Arbetsgivares skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2018-06-07 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Har jag rätt till att få ett arbetsgivatintyg under min provanställning?
Sara Hill |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Din arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på din begäran enligt 47 § 2 st Lag om arbetslöshetsförsäkring, vilket gäller även under din provanställning. Tyvärr finns det inga sanktioner för arbetsgivare som inte fullgör denna skyldighet. Skulle det bli problem rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till din fackliga organisation för hjälp. Självklart är du också välkommen att höra av dig till oss igen vid ytterligare funderingar eller frågetecken!

Arbetstagares rätt till arbetsgivarintyg och lönespecifikation

2018-03-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Jag känner någon som blev uppsagd av sin chef, som ville få henne att jobba gratis ett par veckor eftersom hon varit sjuk ett litet tag. Hon vägrade. Nu jobbar hon inte där längre, men arbetsgivaren vägrar ge henne arbetsgivarintyg eller lönespecifikation, och det har pågått jättelänge. Problemet är hon är medlem i a-kassa, men inte facket, och ingen verkar kunna hjälpa henne. Vad kan hon göra? Finns det någon hon kan vända sig till?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har delat upp mitt svaret utifrån vad du efterfrågat och besvarat de två sakerna särskilt för sig.ArbetsgivarintygEn arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, se 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det din vän kan göra är att ta kontakt med sin arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om denne fortfarande vägrar utge arbetsgivarintyg kan din vän få hjälp att föra ärendet vidare via vår juristbyrå.LönespecifikationArbetsrättsligt finns det inget som reglerar rätten till lönespecifikation men till att börja med är det Skatteverket som är den myndighet din vän ska vända sig till, eftersom din vän blivit nekad ett lönebesked trots att hon har rätt till detta. Lönespecifikationer är av stor betydelse eftersom det utgör ett bevis på att arbetsgivaren dragit skatt och att skattesatsen dessutom varit riktig.Skatteverket skriver följande angående lönespecifikation: "Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift".Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare vägrar lämna arbetsgivarintyg

2018-01-03 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej. Jag har problem med en tidigare arbetsgivare. Han vill inte skicka mig ett arbetsbevis. Vad ska jag göra? Jag är inte med i facket.
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st Lag om arbetslöshetsförsäkring. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Om ens arbetsgivare vägrar att lämna ut ett arbetsgivarintyg kan man vända sig till sin fackliga organisation, om man är medlem i någon, som hjälper en att hantera frågan. Eftersom du inte är medlem i någon facklig organisation kan du istället vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.Med vänlig hälsning

Hur lång tid ska jag vänta på ett arbetsgivarintyg?

2017-08-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur lång tid tar det få ett arbetsgivarintyg. I mitt fall fick jag sluta pga arbetsbrist . Nu jag varit arbetslös i snart14 dagar o ännu inte fått ngt intyg
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagregler på hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Däremot ska arbetsgivaren utfärda ett sådant intyg på begäran (47 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring se här). Arbetsgivaren bör alltså göra detta utan oskäligt uppehåll från det att du begärt intyget.När du ansöker om ersättning via arbetslöshetsförsäkring kan du enligt beslut från justitieombudsmannen, om arbetsgivaren inte vill utfärda ett arbetsgivarintyg, bevisa dina uppgifter på annat sätt, exv. genom intyg från facklig representant, arbetskontrakt, lönespecifikationer och liknande. Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Arbetsgivares skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg


2018-05-21 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare vill inte skriva arbetsgivarintyg. Vad jag kan göra o jag är inte medlen Facket. Jag har håt inte också kontrakt eller lönpapper.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns inga regler för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg, men arbetsgivaren bör göra detta utan oskäligt uppehåll. Du behöver för övrigt inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det du kan göra är att åter ta kontakt med din arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Är man medlem i en facklig organisation kan den också hjälpa en vidare i sådana här ärenden. Eftersom att du inte är medlem i någon facklig organisation kan du istället vända dig till domstol och begära att den ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget. För en ansökan om arbetslöshetsersättning kan du för övrigt styrka dina uppgifter på annat sätt än genom ett arbetsgivarintyg - om du har stora svårigheter att få ut ett sådant intyg (jfr 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Det kan du exempelvis göra genom lönespecifikationer (eller intyg från facklig representant, vilket inte blir aktuellt för dig). Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är arbetsgivaren skyldig att spara arbetsgivarintyg?

2018-01-03 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej. Finns det något lagkrav på att en arbetsgivare måste spara ett arbetsgivarintyg/ tjänstgöringsbetyg en viss tid? Jag ställer frågan med anledning av GDPR.
Stina Jansson |Hej, Tack för din fråga!En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. Lag om arbetslöshetsförsäkring. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.Det finns inga regleringar i lagen om hur långt tid efter man bör/ måste skriva ett arbetsgivarintyg. Så vitt jag vet finns det inte heller regler i lagen om hur länge detta måste sparas efter att det skrivits. På Datainspektionens hemsida står det att betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren får sparas även då en anställning har upphört. Det framgår vidare att det däremot inte är tillåtet att vid sidan av sådana intyg spara värderande uppgifter utan den anställdes samtycke.Med vänlig hälsning

Skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2017-10-03 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrar ge mig mitt arbetsgivarintyg. Varit anställd utan motgångar i 7år. Vad gör jag?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det du kan göra är att ta kontakt med din arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Du kan också vända dig till facket som kan hjälpa dig att framföra din begäran. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vid svårigheter att få tag på arbetsgivarintyg

2017-05-23 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Har en skriftlig överenskommelse med min gamla arbetsgivare via facket. Arbetsgivaren håller på och drar ut på tiden, jag skulle fått vissa papper som arbetgivarintyg, betyg och arbetsintyg senast den 5/5 enligt överenskommelsen, idag är det 22/5 och jag har fortfarande inte fått något. Enligt min chef hade hon skickat betyget den 8/5 men jag har fortfarande ej fått något. Hon fyllde även i ett arbetsgivarintyg dock inte fullständigt eller korrekt enligt överenskommelsen! Jag är rädd att jag går miste om min a-kassa eftersom det tar så långt tid! Vilka rättigheter har jag?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Din arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran enligt 47 § andra stycket i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF) (1997:238) se här. Detta ska arbetsgivaren göra genom att fylla i en särskild blankett. Du behöver inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg. Om arbetsgivaren vägrar utfärda ett sådant intyg och det innebär stora svårigheter att få tag på det så kan du styrka dina uppgifter för ansökan om arbetslöshetsersättning på annat sätt. Exempelvis genom lönespecifikationer eller intyg från facklig representant. Dessa typer av uppgifter ska inte värderas på annat sätt än som arbetsgivarintyg när A-kassan behandlar en ansökan, enligt ett antal beslut från justitieombudsmannen (JO).Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar