Kan en i efterhand häva en gåva som arvlåtaren gav bort under sin livstid?

2020-03-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, Min bonusdotter E:s riktiga pappa A gick bort 2013. A var enda barnet och vi har nyligen fått vetskap om att hans mamma, E:s farmor, har skrivit på ett gåvobrev som givit en utomstående person (=sol & vårare) rätten till 90 % av all egendom (hus, skog, mark) på ett uppskattat värde av 4-5 MSEK. Farfar är död sedan flera år.Vad gäller här juridiskt?Kan vi häva/överklaga på något sätt?E har väl någon form av rätt som efterbröstarvinge? Arvslott som enda barnbarn?Vad händer om/när farmor går bort? Kan vi göra något efter hennes bortgång?Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bröstarvinges arvsrätt med mera finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Det är dessa regler jag kommer att utgå från i mitt svar.Har E rätt till arvet efter hennes farmor?De så kallade bröstarvingarna, det vill säga barnen till arvlåtaren, kommer först i arvsordningen. Om barnen inte finns vid livet, som i detta fall, träder deras barn in som arvtagare istället, ÄB 2 kap 1 §. Det innebär alltså att E, precis som hennes pappa hade varit om han levde, är att se som bröstarvinge.Bröstarvingens arvsrätt är stark och kan inte testamenteras bort helt och hållet. En bröstarvinge har alltid rätt till sin så kallade laglott, ÄB 7 kap 1 §. Laglotten utgörs av halva arvslotten, det vill säga hälften av det en skulle ärvt om den avlidne inte hade testamenterat bort något. Enligt huvudregeln har E som enda bröstarvingen rätt till hela farmoderns arv, och laglotten utgör därmed hälften av farmoderns egendom.Kan gåvan hävas på något sätt?Om ett testamente hindrar bröstarvingen från att få ut sin laglott kan testamentet jämkas, ÄB 7 kap 3 §. Gåvor som överlämnas när arvlåtaren är vid livet kan även de jämkas i efterhand om omständigheterna eller villkoren är sådana att gåvan till syftet är att likställa med testamente. Så kan vara fallet om farmodern ligger på sin dödsbädd vid gåvotillfället eller om hon får lov att nyttja egendomen fram till sin död. I det fall en vill väcka talan ska detta göras inom ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne är avslutad, ÄB 7 kap 4 §. SammanfattningOm farmodern inte hade överlämnat något gåvobrev hade E i enlighet med huvudregeln fått all egendom i arv efter farmodern. E har hur som helst åtminstone rätt till sin laglott, det vill säga hälften av den totala egendomen farmodern kvarlämnar efter sig. För att, trots gåvan, få ut sin laglott måste E väcka talan senast ett år efter bouppteckningen slutförts. För att talan ska gå vägen krävs det att gåvan är att likställa med ett testamentsförordnande. Med de få omständigheter jag har för handen är det svårt för mig att dra en korrekt slutsats kring huruvida gåvan är att likställa med ett testamente eller ej. Om det är så att farmodern bor kvar på sin mark och i sitt hus även nu efter att gåvobrevet är överlämnat, och att hon gör det fram till sin död, vill jag dock mena att det finns en chans för er att lyckas "överklaga" gåvan så att E får sin laglott.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Ärver jag som fosterbarn mina riktiga föräldrar?

2020-02-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Har jag arvsrätt av mina biologiska föreldrar fast jag är fosterbarn hos annan familj sen jag var 4 mån?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Såvida dina fosterföräldrar inte adopterat dig räknas du fortfarande som biologiskt och juridiskt barn till dina "riktiga" föräldrar. Det innebär att du också har arvsrätt efter dem, och att du därmed kommer ärva dem när de dör (2 kap. 1 § ärvdabalken). Vänligen,

Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn?

2020-02-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Jag och min man har två gemensamma barn. Han har en son sedan tidigare. Vad händer om min man skulle avlida nu?Hur stor fördelning av arvet ska särkullbarnet ärva? Samt hur stor del får jag och mina två barn?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bestämmelser i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). Vad händer om min man skulle avlida?Om din make skulle avlida skulle det först genomföras en bodelning mellan er (förutsatt att ni är gifta). Det din make får i bodelningen samt hans enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap. Hans kvarlåtenskap ska som utgångspunkt sedan fördelas på hans tre bröstarvingar som är hans närmsta arvingar enligt den legala arvsordningen. De ärver då 1/3 vardera. Fördelningen kan delvis förändras om man upprättar ett testamente (9 kap. 1 § ÄktB samt 2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt till skillnad från era gemensamma barn. Du som efterlevande make ärver de gemensamma barnens respektive arv med fri förfoganderätt. Det innebär att de gemensamma barnen inte får ut något arv direkt efter sin pappa. De ärver istället det som ett efterarv när du avlider. De gemensamma barnen får alltså arv från sina föräldrar först när båda föräldrarna avlidit (3 kap. 1 § ÄB). SammanfattningDin makes kvarlåtenskap fördelas på tre bröstarvingar. Särkullbarnet har rätt att få ut sin andel på 1/3 direkt medan du ärver de gemensamma barnens andelar av arvet (tillsammans 2/3) med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen får ut sitt arv från sin pappa när du avlider, samt arvet från dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

​Kan min dotters storebror ha hand om hennes arv efter mig tills hon är myndig?

2020-02-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är skild från min omyndiga dotters far. Om jag dör önskar jag hennes myndiga storebror sköter hennes arv tills dess hon är myndig. Går det? Isf hur? Tack
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I mitt svar till dig kommer jag att utgå ifrån att både du och din dotters far är vårdnadshavare till din dotter eftersom inget annat framgår i din fråga. Svaret kommer börja med att förklara vad utgångspunkten är om du skulle avlida. Jag kommer sedan gå över till vad du kan göra för att få din önskan igenom. Slutligen kommer jag även visa vilka problem som kan uppstå för att du skall få en så bra och heltäckande bild av situationen som möjligt! De lagar som kommer hjälpa oss att finna svaret på din fråga är ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB).Utgångspunkten är:Dina barn kommer som utgångspunkt dela lika på kvarlåtenskapen som du lämnar efter dig när du avlidit (2 kap. 1 § ÄB).Eftersom din dotter är omyndig innebär det att hon inte själv får råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Då jag antar att du och din dotters far är hennes vårdnadshavare är ni också gemensamt hennes förmyndare och har hand om hennes egendom (10 kap. 2 § stycke 1 FB). Ifall någon av er avlider så kommer den efterlevande vårdnadshavaren att bli ensam förmyndare och på egen hand förfoga över er dotters egendom (10 kap. 2 § stycke 2 FB).Hur du kan göra för att få din önskan igenom:Då du vill att din dotters storebror skall ha hand om det eventuella arvet så måste du upprätta ett testamente. I detta testamente kan du villkora egendomen genom att säga att din dotters storebror skall ha den till dess att din dotter är myndig. Detta testamente kommer då gå före den utgångspunkt som återfinns i ärvdabalken, att barnen direkt skall dela på arvet. Problem som kan uppstå:Eftersom din dotters far är hennes förmyndare kommer han vara med och företräda henne i arvsskiftet. Han kan då begära jämkning på ditt testamente. Att jämka ditt testamente kommer innebära att din dotter har rätt till ¼ av arvet direkt, eftersom ett barn aldrig kan bli uteslutet att få ut något arv genom testamente (7 kap. 1 §och 3 § ÄB). Överförmyndaren har dock rätt ge din dotter en god man om dotters far har intressen som strider mot din dotters, vilket är viktigt att komma ihåg (11 kap. 2 § stycke 3 FB).En sista sak som kan vara bra att veta: Om det blir så att du trots allt bestämmer dig för att inte skriva testamentet, kan överförmyndarkontroll bli aktuellt. Med det menas att om din dotter får ett arv som gör att hennes egendom överstiger 8 stycken basbelopp (47 300 x 8 =378 400 kronor för 2020), så kommer förvaltningen av denna egendom vara under en viss kontroll av överförmyndaren (16 kap. 1 § FB). Detta då deras uppgift är bland annat att se till så att en förmyndare inte förvaltar ett barns pengar så att det omyndiga barnet missgynnas ekonomiskt. För mer information rekommenderar jag att du tittar in på konsumenternas.se.Vidare hjälp: Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente eller mer rådgivning om din aktuella situation så rekommenderar jag varmt att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline!Har du fler funderingar och frågor, så tveka inte på att återkomma till oss på Lawline! Allt gott! Vänliga hälsningar,

Behöver föräldrar meddela de andra barnen om försäljning av hus till ett barn?

2020-02-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Kan föräldrar sälja ett hus till ett av barnen, utan att meddela de andra barnen?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawlline med din fråga! Det finns ingenting som säger att en förälder måste meddela sina barn vad man gör med sin egendom. Dock finns det risk att en försäljning till lågt pris räknas som en gåva, och därmed förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Inte heller en gåva är föräldrarna skyldiga att meddela de andra barnen om, men skriver man inget annat i exempelvis ett gåvobrev kan det räknas som förskott på arv. Då är barnet som fick gåvan skyldig att från sin laglott räkna av det som hen fått i förskott (7 kap. 2 § ärvdabalken). Föräldrarna är alltså inte skyldiga att meddela resten av barnen om försäljningen, men sker den till ett pris under marknadspriset kan det räknas som en gåva, och därmed förskott på arv. Då kan gåvomottagaren själv bli skyldig att räkna av förskottet från sin laglott. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har jag möjlighet att ärva min mor direkt?

2020-02-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor dog nyligen o min far sitter i orubbat bo jag är ensamt barn de var gifta vet min son kan va inskriven i testamentet kommer det bli arv för oss nu eller först när min far dött och är det i så fall typ hälften av lösöret totalt som ska ges till oss nu "bara"
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår och tolkar din fråga rätt så undrar du om du och din son kan få ut era arv nu eller om ni måste vänta tills din far har avlidit. För att kunna finna svaret på din fråga så måste vi gå in i ärvdabalken (ÄB) och se vad som faktiskt gäller. Kan du och din son ärva direkt? Eftersom du är din moders dotter så har du rätten att ärva kvarlåtenskapen av henne (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock även ett testamente för din son, som innebär att du kommer få dela på pengarna med honom. Men då din fader fortfarande lever har du ingen rätt att få arvet från din mor nu direkt. Utgångspunktenär att ifall den avlidne makan/maken har gemensamt barn/barnbarn med den efterlevande makan/maken så skall kvarlåtenskapen först gå till den efterlevande makan/maken (3 kap. 1 § ÄB). Barn och barnbarn kommer då först få sitt arv efter att den efterlevande makan/maken avlidit. Hur blir det med testamentet? Ett undantag från utgångspunkten är dock om det finns ett testamente, vilket det finns. Om det testamente som är skrivet till din son säger att han skall få pengarna direkt efter din mors bortgång, är det detta som skall följas. Det handlar alltså om att det som står i testamentet är det som skall följas. Ingen lag eller annan bestämmelse går nämligen över ett korrekt utformat testamente. Slutsats: Du måste på så sätt vänta till dess att din far har avlidit tills du får en del i ditt arv. Din son däremot är beroende av vad som står i testamentet. Om det står att han skall få sin del av arvet direkt så är det detta som gäller. Står det att han skall få det efter din fars bortgång, är det istället detta som gäller. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Har du fler funderingar och frågor så tveka inte på att höra av dig till oss igen! Trevlig helg! Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet på barnbarnen?

2020-02-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mormor hade två barn. Båda är avlidna. Kvar är tre barnbarn efter dottern, och två barnbarn efter sonen.Hur delas arvet? Delar man lika på fem personer eller delar man först på två, och sedan fördelas den potten mellan barnbarnen?Tack på förhand!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvet efter din mormor fördelas som utgångspunkt på hennes två barn som därmed ärver hälften vardera. Eftersom barnen avlidit träder deras respektive barn i sin förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att dotterns tre barn delar på hennes arv och sonens två barn delar på hans arv. Alla barnbarn får således inte lika mycket eftersom de endast träder i sin förälders ställe. Dotterns halva av arvet delas på hennes tre barn medan sonens halva delas på hans två barn. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ser arvsfördelningen ut mellan halvsyskon?

2020-02-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan! Behöver lite hjälp. Min mamma har ett barn från ett tidigare förhållande. Sedan träffade hon min pappa och de gifta sig efter ett tag. Pappa har nu nyligen gått bort och därför undrar jag följande: Mamma ärver efter pappa va? Och vad händer när vår gemensamma mamma går bort?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Arvsrätt är ett rättsområde som stundtals tenderar att kunna bli ganska komplext. Bestämmelserna avseende arv står att finna i ärvdabalken (ÄB) där lagtexten av många ofta upplevs som ålderdomlig och ganska svårbegriplig, vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Jag ska därför i komprimerad och lättläst form försöka att bena ut begreppen och rättsläget i din fråga. Jag kommer endast för ordningens skull att hänvisa till relevanta lagrum (alltså specifika lagparagrafer). Du kan bortse ifrån dessa och istället fokusera på innehållet. Allmänt Den som avlidit benämnas arvlåtare och den egendom som han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap. En grundläggande förutsättning för att man ska vara berättigad till arv är givetvis att man har överlevt arvlåtaren. Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar gå under namnet bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger lika stor del i kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren vid tidpunkten för sin död var gift ärver dock efterlevande make före gemensamma barn medan så kallade särkullbarn (kallas barn som arvlåtaren har från tidigare förhållanden) däremot har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Den först avlidnes arvingar i första arvsklassen har sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken sedan avlider (3 kap. 2 § ÄB). Vad händer då när er (du och ditt halvsyskons) gemensamma mor går bort beträffande arvsfördelningen? Om jag har förstått din fråga rätt har din far ett barn (du själv) och din mor två barn (du och ditt halvsyskon), vilket således innebär att din far har en legal arvtagare (du) och din mor har två legala arvtagare (du och ditt halvsyskon). Ditt halvsyskon har ingen arvsrätt efter din far. Av din fråga framgår det att denne avled ganska nyligen varför arvet efter din far ska tillfalla dig. Men eftersom dina föräldrar var gifta vid tidpunkten för din fars bortgång ärver din mor din del med så kallad fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Du får sedan ut ditt arv som härrör från din far i form av ett efterarv när er gemensamma mor avlider i likhet med vad jag beskrev ovan under "Allmänt". Det här innebär alltså att du får ut det så kallade efterarvet efter din far först när båda dina föräldrar är avlidna. Därefter delas din mors kvarlåtenskap lika mellan hennes bröstarvingar, alltså mellan dig och ditt halvsyskon. Kortare slutsats Ditt halvsyskon utgör alltså ingen legal arvtagare efter din far utan ärver endast hälften av er gemensamma mors kvarlåtenskap. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,