Ärver bröstarvingar lika mycket?

Hur ser arvsrätten ut när en man går bort. Han har tre barn. Två från ett äktenskap och ett från ett annat. Han var skild sen många år vid bortgången. Ärver barnen lika mycket?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
För att besvara din fråga kommer vi att använda Ärvdabalken som förkortas ÄB.

Ärvdabalkens arvsrätt
Eftersom den avlidne har varit skild i många år kommer dennes bröstarvingar att få ärva, med bröstarvingar menas arvslåtarens barn (2 kap. 1 § ÄB). Enligt lag ärver alla barnen lika mycket, i detta fall är det tre barn så de har enligt deras arvslott rätt till 1/3 av arvet (2 kap. 1 § 2 st. ÄB).

Undantag
Undantag från detta är om den avlidne har skrivit ett testamente. Om det finns ett testamente, och detta är giltigt, skall kvarlåtenskapen fördelas enligt denna så gott det går. Bröstarvingar har däremot ett speciellt skydd, de kan aldrig bli helt arvslösa då de alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utger hälften av arvslotten, alltså hälften av vad bröstarvingen hade ärvt om testamentet inte fanns. Alla barnen har alltså rätt till minst 1/6 av arvet (7 kap. 1 § ÄB).

Ärver barnen lika mycket?
Barnen kommer att ärva lika mycket om arvet genomförs enligt Ärvdabalkens regler. Om det finns ett testamente kommer barnen eventuellt att ärva olika mycket, det kan vara så att ett barn ärver 1/3 (som enligt Ärvdabalken) medan ett barn bara får rätt till 1/6 (sin laglott) av arvet.

Sammanfattning
Om det inte finns ett testamente skall barnen ärva lika mycket, vilket i detta fallet blir 1/3 var. Om det däremot finns ett testamente kan jag inte säga exakt hur fördelningen kommer att se ut, men alla barnen har åtminstone rätt till 1/6 var av arvet.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000