Vilka skyldigheter har arbetstagaren gällande arbetsgivarintyg?

2021-09-27 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur många arbetsgivarintyg har jag skyldighet att ställa ut som arbetsgivare? Jag har en anställd som har jobbat många korta perioder på olika sysselsättningsgrader. Hen slarvar hela tiden bort sina intyg och sparar inte ner dem som jag lämnar via arbetsgivarintyg.nu. Vilka skyldigheter har arbetstagaren när det gäller arbetsgivarintyg? Kan jag vägra att lämna ut fler kopior än ett?
Nhi Tran |Hej, Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att du som arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om en arbetstagare begär det (47 § andra stycket lag om arbetslöshetsförsäkring). Du är alltså skyldig att lämna ut arbetsgivarintyg till den anställde, även om han har jobbat många korta perioder med varierande sysselsättningsgrader. Det framgår inte av lagen att du är skyldig att utfärda fler kopior än ett, inte heller framgår det någon sanktion om du skulle vägra att lämna ut ett intyg. Om du redan lämnat ut ett arbetsgivarintyg och den anställde slarvar bort det så bör det inte föreligga något hinder för dig att inte lämna ut fler kopior. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsgivarintyg?

2021-04-11 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |hur lång tid en arbetsgivare får/kan dröja med att utfärda arbetsgivare intyg ? jag bara hör att hen ska göra det - och då väntar jag och väntar - inga sanktion för arbetsgivare - dock jag är utan beslutat ersättning från min A-kassa.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt att få ut ditt arbetsgivarintyg för att kunna få a-kassa, enligt 47 § 2 stycket lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivaren ska utfärda det på din begäran utan något dröjsmål eftersom det är viktigt för att du ska kunna få ersättning, du ska alltså inte behöva vänta på det. Tyvärr finns det dock inte någon sanktion för arbetsgivaren om den inte gör det, vilket leder till att vissa helt enkelt struntar i det. Det du kan göra är att fortsätta påminna och tjata på arbetsgivaren eftersom det är din rättighet att få det, du kan hänvisa till 47 §. Du kan även vända dig till facket så kan de också kontakta arbetsgivaren angående intyget, men facket kan heller inte ge arbetsgivaren någon sanktion.Av 47 § framgår det också att om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa arbetsgivarintyg, får uppgifterna styrkas på något annat sätt. Detta kan göras genom exempelvis lönespecifikationer, uppgifter från skatteverket eller genom anställningsavtalet. Jag råder dig därför att kontakta din a-kassa och förklara din situation så kan de hjälpa dig med vilka handlingar du behöver istället.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Vad kallas ett intyg som styrker ens aktuella anställning och dess omfattning?

2020-10-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej. Jag förstår det som om att ett arbetsgivarintyg är något som utfärdas när en anställning har avslutats och då styrker hur mycket och hur länge någon har arbetat. Jag förstår det även som att et tjänstgöringsintyg också anger hur länge och hur mycket någon har arbetat men att detta kan utfärdas under pågående anställning?Jag efterfrågar någon form av giltigt dokument från arbetsgivare som styrker att någon är anställd JUST NU vare sig det är en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Vad heter ett sådant dokument som arbetsgivaren i så fall utfärdar?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivarintyg är som du säger ett intyg som skrivs av arbetsgivaren som ska intyga den anställdes anställningstid och omfattning, befattning på arbetsplatsen samt lön. Arbetsgivarintyg används som underlag för bland annat a-kassa. Tjänstgöringsintyg är ofta mer omfattande än ett arbetsgivarintyg. Vanligen sträcker det sig över hela anställningstiden och arbetsuppgifterna är ofta mer utförligt beskrivna. Tjänstgöringsintyg skrivs ofta av HR. Ett tjänstgöringsintyg kan lämnas under en pågående anställning.Tjänstgöringsbetyg kan man få om man arbetat längre än 6 månader på en arbetsplats. Detta intyg brukar innehålla samma uppgifter som ett tjänstgöringsintyg samt hur den anställde presterat under anställningen. Detta skrivs oftast av ens chef. Intyg om anställning och lön/intyg om yrke och inkomst kan skrivas under pågående anställning och yrkesutövning. Dessa intyg visar att personen arbetar och vad den har i lön och kan användas till exempel när man ansöker om en hyresrätt eller ett lånelöfte. Är man anställd vänder man sig oftast till HR för att få ett sådant här intyg, är man egenföretagare kan ens revisor ibland skriva ett intyg. Vad är rätt intyg? Behöver man intyg för att ansöka om olika sorters bidrag eller ersättningar framgår det ofta av den myndighet som utfärdar detta vilket intyg som krävs. Det kan då finnas olika formkrav som måste följas när man ansöker. Handlar det istället generellt om att visa för någon att man har ett arbete och en regelbunden lön, som till exempel när man söker hyresrätter, torde det räcka med ett underskrivet intyg från arbetsgivaren där ens anställning och lön styrks. Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivaren vägrar utfärda arbetsgivarintyg

2020-09-06 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan stämma min före detta arbetsgivare då hon vägrar att ge mig ett arbetsgivarintyg trots att hon är skyldig enligt lag att ge mig det?Har svårt att ansöka om a-kassa för att hon vägrar. Facket har sagt åt henne också men hon gör inget. Arbetade på hennes företag i 9 månader.
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF. Precis som du säger är arbetsgivaren skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg på begäran (47 § stycke 2 ALF). Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar utfärda ett arbetsgivarintyg. Eftersom du redan varit i kontakt med facket och de försökt hjälpa dig utan att det fungerat kan du försöka intyga för a-kassan att du arbetat på ett annat sätt. A-kassan kan godta andra handlingar om det är så att du inte skulle kunna få tag på arbetsgivarintyg. Exempel på handlingar som du kan lämna in istället för ett arbetsgivarintyg är lönespecifikationer, anställningskontrakt eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Du kan även vända dig till domstol och begära att de ålägger din arbetsgivare att utfärda ett arbetsgivarintyget. Vänliga hälsningar,

När ska ett arbetsgivarintyg lämnas ut?

2021-09-08 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |När eller inom hur lång tid skall arbetsgivaren lämna arbetsgivarinntyg?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren ska lämna ut ett arbetsgivarintyg:En arbetsgivare ska på begäran lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt 47 § andra stycket i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagen säger dock inget om när intyget måste lämnas ut. En arbetsgivare riskerar inte något straff om han eller hon väljer att strunta i sin skyldighet.Vad man kan göra om man inte får ut ett arbetsgivarintyg:I JO dnr 6892-2009 har Justitieombudsmannen riktat kritik mot när en arbetslöshetskassa drivit kravet på ett arbetsgivarintyg för långt.Om det är svårt att få ut ett arbetsgivarintyg, får arbetsförhållandet styrkas på något annat sätt (t.ex via lönespecifikationer), se 47 § andra stycket i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Felaktiga uppgifter på arbetsgivarintyget

2021-01-25 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Dear Lawline,what can i do if my former employer refuses to correct a wrong arbetsgivarintyg?
Minela Kurjakovic |Hello and thank you for contacting Lawline with your question! Employer certificate/Arbetsgivarintyg is proof that someone has been employed by an employer for a certain period, and a certificate of what the employee has done in the workplace, how much he/she has worked and how much money he/she has earned. If your employer's certificate contains incorrect information about your salary and employment, I advise you to contact your previous employer and ask him to change the information so that it corresponds to the actual employment. In Sweden, the employer has an obligation to issue an employer certificate (47 § 2 st. Lagen om arbetslöshetsförsäkring). According to practice, an employer also has an obligation to issue a certificate of employment at the employee's request. If your employer refuses to provide an employer certificate, you can contact your union. Hopefully they can then help you resolve the issue with your employer. If you are not a member of a trade union, you can go to court and request that they oblige your employer to issue a complete and correct employer certificate. Hope your question is answered. If you have more questions, feel free to write to us! Best regards,

Kan jag kräva skadestånd om arbetsgivaren vägrar utfärda ett arbetsgivarintyg?

2020-10-25 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Jag har begärt ett arbetsgivarintyg av min tidigare arbetsgivare 31/8 i år. De har till dags dato 18/10 fortfarande inte skrivit ett korrekt sådant. A-kassan har kontaktat dem, facket har kontaktat dem och fortfarande har jag inget intyg. Därför har jag inte rätt till ersättning från A-kassan. Arbetsgivaren är skyldig enligt avtal att skriva ett arbetsgivarintyg inom 14 dagar. Kan jag kräva skadestånd av dem?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran (47 § stycke 2 lagen om arbetslöshetsförsäkring). Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar utfärda ett arbetsgivarintyg. Därmed kan du inte kräva skadestånd av din arbetsgivare. Uppkommer det svårigheter som påverkar dina möjligheter att erhålla ersättning från A-kassan kan du försöka intyga att du arbetat på ett annat sätt. A-kassan kan godta andra handlingar om det är så att du inte skulle kunna få tag på arbetsgivarintyg. Exempel på handlingar som du kan lämna in istället för ett arbetsgivarintyg är lönespecifikationer, anställningskontrakt eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg?

2020-08-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |HejDet blev lite missuppfattningar med två arbetsgivare angående arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg. Snälla kan ni förtydliga vilket som är vilket? Vid ett tillfälle så sa en av arbetsgivarna att arbetsgivarintyg kan ses också som tjänstgöringsintyg. Samma person sa vid ett annat tillfälle att tjänstgöringsINTYG och tjänstgöringsBETYG är en och samma sak. Den andra arbetsgivaren menar också att tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg är en och samma sak.Jag har jobbar hos båda längre än 1,5 år.Tack på förhand!Vänliga hälsningar
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att dessa begrepp kan vara något förvirrande, och jag kommer att gå igenom dessa nedan för dig.Arbetsgivarintyg:Ett arbetsgivarintyg är ett intyg där arbetsgivaren intygar den anställdes anställningstid och befattning. Arbetsgivarintyget kan även benämnas som arbetsintyg eller löneintyg. Detta intyg finns bland annat för att bedöma en före detta anställds ersättning hos A-kassan.Tjänstgöringsintyg:Ett tjänstgöringsintyg är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg, och sträcker sig ofta över hela anställningsperioden. Förutom vilka datum anställningen gällde samt vilka befattningar den anställde haft hos arbetsgivaren, så redogörs det ofta i detta intyg vilka arbetsuppgifter den anställde hade.Tjänstgöringsbetyg:Efter en anställning varat längre än sex månader kan den anställde även begära ett tjänstgöringsbetyg. Detta betyg tar upp hur den anställde presterat under anställningen (alltså hur denne skötte arbetsuppgifterna). Detta brukar nämligen inte stå med på varken arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,