning av arbetsskicklighet vilket man gör genom att jämföra arbetstagarens insatser mot befattningskraven, sammanfattande betyg som alltså är sista delen ska innehålla en avslutande totalbedömning.Hoppas du fick svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar,

Begäran om utfärdande av arbetsgivarintyg/betyg

2015-12-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jobbat som servitris i ca 1.5 år, med slut i augusti (2 mån sen). Sa själv upp mig eftersom arbetsgivarna var totalt oseriösa, rent ut sagt förjävliga mot all personal. Inga anställningsavtal, schema skrevs och lades upp dag för dag, lönen utbetalades alltid 1 vecka+ försenat..att tjata ihjäl sig många gånger för att få den utbetald var normalt och den utbetalades alltid kontant - svartjobb? -> Nej. Kontrollerade skattedeklarationen i våras som stämde. En månad innan jag slutade (uppsägningstillfället), bad jag om att få ut alla mina papper - arbetsintyg och lönespecifikationer - i samband med min sista löneutbetalning i september. Lönespecarna fick man aldrig se, utan varannan månad skrevs det på nåt papper och sen såg man det aldrig igen. När vi frågade om dem så svarade de aldrig. Nu har det gått ca 3 mån sedan uppsägning och då kom jag överens med arbetsgivaren om att hon skulle skicka hem alla papper via post till mig "eftersom det skulle ta tid att räkna"..? Hon själv bad om min adress vilken jag angav, men sedan dess har inget inkommit. Har försökt nå henne 3-4 ggr utan svar, åkt till restaurangen flera gånger för att få tag på henne,.men nej. Behöver mina papper och åtminstone en överenskommelse enligt lag bör ha rättsverkan, så undrar om jag kan använda lagrum för att hon ska tvingas ge mig mina papper? Lönespecar och arbetsintyg är ej något de är tvungna att utfärda, men finns det nåt jag har att "komma med" om vi säger så?Tack på förhand!!! Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan inte hitta något som talar för att du kan kräva att få lönespecifikationer. Du kan däremot kräva att få ett arbetsgivarintyg enligt rättspraxis och 47 § andra stycket lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Du kan även kräva att få ett arbetsbetyg. Får du det inte kan du vända dig till tingsrätten som kan ålägga arbetsgivaren att utfärda det (Arbetsdomstolens dom AD 1986 nr 22). Om du planerar på att stämma arbetsgivaren inför domstol är det viktigt att du sparar bevisning som talar för att du har varit anställd hos din tidigare arbetsgivare och att du har försökt förmå arbetsgivaren att utfärda intygen vid flera tillfällen.Notera att andra regler kan gälla enligt ett kollektivavtal om ett sådant fanns.Med vänliga hälsningar,