Vad kallas ett intyg som styrker ens aktuella anställning och dess omfattning?

2020-10-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej. Jag förstår det som om att ett arbetsgivarintyg är något som utfärdas när en anställning har avslutats och då styrker hur mycket och hur länge någon har arbetat. Jag förstår det även som att et tjänstgöringsintyg också anger hur länge och hur mycket någon har arbetat men att detta kan utfärdas under pågående anställning?Jag efterfrågar någon form av giltigt dokument från arbetsgivare som styrker att någon är anställd JUST NU vare sig det är en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Vad heter ett sådant dokument som arbetsgivaren i så fall utfärdar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivarintyg är som du säger ett intyg som skrivs av arbetsgivaren som ska intyga den anställdes anställningstid och omfattning, befattning på arbetsplatsen samt lön. Arbetsgivarintyg används som underlag för bland annat a-kassa.

Tjänstgöringsintyg är ofta mer omfattande än ett arbetsgivarintyg. Vanligen sträcker det sig över hela anställningstiden och arbetsuppgifterna är ofta mer utförligt beskrivna. Tjänstgöringsintyg skrivs ofta av HR. Ett tjänstgöringsintyg kan lämnas under en pågående anställning.

Tjänstgöringsbetyg kan man få om man arbetat längre än 6 månader på en arbetsplats. Detta intyg brukar innehålla samma uppgifter som ett tjänstgöringsintyg samt hur den anställde presterat under anställningen. Detta skrivs oftast av ens chef.

Intyg om anställning och lön/intyg om yrke och inkomst kan skrivas under pågående anställning och yrkesutövning. Dessa intyg visar att personen arbetar och vad den har i lön och kan användas till exempel när man ansöker om en hyresrätt eller ett lånelöfte. Är man anställd vänder man sig oftast till HR för att få ett sådant här intyg, är man egenföretagare kan ens revisor ibland skriva ett intyg.

Vad är rätt intyg?

Behöver man intyg för att ansöka om olika sorters bidrag eller ersättningar framgår det ofta av den myndighet som utfärdar detta vilket intyg som krävs. Det kan då finnas olika formkrav som måste följas när man ansöker. Handlar det istället generellt om att visa för någon att man har ett arbete och en regelbunden lön, som till exempel när man söker hyresrätter, torde det räcka med ett underskrivet intyg från arbetsgivaren där ens anställning och lön styrks.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?