Arbetsgivare vägrar att skriva arbetsgivarintyg

2017-04-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej vad kan man göra om arbetsgivaren vägrar skriva ett arbetsgivar intyg?VänligenAnneli Hjerpe
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivare är enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran från arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att göra detta. Vad man kan göra för att förmå arbetsgivaren att skriva ett intyg är först och främst att hänvisa till lagen för att påpeka att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att skriva ett intyg. Att vända sig till facket och hoppas på att deras påtryckningar kan få arbetsgivaren att skriva intyget är också ett alternativ. Att be den myndighet eller arbetsgivare arbetsintyget ska lämnas till att ta kontakt med arbetsgivaren och förklara vikten av att arbetsintyget skrivs kan också vara ett alternativ.

Får man trots detta inte ut något arbetsintyg så brukar, i liknande situationer, lönespecifikationer kunna fungera som ett intyg för att en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?