FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarintyg 04/07/2022

Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar utfärda mitt arbetsgivarintyg?

Vad gör jag om min arbetsgivare vägrar utfärda mitt arbetsgivarintyg? Jobbade där tillfälligt och har nu börjat stämpla. Har efter upprepade försök via mail under sex veckor (telefon svarar de inte på) försökt få dem skicka detta intyg. Lever nu på lånade pengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en skyldighet att på begäran lämna ut ett arbetsgivarintyg (47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Du skriver dock att din arbetsgivare vägrar utfärda ditt arbetsgivarintyg vilket komplicerar situationen. Eftersom det inte finns någon sanktion mot en arbetsgivare som vägrar utfärda ett arbetsgivarintyg finns det inte så mycket du kan göra. En sak du kan göra är att vända dig till din fackliga organisation, om du är medlem i någon, och be dem hjälpa dig att begära ut ett arbetsgivarintyg. Du kan också vara på din arbetsgivare och hänvisa till 47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring och säga att det i lagen uppställs ett krav på arbetsgivaren att utfärda ett bevis på begäran av en arbetstagare. 

Om du ändå inte skulle få ett arbetsgivarintyg kan du styrka att du har jobbat på något annat sätt, bland annat med lönespecifikationer eller med hjälp av facket. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar, 

Sandra BargabrielRådgivare